Хто вернувся з вавилонської неволі
1 А оце мешканці краю, що прийшли з полону переселення, яких переселив вавилонський цар Навуходоносор до Вавилону. Тож вони повернулися в Єрусалим та в Юдею, – кожен до свого міста , – 2 під проводом Зоровавеля. Його помічниками були : Ісус, Неємія, Серая, Реелай, Мордехай, Білшан, Міспар, Біґвай, Рехум і Баана. Кількість ізраїльтян, що вийшли з ними, така: 3 нащадків Пароша – дві тисячі сто сімдесят дві особи; 4 нащадків Шефатії – триста сімдесят дві особи; 5 нащадків Араха – сімсот сімдесят п’ять осіб; 6 нащадків Пахат-Моава, з нащадків Ісуса та Йоава, – дві тисячі вісімсот дванадцять осіб; 7 нащадків Елама – тисяча двісті п’ятдесят чотири особи; 8 нащадків Заттуї – дев’ятсот сорок п’ять осіб; 9 нащадків Заккаї – сімсот шістдесят осіб; 10 нащадків Банії – шістсот сорок дві особи; 11 нащадків Беваї – шістсот двадцять три особи; 12 нащадків Азґада – тисяча двісті двадцять дві особи; 13 нащадків Адонікама – шістсот шістдесят шість осіб; 14 нащадків Біґваї – дві тисячі п’ятдесят шість осіб; 15 нащадків Адіна – чотириста п’ятдесят чотири особи; 16 нащадків Атера, з нащадків Єзекії, – дев’яносто вісім осіб; 17 нащадків Бецаї – триста двадцять три особи; 18 нащадків Йори – сто дванадцять осіб; 19 нащадків Хашума – двісті двадцять три особи; 20 нащадків Ґіббара – дев’яносто п’ять осіб. 21 Вихідців із Вифлеєма – сто двадцять три особи; 22 вихідців із Нетофи – п’ятдесят шість осіб; 23 вихідців із Анатота – сто двадцять вісім осіб; 24 вихідців із Азмавета – сорок дві особи; 25 вихідців із Кір’ят-Єаріма, Кефіри та Беерота – сімсот сорок три особи; 26 вихідців із Рами і Гіви – шістсот двадцять одна особа. 27 Вихідців із Міхмаса – сто двадцять дві особи; 28 вихідців із Бетеля та Ая – двісті двадцять три особи. 29 Вихідців із Нево – п’ятдесят дві особи; 30 вихідців із Маґбіша – сто п’ятдесят шість осіб; 31 вихідців з Елама – тисяча двісті п’ятдесят чотири особи; 32 вихідців із Харіма – триста двадцять осіб; 33 вихідців із Лода, Хадіда та Оно – сімсот двадцять п’ять осіб; 34 вихідців із Єрихона – триста сорок п’ять осіб; 35 вихідців із Сенаі – три тисячі шістсот тридцять осіб.
36 Священиків: нащадків Єдаї з дому Ісуса – дев’ятсот сімдесят три особи; 37 нащадків Іммера – тисяча п’ятдесят дві особи; 38 нащадків Пашхура – тисяча двісті сорок сім осіб; 39 нащадків Харіма – тисяча сімнадцять осіб.
40 Левітів: нащадків Ісуса та Кадміїла, з нащадків Ходавії – сімдесят чотири особи. 41 Співаків: нащадків Асафа – сто двадцять вісім осіб. 42 Нащадків придверників: нащадків Шаллума, нащадків Атера, нащадків Талмона, нащадків Аккува, нащадків Хатіта, нащадків Шовая, – усіх сто тридцять дев’ять осіб.
