Нащадки синів Ноєвих
1 Ось родовід синів Ноя: Сима, Хама та Яфета. У них після потопу народилися сини.
2 Яфетові сини: Ґомер, Маґоґ, Мадай, Яван, Тувал, Мешех і Тирас. 3 Ґомерові сини: Ашкеназ, Рифат і Тоґарма. 4 Яванові сини: Еліша і Таршіш, кітійці та доданійці. 5 Від них відокремилися острови народів у власних землях, кожний за своєю мовою, за своїми родами у своїх народах.
6 Сини Хама: Куш, Міцраїм, Фуд і Ханаан. 7 Сини Куша: Сева, Хавіла, Савта, Раама і Савтеха. Сини Раами: Шева і Дедан. 8 А Куш породив Німрода, який дав початок велетням на землі. 9 Він був силачем-мисливцем перед ГОСПОДОМ. Тому-то й кажуть: Як Німрод – силач-мисливець перед ГОСПОДОМ. 10 А початком царства його були: Вавилон, Ерех, Аккад і Калне в Шінеарській землі. 11 З тієї землі вийшов Ашшур і заснував Ніневію, Реховот-Ір, Калах 12 і Ресен, що між Ніневією та Калахом, – це велике місто. 13 А Міцраїм дав початок лудійцям, анамійцям, легавійцям, нафтухійцям, 14 патрусійцям і каслухійцям, від яких вийшли филистимці, та кафторійцям.
15 А Ханаан породив Сидона, свого первенця, Хета, 16 євусейця, аморейця, гіргашейця, 17 гіввійця, аркійця, синейця, 18 арвадейця, цемарейця і хаматейця. Згодом роди ханаанські розпорошилися. 19 Кордони ханаанські простягалися від Сидона аж до Герара, аж до Ґази, сягали Содома, Гоморри, Адми і Цевоїму, аж до Лашу. 20 Це сини Хама, за їхніми родами, за їхніми мовами, в їхніх землях, в їхніх народах.
21 У Сима – батька всіх синів Еверових, старшого брата Яфета – також народилися сини . 22 Ось Симові сини: Елам, Ашшур, Арпахшад, Луд і Арам. 23 Сини Арама: Уц, Хул, Ґетер і Маш. 24 Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера. 25 У Евера народилося двоє синів. Ім’я одного Пелеґ, оскільки за його днів поділилася земля, а ім’я його брата – Йоктан. 26 Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хасармавета, Єраха, 27 Гадорама, Узала, Диклу, 28 Овала, Авімаїла, Шеву, 29 Офіра, Хавілу та Йовава. Усі ці – сини Йоктана. 30 Їхні поселення простягалися від Меші до Сефара – гори на сході. 31 Це сини Сима, за їхніми родами, за їхніми мовами, в їхніх землях, в їхніх народах.
32 Оце роди синів Ноєвих за їхніми родоводами в їхніх народах. Від них після потопу відокремилися на землі народи.
1 Ось родовід синів Ноя: Сима, Хама і Яфета. У них після потопу народилися сини.
2 Яфетові сини: Ґамер, Маґоґ, Мадай, Йован, Еліса, Товел, Мосох і Тірас. 3 Ґамерові сини: Асханаз, Ріфат і Торґама. 4 Йованові сини: Еліса і Тарсіс, кітійці та родійці. 5 З них відокремилися острови народів у їхній землі — кожний за мовою у своїх племенах і у своїх народах.
6 Сини Хама: Хус і Месраїм, Фуд і Ханаан. 7 Сини Хуса: Сава, Евіла, Савата, Реґма і Саваката. Сини Реґми: Сава і Дадан. 8 А Хус породив Неврода. Він дав початок велетням на землі. 9 Він був велетнем-мисливцем перед Господом Богом. Тому-то й говорять: Як Неврод — велетень-мисливець перед Господом. 10 А початком його царства були: Вавилон, Орех, Архад і Халанне в Сеннаарській землі. 11 З тієї землі вийшов Ассур і заснував Ніневію, місто Роовот, Калах 12 і Дасем, що між Ніневією та Калахом, — це велике місто. 13 А Месраїм дав початок лудиїмцям, енеметиїмцям, лавиїмцям, нефталиїмцям, 14 патросониїмцям, хаслониїмцям, звідки вийшли филистимці, та кафторійцям. 15 Ханаан же породив Сидона, первородного, і Хета, 16 Євусея, Аморея, Ґерґесея, 17 Евея, Арукея, Асенея, 18 Арадія, Самарея і Аматі. І після цього розсіялися племена ханаанців. 19 А кордони ханаанців простягалися від Сидона аж до Ґерар і Ґази, сягали до Содома і Гоморри, до Адми і Севоїма — аж до Ласа. 20 Оце сини Хама — за їхніми племенами і за мовами їхніми — за їхніми землями та за їхніми народами.
21 І в Сима, батька всіх синів Еверових, старшого брата Яфета, — в нього також народилися сини . 22 Ось Симові сини: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам і Каїнан. 23 А сини Арама: Ос, Ул, Ґатер і Мосох. 24 Арфаксад же породив Каїнана, і Каїнан породив Салу, Сала породив Евера. 25 А в Евера народилося двоє синів: ім’я одного — Фалек, бо в його дні поділилася земля; ім’я ж його брата — Єктан. 26 А Єктан породив Елмодада, Салефа, Асармота, Яраха, 27 і Одорру, Айзила, Деклу, 28 Авімеїла, Савева, 29 Уфіра, Евілу і Йовава. Усі вони — сини Єктана. 30 Їхнє поселення простягалося від Масси до Софира — східної гори. 31 Це — сини Сима: за їхніми племенами, за їхніми мовами, за їхніми землями та за їхніми народами.
32 Це племена синів Ноя — за їхніми поколіннями, за їхніми народами. Від них після потопу розсіялися острови народів на землі.