Нащадки Ісава
1 А ось родовід Ісава, тобто Едома. 2 Ісав узяв собі дружин з дочок ханаанських: Аду, дочку Елона-хеттейця, і Оголіваму, дочку Ани, дочку Цівеона-гіввійця, 3 а також Босмат, дочку Ізмаїла, Навайотову сестру. 4 Ада народила Ісавові Еліфаза, а Босмат народила Реуїла; 5 Оголівама ж народила Єуша, Ялама і Корея. Це сини Ісава, які народилися йому в Ханаанській землі.
6 Узяв же Ісав своїх дружин, своїх синів, своїх дочок та всіх домашніх, що жили в його домі, свої стада і всю свою худобу, все своє майно, яке набув у Ханаанському краю, і пішов від свого брата Якова до іншого краю. 7 Їхнє майно було надто великим, аби жити разом: земля, де вони перебували, не могла їх вмістити через велику кількість їхньої худоби. 8 Тож поселився Ісав на горі Сеір. Ісав – він же Едом.
9 Оце родовід Ісава, батька Едому на горі Сеір. 10 Оце імена синів Ісава: Еліфаз, син Ади – дружини Ісава, Реуїл, син Босмати – дружини Ісава. 11 І були в Еліфаза сини: Теман, Омар, Цефо, і Ґатам, і Кеназ. 12 А Тимна, наложниця Ісавового сина Еліфаза, народила Еліфазові Амалека. Оце нащадки Ади, дружини Ісава. 13 А оце сини Реуїла: Нагат та Зера, Шамма та Мізза. Оце нащадки Ісавової дружини Босмати. 14 А оці були синами Оголівами, дочки Ани, Цівеонової дочки, дружини Ісава, тож вона народила Ісаву Єуша, і Ялама, і Корея.
15 А оце провідники, нащадки Ісава. Сини Еліфаза, первенця Ісава: провідник Теман, провідник Омар, провідник Цефо, провідник Кеназ, 16 провідник Корей, провідник Ґатам, провідник Амалек. Оце провідники Еліфаза в Едомському краю. Оце сини Ади. 17 А оце сини Реуїла, Ісавового сина: провідник Нагат, провідник Зерах, провідник Шамма, провідник Мізза. Оце провідники Реуїла в Едомському краю. Оце сини Босмати, Ісавової дружини. 18 А оце сини Оголівами, Ісавової дружини: провідник Єуш, провідник Ялам, провідник Корей. Оце провідники Оголівами, дочки Ани, Ісавової дружини. 19 Оце нащадки Ісава і оце їхні провідники. Він же Едом.
20 Оце сини Сеіра, хорейця – мешканці краю: Лотан, Шовал, Цівеон, Ана, 21 Дішон, Ецер і Дішан. Оце провідники хорейця, сини Сеіра, в Едомському краю. 22 А синами Лотана були: Хорі та Гемам, сестра ж Лотана – Тимна. 23 А оце Шовалові сини: Алван, Манахат, Евал, Шефо і Онам. 24 А оце сини Цівеона: Айя та Ана, той Ана, що знайшов гарячі джерела в пустелі, коли пас ослів свого батька Цівеона. 25 А оце діти Ани: Дішон і Оголівама, Анина дочка. 26 А оце сини Дішона: Хемдан, Ешбан, Ітран і Керан. 27 Оце сини Ецера: Білган, Зааван і Акан. 28 Оце сини Дішана: Уц і Аран. 29 Оце провідники хорейця: провідник Лотан, провідник Шовал, провідник Цівеон, провідник Ана, 30 провідник Дішон, провідник Ецер, провідник Дішан. Оце провідники хорейця у їхніх володіннях у краї Сеір.
31 А оце царі, що царювали в Едомському краю перед тим, як зацарював цар над нащадками Ізраїля. 32 Тож царював в Едомі Бела, син Беора; а назва його міста – Дінгава. 33 І помер Бела, і зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Боцри. 34 І помер Йовав, і зацарював замість нього Хушам із теманського краю. 35 І помер Хушам, і зацарював замість нього Гадад, син Бедада, що розбив мідіянців у Моавській долині, а назва його міста Авіт. 36 І помер Гадад, і зацарював замість нього Самла з Масреки. 37 І помер Самла, і зацарював замість нього Саул з Реховота, що над рікою. 38 І помер Саул, і зацарював замість нього Баал-Ханан, син Ахбора. 39 І помер Баал-Ханан, Ахборів син, і зацарював замість нього Гадад, а назва його міста – Пау, а ім’я його дружини – Мегетавеїл, дочка Матреди, дочки Ме-Загава.
40 А оце імена Ісавових провідників за їхніми родами, за їхніми місцевостями, за їхніми іменами: провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет, 41 провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, 42 провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар, 43 провідник Маґдіїл, провідник Ірам. Оце провідники Едому за місцями їхнього проживання на землі, яку вони одержали у володіння. Це Ісав – батько Едому.
