Артаксеркс спинює роботу Божого храму
1 Коли вороги юдеїв і веніямінців почули, що нащадки вигнанців будують Храм ГОСПОДУ, Богові Ізраїлю, 2 то вони прийшли до Зоровавеля та до глав батьківських домів і запропонували їм таке: Ми хочемо будувати разом з вами, адже ми поважаємо вашого Бога, як і ви; ми також Йому приносимо жертви з часу ассирійського царя Есархаддона, який нас сюди переселив. 3 Але Зоровавель, Ісус та інші глави батьківських родин Ізраїлю відповіли їм: Не годиться нам будувати Храм нашому Богові з вами. Ми самі його збудуємо для ГОСПОДА, Бога Ізраїлю, як нам звелів перський цар Кір.
4 З того часу нові мешканці краю почали робити все, аби ослабити руки юдеїв, заважаючи їм будувати. 5 В період владарювання перського царя Кіра вони підкуповували його можновладців, щоб розладнати задуми будівничих, і робили це до владарювання перського царя Дарія.
6 Отже, на початку царювання Ахашвероша (Ксеркса), написали вони скаргу проти мешканців Юдеї та Єрусалима.
7 За правління Артаксеркса Бішлам, Мітредат, Тавеїл разом зі своїми однодумцями також писали скаргу перському цареві Артаксерксу арамійською мовою з перекладом. 8 Ще один лист був написаний цареві Артаксерксу проти Єрусалима можновладцем Рехумом і писарем Шімшаєм такого змісту: 9 Правитель Рехум та писар Шімшай з усіма, хто з нами співпрацює, – суддями й урядовцями з Урука, Вавилона, Суз, – тобто мужі Елама, 10 та інших народів, котрих великий і славний Аснаппар перемістив і оселив їх у містах Самарії та в прилеглих місцевостях за Рікою... 11 Таким був вступ до листа, а далі його зміст:
Цареві Артаксерксу, – твої піддані, мужі, що мешкають з іншого боку Ріки, – і ось 12 нехай буде відомо цареві, що юдеї, котрі вийшли від тебе, прибули до нас у Єрусалим, й відбудовують це бунтівне й погане місто. Вони будують стіни на покладеному ними фундаменті! 13 Тепер же нехай буде відомо цареві: якщо це місто буде відбудоване, а його стіни будуть завершені, то вони більше не будуть платити ні податків, ані мита, в результаті чого царська скарбниця зазнає збитків. 14 Оскільки ми перебуваємо на утриманні царського палацу, то нам не личить дивитись на таке ганебне ставлення до царя. Тому й посилаємо цареві це повідомлення. 15 Нехай пошукають у Книзі Літопису твоїх батьків, і ти все знайдеш у тій Книзі Літопису й зрозумієш, що це місто завжди було бунтівничим містом, яке завдавало шкоди царям і областям; адже споконвіку там спалахували повстання, через що це місто й було спустошене. 16 Тож ми повідомляємо цареві: щойно це місто буде відбудоване, і його стіни будуть завершені, то ти вже не будеш мати жодної частки тут за Рікою!
17 Цар послав відповідь правителю Рехуму, та писарю Шімшаю, а також усім, котрі з ними урядували в Самарії та в інших областях за Рікою: Мир вам! Повідомляю: 18 Лист, який ви до нас надіслали, виразно був переді мною прочитаний. 19 Мною виданий наказ, за яким шукали та знайшли, що це місто й справді споконвіку повставало проти царів, і в ньому влаштовувались заколоти і повстання. 20 У Єрусалимі владарювали могутні царі, влада яких поширювалась на всі місцевості за рікою Євфрат й стягувала податки, данину та мито. 21 Тому тепер видайте постанову, аби ті люди зупинили всякі роботи з відбудови цього міста, доки від мене не вийде про це спеціальний указ! 22 Стережіться, аби не допустити в цій справі легковажності, яка би спричинила відчутні збитки скарбниці царя!
