Господь посилає Мойсея до фараона
1 ГОСПОДЬ сказав Мойсеєві: Ось побачиш, що Я зроблю фараонові. Він буде змушений сильною рукою відпустити їх. Більше того, завдяки всемогутній руці, він вижене їх зі своєї країни.
2 Далі Бог промовив до Мойсея і сказав йому: Я – ГОСПОДЬ! 3 Я з’являвся Авраамові, Ісаакові та Якову, як Бог Всемогутній (Шадай), але зі Своїм іменем – ГОСПОДЬ (Ягве) – Я не об’явився їм. 4 Я також уклав Мій заповіт з ними, що дам їм Ханаанський край – край їхнього колишнього перебування, в якому вони проживали як чужинці. 5 Я також почув стогін Ізраїлевих нащадків, оскільки єгиптяни тримають їх у рабстві. Та Я пам’ятаю Мій заповіт. 6 Тому скажи Ізраїлевим нащадкам такі слова: Я – ГОСПОДЬ! Я виведу вас з-під важкої роботи Єгипту і визволю вас із їхнього рабства. Я спасу вас простягнутою рукою і великими карами. 7 Я візьму вас Собі за народ, і буду вам Богом. Ви зрозумієте, що Я – ГОСПОДЬ, Бог ваш, Який вивів вас з-під важкої роботи Єгипту. 8 Я введу вас у край, щодо якого, піднявши Свою руку, Я присягнув , що дам його Авраамові, Ісаакові та Якову. Я дам його вам у спадщину. Я – ГОСПОДЬ. 9 Усе це сказав Мойсей Ізраїлевим нащадкам, але вони не прислухалися до слів Мойсея через малодушність і гнітючу працю.
10 Тож ГОСПОДЬ промовив до Мойсея такі слова: 11 Іди знову і скажи фараонові, єгипетському цареві, нехай він відпустить Ізраїлевих нащадків зі свого краю. 12 І відповів Мойсей ГОСПОДУ: Якщо Ізраїлеві нащадки не послухали мене, то як же послухає мене фараон? Я ж не красномовний. 13 Тоді промовив ГОСПОДЬ до Мойсея та Аарона і дав їм доручення щодо Ізраїлевих нащадків, а також наказ для фараона, єгипетського царя, аби таки вивести Ізраїлевих нащадків з Єгипетського краю.
Роди Рувима, Симеона, Левія та Аарона
14 Ось родоначальники батьківських домів. Сини Рувима, первенця Ізраїля: Ханох і Паллу, Хецрон і Кармі. Це Рувимові роди. 15 Сини Симеона: Ємуїл, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, що від ханаанки. Це Симеонові роди. 16 А це імена синів Левія за їхніми родоводами: Гершон, Кегат і Мерарі. Віку життя Левія було сто тридцять сім років. 17 Сини Гершона: Лівні й Шімей за їхніми родами. 18 А сини Кегата: Амрам та Їцгар, Хеврон та Уззіїл. Усього Кегат прожив сто тридцять три роки. 19 Сини Мерарі: Махлі та Муші. Це роди Левія за їхніми родоводами. 20 Амрам одружився зі своєю тіткою Йохеведою. Вона народила йому Аарона і Мойсея. Віку життя Амрама було сто тридцять сім років. 21 Сини Їцгара: Корей, Нефеґ і Зіхрі. 22 Сини Уззіїла: Мішаїл, Елцафан і Сітрі. 23 Аарон одружився з Елішевою, дочкою Аммінадава. Вона була сестрою Нахшона і народила Аарону Надава, Авігу, Елеазара та Ітамара. 24 Сини Корея: Ассир, Елкана й Авіасаф. Це роди Корея. 25 Елеазар, син Аарона, одружився з однією із дочок Путіїла. Вона народила йому Пінхаса. Це голови батьківських домів левітів за їхніми родами.
26 Аарон і Мойсей – це ті, кому ГОСПОДЬ сказав: Виведіть Ізраїлевих нащадків з Єгипетського краю за їхніми військовими підрозділами. 27 Вони розмовляли з фараоном, єгипетським царем, щоб вивести Ізраїлевих нащадків з Єгипту. То були Мойсей та Аарон.
Божі ознаки перед фараоном
28 Одного разу, коли ГОСПОДЬ розмовляв з Мойсеєм в Єгипетському краю, 29 ГОСПОДЬ звернувся до Мойсея зі словами: Я – ГОСПОДЬ! Перекажи фараонові, єгипетському цареві, все те, що Я говорю тобі. 30 А Мойсей відповів у присутності ГОСПОДА: Та я некрасномовний, то хіба послухає мене фараон?