1 Ось родовід Ісава (тобто Едома). 2 Ісав узяв собі дружин з-поміж дочок ханаанських: Аду, дочку Елона-хета, і Олівему, дочку Ани, сина Севеґона, — евейця; 3 і Васемату, дочку Ізмаїла, Навайотову сестру. 4 Ада народила Ісавові Еліфаза, а Васемат народила Раґуїла; 5 Олівема ж народила Єуса, Єґлома і Корея. Це — сини Ісава, які народилися в нього в Ханаанській землі.
6 Ісав узяв своїх дружин, синів, дочок і всіх людей зі свого дому, усе майно, усю худобу і все, що придбав, і все, що набув у Ханаанській землі, і пішов з Ханаанської землі від обличчя свого брата Якова. 7 Тому що їхнє майно було надто велике, щоб їм жити разом: земля, де вони перебували, не могла вмістити їх через велику кількість їхнього майна. 8 І поселився Ісав на горі Сиїр (Ісав — це Едом).
9 Ось родовід Ісава, прародича едомців, на горі Сиїр, — 10 ось імена синів Ісавових: Еліфаз, син Ади, дружини Ісава, і Раґуїл, син Васемати, дружини Ісава. 11 Були в Еліфаза сини: Теман, Омар, Софар, Готом і Кенез. 12 Тамна ж була наложницею Еліфаза, Ісавового сина; вона народила Еліфазові Амалика. Це — сини Ади, дружини Ісава. 13 А це сини Раґуїла: Нахот, Заре, Соме і Мозе. Це були сини Васемати, Ісавової дружини. 14 А ці були синами Ісавової дружини Олівеми, дочки Ани, Севеґонового сина: вона народила Ісаву Єуса, Єґлома і Корея. 15 А це — князі, сини Ісава: Сини Еліфаза, первенця Ісава: князь Теман, князь Омар, князь Софар, князь Кенез, 16 князь Корей, князь Ґотом, князь Амалик. Це — князі Еліфаза в Ідумейській землі. Вони — сини Ади. 17 А ось сини Раґуїла, Ісавового сина: князь Нахот, князь Заре, князь Соме, князь Мозе. Це — князі Раґуїла в Едомській землі. Вони — сини Васемати, Ісавової дружини. 18 А оце сини Олівеми, Ісавової дружини: князь Єус, князь Єґлом, князь Корей. Це — князі Олівеми. 19 Ось сини Ісавові та їхні князі. Це — сини Едома.
20 А ось сини Сиїра, хорейця, мешканця тієї землі: Лотан, Совал, Севеґон, Ана, 21 Дисон, Асар і Рісон; це — князі хорейця, сина Сиїра, які в Едомській землі. 22 А сини Лотана: Хорі та Еман; сестра ж Лотана — Тамна. 23 А ось сини Совалові: Ґолон, Манахат, Ґевил, Соф і Онам. 24 А це — сини Севеґона: Ає й Онан, — він же Онас, який знайшов Яміна в пустелі, коли пас волів свого батька Севеґона. 25 А ось Анині діти: Дисон і Анина дочка, Олівема. 26 А ось сини Дисона: Амада, Асван, Єтран і Харан. 27 А це — Асарові сини: Валаан, Зукам, Йоикам і Укан. 28 Це — сини Рісонові: Ос і Арам. 29 Ось князі Хорея: князь Лотан, князь Совал, князь Севеґон, князь Ана, 30 князь Дисон, князь Асар, князь Рісон. Це — князі Хорея в їхніх володіннях у Едомській землі.
31 А ось царі, які царювали в Едомі, перш ніж зацарював цар у Ізраїлі. 32 Царював у Едомі Вала, син Веора, а назва його міста — Денава. 33 Та Вала помер, і зацарював замість нього Йовав, син Зари з Восори. 34 Помер Йовав, а замість нього зацарював Асом із землі теманців. 35 І помер Асом, а замість нього зацарював Адад, син Варада, котрий побив Мадіяма на рівнині Моава; назва його міста — Ґетем. 36 Помер Адад, а замість нього зацарював Самала з Масеки. 37 Помер Самала, а замість нього зацарював Саул з Роовота, що біля ріки. 38 Помер Саул, а замість нього зацарював Валаенон, син Аховора. 39 Помер Валаенон, Аховорів син, а замість нього зацарював Адад, син Варада; назва його міста — Фоґор, а ім’я його дружини — Метевеїл: це дочка Матрета, сина Мезоова.
40 А це імена Ісавових князів — за їхніми племенами, в їхніх місцях, в їхніх границях і в їхніх народах: князь Тамна, князь Ґола, князь Єтер, 41 князь Олівемас, князь Ілас, князь Фінон, 42 князь Кенез, князь Теман, князь Мазар, 43 князь Меґедіїл, князь Зофоїн. Це — князі Едома в місці свого проживання на землі, яку вони одержали у володіння. Це — Ісав, прабатько едомців.