43 Храмових слуг: нащадків Ціхи, нащадків Хасуфа, нащадків Таббаота; 44 нащадків Кероса, нащадків Сіяги, нащадків Падона; 45 нащадків Лебана, нащадків Хаґави, нащадків Аккува; 46 нащадків Хаґава, нащадків Шалмая, нащадків Ханана; 47 нащадків Ґіддела, нащадків Ґахара, нащадків Реаї; 48 нащадків Реціна, нащадків Некоди, нащадків Ґаззама; 49 нащадків Уззи, нащадків Пасеаха, нащадків Бесаї; 50 нащадків Асни, нащадків Меуніма, нащадків Нефусіма; 51 нащадків Бакбука, нащадків Хакуфи, нащадків Хархура; 52 нащадків Бацлута, нащадків Мехіди, нащадків Харши; 53 нащадків Баркоса, нащадків Сісери, нащадків Темаха; 54 нащадків Незіха, нащадків Хатіфи,
55 нащадків слуг Соломона: нащадків Сотаї, нащадків Соферета, нащадків Перуди; 56 нащадків Яали, нащадків Даркона, нащадків Ґіддела; 57 нащадків Шефатії, нащадків Хаттіла, нащадків Похерет-Гаццеваїма, нащадків Амії, –
58 усього храмових слуг і нащадків слуг Соломона – триста дев’яносто дві особи.
59 А оце ті, що прийшли з Тел-Мелаха, Тел-Харші, Херува, Аддана та Іммера, але не змогли довести, що їхні батьківські доми та їхні нащадки належать до Ізраїлю: 60 нащадків Делаї, нащадків Товії та нащадків Некоди, – всього шістсот п’ятдесят дві особи. 61 Із нащадків священиків: нащадки Ховаї, нащадки Хаккоса та нащадки Барзіллая, який взяв собі за дружину одну з дочок Барзіллая з Гілеаду і назвався його іменем. 62 Ці шукали, чи внесені вони в родовідний список, але там їх не знайшли. Через те вони були вилучені зі священства, 63 а намісник заборонив їм їсти зі священних дарів, доки не повстане священик з Урімом і Туммімом.
64 Уся та громада разом налічувала сорок дві тисячі триста шістдесят осіб, 65 не враховуючи їхніх слуг і їхніх служниць, яких також було сім тисяч триста тридцять сім осіб. Було серед них також двісті співаків і співачок. 66 З ними було сімсот тридцять шість коней, двісті сорок п’ять мулів, 67 чотириста тридцять п’ять верблюдів і шість тисяч сімсот двадцять ослів.
68 Декотрі з глав батьківських родин , прибувши до ГОСПОДНЬОГО Храму, що в Єрусалимі, внесли добровільні дари на відновлення Божого Храму, щоб його спорудити на його попередньому місці. 69 За своєю спроможністю вони внесли в скарбницю на провадження робіт шістдесят одну тисячу золотих драхм, п’ять тисяч мін сріблом і сто священицьких шат.
70 Священики, левіти та частина народу, замешкали в Єрусалимі, а співаки, придверники і храмові служителі оселилися в своїх містах; так само й усі інші ізраїльтяни замешкали у своїх містах.
1 Ось це сини країни, які вийшли з полонених переселенців, котрих переселив Навуходоносор, цар Вавилону, у Вавилон, і які повернулися в Єрусалим і на землі Юди, кожний до свого міста, 2 які прийшли із Зоровавелем: Ісус, Неемія, Сарая, Реелія, Мардохей, Валасан, Масфар, Ваґуай, Реум, Ваана.
Кількість чоловіків народу Ізраїля: 3 синів Фороса — дві тисячі сто сімдесят два. 4 Синів Сафатія — триста сімдесят два. 5 Синів Ареса — сімсот сімдесят п’ять. 6 Синів Фаатмоава із синів Ісуса та Йоава — дві тисячі вісімсот дванадцять. 7 Синів Елама — тисяча двісті п’ятдесят чотири. 8 Синів Заттуя — дев’ятсот сорок п’ять. 9 Синів Закхая — сімсот шістдесят. 10 Синів Вануя — шістсот сорок два. 11 Синів Вавая — шістсот двадцять три. 12 Синів Асґада — три тисячі двісті двадцять два. 13 Синів Адонікама — шістсот шістдесят шість. 14 Синів Ваґуая — дві тисячі п’ятдесят шість. 15 Синів Аддіна — чотириста п’ятдесят чотири. 16 Синів Атира від Езекії — дев’яносто вісім. 17 Синів Васуя — триста двадцять три. 18 Синів Йора — сто дванадцять. 19 Синів Асума — двісті двадцять три. 20 Синів Ґавера — дев’яносто п’ять. 21 Синів Вифлеєма — сто двадцять три. 22 Синів Нетофа — п’ятдесят шість. 23 Синів Анатота — сто двадцять вісім. 24 Синів Асмота — сорок два. 25 Синів Каріятіяріма, Кафіри і Вирота — сімсот сорок три. 26 Синів Рами і Ґаваа — шістсот двадцять один. 27 Мужів Махмаса — сто двадцять два. 28 Мужів Ветиля і Ая — чотириста двадцять три. 29 Синів Наво — п’ятдесят два. 30 Синів Маґевіса — сто п’ятдесят шість. 31 Синів Іламара — тисяча двісті п’ятдесят чотири. 32 Синів Ірама — триста двадцять. 33 Синів Лода, Адід і Оно — сімсот двадцять п’ять. 34 Синів Єрихона — триста сорок п’ять. 35 Синів Сенаа — три тисячі шістсот тридцять.