1 А Господь сказав Мойсеєві: Зараз побачиш, що зроблю фараонові, бо він, примушений сильною рукою, відпустить їх, — примушений високою рукою, вижене їх зі своєї землі. 2 І Бог промовив до Мойсея, і сказав йому: Я — Господь! 3 Я з’являвся Авраамові, Ісаакові та Якову, будучи їхнім Богом, але Свого Імені — Господь — Я їм не об’явив. 4 Я уклав Мій завіт з ними, щоб дати їм землю ханаанців — землю, на якій вони тимчасово поселилися, на котрій перебували як чужинці. 5 І Я почув стогін Ізраїльських синів, оскільки єгиптяни їх гнітили, і Я пригадав ваш завіт. 6 Іди і скажи Ізраїльським синам, промовляючи: Я — Господь! Я виведу вас з-під влади єгиптян, і визволю вас із рабства, — викуплю вас високою рукою і великим судом; 7 і візьму Я вас Собі за Мій народ, і буду вам Богом, і ви пізнаєте, що Я — Господь, Бог ваш, Який вивів вас з-під насильства єгиптян. 8 І введу вас у землю, щодо якої простягнув Свою руку, що дам її Авраамові, Ісаакові та Якову, і дам її вам у спадщину. Я — Господь. 9 Так промовляв Мойсей до Ізраїльських синів, але вони не прислухалися до слів Мойсея через малодушність і через гнітючу працю. 10 Тож Господь сказав Мойсеєві, промовляючи: 11 Увійди і скажи фараонові, єгипетському цареві, нехай він відпустить Ізраїльських синів зі своєї землі. 12 І заговорив Мойсей в присутності Господа, кажучи: Ось сини Ізраїля не послухали мене, то як же послухає мене фараон? Я ж не є красномовним. 13 І промовив Господь до Мойсея і Аарона, і дав їм наказ для фараона, єгипетського царя, щоб відпустив Ізраїльських синів з Єгипетської землі. 14 А це — родоначальники їхніх родин по батьківській лінії. Сини Рувима, первородного Ізраїля: Енох і Фаллус, Асрон і Хармі; це — Рувимові родини. 15 А сини Симеона: Ємуїл, Ямін, Оад, Яхін, Саар і Саул, який від фінікійки; це — роди по батьківській лінії Симеонових синів. 16 А це імена синів Левія за їхніми родами: Ґедсон, Каат і Мерарі; років життя Левія — сто тридцять сім. 17 А це — сини Ґедсона: Ловені й Семеї — їхні роди по батьківській лінії. 18 А сини Каата — Амрам і Ісаар, Хеврон і Озіїл; вік життя Каата — сто тридцять років. 19 А сини Мерарі — Моолі та Омусі. Це — родини Левія за їхніми родами по батьківській лінії. 20 Амрам узяв собі за дружину Йохавед, дочку брата свого батька, і вона народила йому Аарона, Мойсея, і Маріам — їхню сестру; вік життя Амрама — сто тридцять шість років. 21 А сини Ісаара — Коре, Нафеґ і Зехрі. 22 А сини Озіїла — Місаїл, Елісафан і Сетрі. 23 Аарон же взяв собі за дружину Елісаву, дочку Амінадава, сестру Наассона, і вона народила йому Надава, Авіуда, Елеазара та Ітамара. 24 Сини ж Коре — Асир, Елкана і Авіасаф; це — родини Коре. 25 А Елеазар, син Аарона, взяв собі за жінку одну з дочок Футіїла, і вона народила йому Фінееса. Це — старійшини родів по батьківській лінії левітів за своїми поколіннями. 26 Це — Аарон і Мойсей, яким Бог сказав вивести Ізраїльських синів з Єгипетської землі за їхніми військовими підрозділами. 27 Це ті, хто говорив до фараона, єгипетського царя, і вони вивели Ізраїльських синів з Єгипту: це — Мойсей і Аарон. 28 Того дня, коли Господь промовляв до Мойсея в Єгипетській землі, 29 Господь звернувся до Мойсея, кажучи: Я — Господь! Перекажи фараонові, єгипетському цареві, те, що Я говорю тобі. 30 А Мойсей сказав у присутності Господа: Ось я заїка, то як же послухає мене фараон?