Створення світу
1 На початку створив Бог небо та землю. 2 Земля ж була пустою та порожньою, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. 3 І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло. 4 І побачив Бог світло, що воно добре, – і відділив Бог світло від темряви. 5 Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і був ранок – день один.
6 І сказав Бог: Хай буде твердь посеред води, щоб відділяла воду від води. 7 І вчинив Бог твердь, і відділив воду, яка була під твердю, і воду, що над твердю. І сталося так. 8 Назвав Бог твердь небом. І був вечір, і був ранок – день другий.
9 І сказав Бог: Хай збереться вода, що під небом, в одне місце, і хай з’явиться суша! І сталося так. 10 І назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що це добре. 11 І сказав Бог: Хай вродить земля зелень, траву, що розсіває насіння, дерево плодове, яке родить плід за своїм родом, в якому насіння його на землі. І сталося так. 12 І породила земля зелень, траву, що розсіває насіння, за родом своїм, і дерево, що родить плід, в якому насіння його за родом його. І побачив Бог, що це добре. 13 І був вечір, і був ранок – день третій.
14 І сказав Бог: Нехай постануть світила на тверді небесній, для відділення дня від ночі, і будуть вони для знамень, і для визначених часів, і для днів і років. 15 Нехай стануть вони світилами на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І сталося так. 16 І вчинив Бог два великих світила: більше світило, щоб управляти днем, і менше світило, щоб управляти ніччю, і зорі. 17 І поставив їх Бог на тверді небесній, щоб світили над землею, 18 та управляли днем і ніччю, відділяючи світло від темряви. І побачив Бог, що це добре. 19 І був вечір, і був ранок – день четвертий.
20 І сказав Бог: Нехай закишить вода душою живою, що роїться, і птахи нехай полетять над землею по тверді небесній. 21 І створив Бог величезних чудовиськ, і всяку плазуючу душу живу, що нею закишіла вода, за їхнім родом, та всяких крилатих птахів за їхнім родом. І побачив Бог, що це добре. 22 І поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, наповнюйте воду в морях, а птахи нехай розмножуються на землі! 23 І був вечір, і був ранок – день п’ятий.
24 І сказав Бог: Хай видасть земля душу живу за її родом, худобу, плазунів і звірів земних за їхнім родом! І сталося так. 25 І вчинив Бог звірів земних за їхнім родом, і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом. І побачив Бог, що це добре.
Створення людини
26 І сказав Бог: Учинімо людину за Нашим образом, за Нашою подобою, та нехай панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою, і над усією землею, та над усіма плазунами, що плазують по землі.
27 І створив Бог людину за Своїм образом, –
за Божим образом створив її;
Він створив їх чоловіком і жінкою.
28 Бог поблагословив їх і сказав їм: Плодіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, і над кожною твариною, що плазує по землі! 29 І сказав Бог: Ось дав Я вам усяку траву, яка розсіває насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що має на собі плід, який розсіває насіння, – це буде вам на поживу. 30 А всій звірині земній, й усякому птаху небесному, і кожному плазуючому по землі, що в ньому душа жива, – усяку зелену траву на поживу. І сталося так. 31 І побачив Бог усе, що вчинив. І було воно дуже добре. І був вечір, і був ранок – день шостий.
1 На початку Бог створив небо та землю. 2 Земля ж була непримітна і невпорядкована; над безоднею лежала темрява, а Дух Божий ширяв над водою. 3 І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло. 4 Побачив Бог світло, що це добре, і відділив Бог світло від темряви. 5 Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і настав ранок — день перший.
6 І сказав Бог: Нехай буде небозвід посеред води, щоби був поділ між водою і водою! І сталося так. 7 І створив Бог небозвід, і відокремив Бог воду, яка була під небозводом, і воду, що над небозводом. 8 Бог назвав небозвід небом. І побачив Бог, що це добре. І був вечір, і настав ранок — день другий.
9 І сказав Бог: Нехай збереться вода, що під небом, в одне водоймище, і нехай з’явиться суша! І сталося так. І зібралася вода, що під небом, у свої водоймища, і показалася суша. 10 Бог назвав сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що це добре. 11 І сказав Бог: Нехай зростить земля лугові трави, що розсівають насіння, — за родом і за подобою, — і плодові дерева, що приносять плоди, в яких міститься їхнє насіння, — за родом на землі! І сталося так. 12 І видала земля лугові трави, що розсівають насіння, — за родом і за подобою, — і плодові дерева, що приносять плоди, в яких міститься їхнє насіння, — за родом на землі. І побачив Бог, що це добре. 13 І був вечір, і настав ранок — день третій.
14 І сказав Бог: Хай постануть світила на небозводі, щоб освітлювати землю і розрізняти день від ночі; і хай будуть як знаки, що визначають пори, дні та роки, 15 і хай будуть вони світилами на небозводі, щоб освітлювати землю! І сталося так. 16 Бог створив два великих світила: більше світило — щоб управляти днем, а менше світило — щоб управляти ніччю, і зорі. 17 І Бог помістив їх на небозводі, щоб світили на землю, 18 управляли днем і ніччю та розділяли світло від темряви. І побачив Бог, що це добре. 19 І був вечір, і настав ранок — день четвертий.
20 І сказав Бог: Нехай виведе вода плазунів, живі душі, та птахів, які літають над землею по небозводі! І сталося так. 21 Бог створив величезних морських істот, і кожну душу живих плазунів, котрих вивели води, — за їхнім родом, і всяких крилатих птахів — за родом. І побачив Бог, що це добре. 22 Бог поблагословив їх, кажучи: Зростайте і розмножуйтеся, наповняйте води в морях, а птахи хай розмножуються на землі. 23 І був вечір, і настав ранок — день п’ятий.
24 І сказав Бог: Нехай виведе земля душу живу — за родом; чотириногих, плазунів і звірів землі — за родом! І сталося так. 25 Бог створив земних звірів — за родом, і худобу — за родом, і всіх плазунів землі — за своїм родом. І побачив Бог, що це добре.
26 І сказав Бог: Створімо людину за Нашим образом і подобою, — і хай панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою, над усією землею й усіма плазунами, які повзають по землі. 27 І створив Бог людину — за Божим образом створив її; Він створив їх чоловіком і жінкою. 28 Бог поблагословив їх, кажучи: Зростайте і розмножуйтеся, наповніть землю і володійте нею, пануйте над рибами морськими і птахами небесними, усією худобою, усією землею й усіма плазунами, які повзають по землі. 29 І сказав Бог: Ось дав Я вам усякі посівні трави, що розсівають насіння, — які по всій землі, та всяке дерево, що має в собі плід з насінням для посіву, — це вам буде для їжі, 30 і всім звірам землі, і всім небесним птахам, і кожному плазунові, який повзає по землі, який має в собі душу життя, — усяку зелену рослинність — як їжу. І сталося так. 31 І поглянув Бог на все те, що створив, — і ось воно дуже добре. І був вечір, і настав ранок — день шостий.