23 Коли пізніше лист-відповідь царя Артаксеркса був прочитаний перед Рехумом та писарем Шімшаєм, а також перед іншими урядовцями, що з ними, то вони з поспіхом відправились в Єрусалим до юдеїв, і силою зброї змусили їх припинити будівництво . 24 В результаті робота по відбудові Божого Храму в Єрусалимі припинилась, і ця зупинка тривала аж до другого року царювання перського царя Дарія.
1 Гнобителі Юди і Веніаміна почули, що сини переселення будують дім Господу, Богові Ізраїля, 2 і наблизились до Зоровавеля і до голів родинних ліній, кажучи їм: Будуватимемо з вами, бо, як і ви, ми шукаємо вашого Бога, і ми Йому приносимо жертву від днів Асараддона, царя ассирійців, який нас сюди привів. 3 І сказав їм Зоровавель, Ісус і решта голів родинних ліній Ізраїля: Не нам і вам будувати дім нашому Богові, бо ми самі збудуємо Господу, нашому Богові, як нам і заповів Кир, цар персів.
4 І народ землі ослабляв руки народу Юди і заважав їм будувати, 5 наймаючи і проти них радників, аби зруйнувати їхню раду всі дні Кира, царя персів, і аж до царювання Дарія, царя персів.
6 За царювання Асуира, на початку його царювання, написали листа проти жителів Юди і Єрусалима. 7 І в дні Артасасти Мітрідат, Тавеїл з іншими своїми однодумцями написали в мирі до Артасасти, царя персів. Збирач податків написав лист по-сирійськи і пояснення. 8 Канцлер Реум і писар Самсай написали одного листа проти Єрусалима цареві Артасастові. 9 Так розсудив канцлер Реум, писар Самсай та інші наші однодумці, дінеї, афарсатахеї, тарфаллеї, афарсеї, архуеї, вавилонці, сусанахеї, давеї 10 і решта з народів, які відселив великий і шляхетний Асеннафар, і поселив їх у містах соморців, і тих, які залишилися на другому боці ріки.
11 Це переказ листа, який до нього послали: До царя Артасасти твої раби, мужі з другого боку ріки! 12 Нехай стане відоме цареві, що юдеї, які пішли від тебе до нас, прийшли в Єрусалим — відступне і негідне місто, яке будують, і обновляються його мури, і вже звели його основу! 13 Тож тепер нехай буде відоме цареві, що коли те місто буде збудоване і його мури відновлені, то данини не буде для тебе, — вони не дадуть! Це чинить царям зло. 14 Нам же не годиться бачити засоромлення царя. Тому ми відіслали листа і об’явили цареві, 15 щоб поглянули в книгу літопису твоїх батьків, і щоб ти знайшов і зрозумів, що це місто — місто відступників, і чинить зло царям і країнам, і посеред нього з вічних часів є пристанище рабів. Тому це місто було знищене. 16 Тож ми повідомляємо цареві, що коли це місто буде відбудоване, і його стіни будуть укріплені, то не має тобі миру!
17 І послав цар до Реума, канцлера, писаря Самсая та інших їхніх однодумців, які жили в Самарії, і до інших, які за рікою, побажання про мир і об’явив: 18 Збирач податків, якого ви до нас відіслали, був покликаний до мене. 19 І мною видано постанову. Ми переглянули, і ми знайшли, що це місто від вічних часів повстає проти царів, і в ньому бувають повстання та втечі. 20 Сильні царі бувають у Єрусалимі, і вони володіють усією землею за рікою, і численні податки та частки даються їм. 21 А тепер постановіть, щоб зупинити рішення тих мужів, і хай більше не будують те місто, згідно з рішенням! 22 Адже ви є на сторожі, щоб це зупинити, аби часом не звершилося велике знищення на зло царям!
23 Тоді збирач податків царя Артасаста прочитав лист перед канцлером Реумом і писарем Самсаєм, його співслугами. І вони швидко пішли в Єрусалим і до Юди, і зупинили їх кіннотою і військом. 24 Тоді робота над Божим домом, що в Єрусалимі, зупинилася і була припинена аж до другого року царювання Дарія, царя персів.