36 А священики: сини Єдуя з дому Ісуса — дев’ятсот сімдесят три. 37 Сини Еммира — тисяча п’ятдесят два. 38 Сини Фассура — тисяча двісті сорок сім. 39 Сини Ірема — тисяча сім.
40 А левіти: сини Ісуса і Кадміїла із синів Одуї — сімдесят чотири. 41 Співаки, сини Асафа — сто двадцять вісім. 42 А сини придверників: сини Селлума, сини Атира, сини Телмона, сини Акува, сини Атіта, сини Совая, усіх — сто тридцять дев’ять.
43 Служителі храму: сини Суая, сини Асуфа, сини Таваота, 44 сини Кираоса, сини Сіая, сини Фадона, 45 сини Лавана, сини Аґава, сини Акува, 46 сини Аґава, сини Саламія, сини Анана, 47 сини Ґеддила, сини Ґаара, сини Рая, 48 сини Расона, сини Некода, сини Ґазама, 49 сини Ази, сини Фаси, сини Васі, 50 сини Асема, сини Моуніма, сини Нефусіма, 51 сини Ваккука, сини Акуфа, сини Арура, 52 сини Васалота, сини Меїди, сини Арси, 53 сини Варкоса, сини Сісари, сини Теми, 54 сини Насія, сини Атіфа. 55 Сини Авдиселма: сини Сотія, сини Асефирата, сини Фадура, 56 сини Єала, сини Керкона, сини Ґеддила, 57 сини Сафатія, сини Аттіла, сини Фахерата Асавоїма, сини Імея. 58 Усіх служителів храму і синів Авдеселми — триста дев’яносто два.
59 Ось це ті, які прийшли з Телмета, Телариса, Харува, Ідана, Еммира, та вони не змогли назвати своїх родин по батьківській лінії, і чи їхні нащадки є з Ізраїля: 60 сини Далая, сини Вуя, сини Товія, сини Некода — шістсот п’ятдесят два. 61 Із синів священиків: сини Овая, сини Аккуса, сини Верзеллая, який взяв жінку з дочок Верзеллая, ґалаадця, і їх назвали їхнім іменем. 62 Вони шукали свого запису в родовідних списках, та не знайшли. Тож вони були відмежовані від священства, 63 і Атерсата сказав їм не їсти зі святого святих, аж доки не повстане священик з просвітленнями і досконалостями .
64 І все зібрання як один, — сорок дві тисячі триста шістдесят, 65 крім їхніх рабів і їхніх рабинь, яких було сім тисяч триста тридцять сім. І серед них — двісті співаків і співачок. 66 Їхніх коней — сімсот тридцять шість, їхніх мулів — двісті сорок п’ять, 67 їхніх верблюдів — чотириста тридцять п’ять, їхніх ослів — шість тисяч сімсот двадцять.
68 І дехто з голів родинних ліній, коли вони йшли до Господнього дому, що в Єрусалимі, добровільно дали на Божий дім, щоб спорудити його на його приготовленому фундаменті. 69 Вони дали по своїй спроможності в скарбницю на роботи: чистого золота — шістдесят одну тисячу драхм, срібла — п’ять тисяч мін і священицьких уборів — сто.
70 Священики, левіти і ті, хто з народу, співаки, придверники і служителі храму осіли в їхніх містах, а весь Ізраїль у своїх містах.