Мистці для виробу святих речей
1 Промовляючи далі, ГОСПОДЬ сказав Мойсеєві: 2 Вважай! Я назвав по імені Веселіїла, сина Урія, сина Хура з племені Юди. 3 Я сповнив його Божим Духом, мудрістю, розумінням і хистом у кожному ділі, 4 щоб здійснювати проекти, працюючи із золотом, сріблом, міддю, 5 а також в обробці коштовних каменів для оздоблення та в обробці дерева, мистецьки здійснюючи усякі вироби. 6 Я даю для допомоги йому Оголіява, сина Ахісамаха з племені Дана. Кожному мудрому серцем Я дав розуміння, щоб вони зробили все, що Я тобі заповів. 7 Намет Свідчення, Ковчег Заповіту, віко на ньому та всі речі Намету. 8 Стіл і весь його посуд до нього з чистого золота світильник і все його обладнання, жертовник для кадіння; 9 жертовник для всепалень з усім його спорядженням та умивальницю з її підставкою; 10 ткані одежі та святі шати для священика Аарона і шати для його синів на служіння; 11 єлей помазання і запашну кадильну суміш для святині. Згідно з усім, що Я тобі заповів, хай вони так і зроблять.
Субота
12 Промовляючи далі, ГОСПОДЬ сказав Мойсеєві: 13 Тож звернись до Ізраїлевих нащадків з такими словами: Уважно дотримуйтеся Моїх субот! Адже це ознака між Мною і вами для ваших поколінь, аби ви знали, що Я – ГОСПОДЬ, Який вас освячує. 14 Тож дотримуйтесь суботи, бо це святе для вас. Хто її зневажатиме, неодмінно помре. Кожний, хто в цей день виконуватиме роботу, та душа буде знищена з-поміж його народу. 15 Шість днів звершуйте працю, а сьомого дня – субота, святий відпочинок для ГОСПОДА. Кожен, хто в суботній день працюватиме, неодмінно помре. 16 Тому нащадки Ізраїля будуть дотримуватися суботи, зберігаючи суботу для своїх поколінь як вічний заповіт. 17 Це ознака між Мною та Ізраїлевими нащадками навіки. Тому що впродовж шести днів ГОСПОДЬ створив небо і землю, а сьомого дня Він зробив перерву в праці і відпочив.
18 Коли ГОСПОДЬ перестав до Мойсея промовляти на Cінайській горі, то дав йому дві скрижалі cвідоцтва – кам’яні таблиці, написані Божим перстом.
1 І Господь промовив до Мойсея, кажучи: 2 Ось Я назвав по імені Веселеїла, сина Урії, сина Ора з племені Юди. 3 Я наповнив його Божим Духом, мудрістю, розумом і хистом у кожному ділі, 4 щоб задумувати і творити, працювати із золотом, сріблом, міддю, синьою тканиною, пурпуром, пряденим кармазином і тканим вісоном, 5 і в різьбі по каменю, і в столярних справах, — для виконання всіх робіт. 6 Я призначив його і Еліява, сина Ахісамаха з племені Дана, і кожному мудрому серцем Я дав розуміння, тож вони зроблять усе, що Я тобі заповів: 7 намет свідчення, ковчег завіту і кришку на ньому, і посуд намету, 8 жертовники, стіл і весь посуд на ньому, чистий світильник і все його обладнання, 9 умивальник і його підставку, 10 шати для служіння Аарона та шати для його синів, щоби були Моїми священиками; 11 і олію помазання, і складну кадильну суміш для святині. Як Я тобі заповів, хай усе так і зроблять. 12 І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи: 13 Тож накажи ти Ізраїльським синам, говорячи: Глядіть, дотримуйтеся Моїх субот! Адже це — ознака між Мною і вами для ваших поколінь, щоб ви знали, що Я — Господь, Який вас освячує. 14 Тож будете дотримуватися суботи, бо це — святе для вас. Хто її зневажатиме, нехай неодмінно помре . Кожний, хто в цей день виконуватиме роботу, та душа буде вигублена з-поміж його народу. 15 Шість днів звершуйте працю, а сьомого дня — субота, святий відпочинок, — для Господа. Кожний, хто в сьомий день працюватиме, нехай помре! 16 І сини Ізраїля будуть дотримуватися субот, щоб для своїх поколінь зробити їх вічним завітом 17 між Мною та Ізраїльськими синами. Це — знак навіки, бо впродовж шести днів Господь створив небо і землю, а сьомого дня Він перервав працю і відпочив. 18 І Господь дав Мойсеєві дві скрижалі свідчення — кам’яні таблиці, написані Божим перстом, коли перестав до нього промовляти на Синайській горі.