Оселення Якова й синів його в країні Ґошен
1 Тож Йосиф прийшов і повідомив фараонові, кажучи: Мій батько, і мої брати, і їхня дрібна й велика худоба, і все, що їхнє прибули з Ханаанської землі. І ось вони перебувають у землі Ґошен. 2 І взяв він зі своїх братів п’ять чоловік, і представив їх фараону. 3 Фараон же запитав його братів: Яке ваше заняття? Вони ж відповіли фараонові: Пастухи отари твої раби, як ми, так і наші батьки. 4 І сказали вони фараонові: Ми прибули, щоби жити на цій землі, адже немає пасовиськ для отар твоїх рабів, бо в Ханаанській землі тяжкий голод. Тож нехай тепер оселяться твої раби в землі Ґошен. 5 Фараон же промовив до Йосифа, кажучи: Твій батько і твої брати прибули до тебе. 6 Єгипетський край перед тобою. Посели свого батька і своїх братів в найкращому місці землі, нехай поселяться в землі Ґошен. А якщо знаєш, що між ними є здібні люди, то постав їх наглядачами за моєю худобою.
7 І привів Йосиф свого батька Якова, і представив його фараонові. І Яків поблагословив фараона. 8 І запитав фараон Якова: Скільки років твого життя? 9 Яків же відповів фараонові: Років мого мандрування – сто тридцять років. Роки мого життя були короткими та важкими й не досягли років життя моїх батьків щодо часу їхнього мандрування. 10 Поблагословивши фараона, Яків вийшов від фараона. 11 І поселив Йосиф свого батька та своїх братів, і дав їм володіння в Єгипетському краю, у найкращім місці краю, у землі Рамсес, за наказом фараона. 12 І забезпечував Йосиф їжею свого батька, своїх братів і весь дім свого батька за кількістю їдців.
Йосиф набуває весь Єгипетський край для фараона
13 А хліба не було по всій землі, бо голод був дуже тяжкий. Тож були виснажені голодом Єгипетський край та Ханаанський край. 14 І зібрав Йосиф усе срібло, що було в людей в Єгипетському краю та в Ханаанському краю, за збіжжя, яке вони купували. І відніс Йосиф те срібло до фараонового дому. 15 І вичерпалося срібло в Єгипетському краю та в Ханаанському краю, і весь Єгипет прийшов до Йосифа, кажучи: Дай нам хліба. І чому маємо помирати перед тобою через те, що скінчилося срібло? 16 А Йосиф відповів: Якщо скінчилося срібло, то приганяйте вашу худобу, і я дам вам за вашу худобу. 17 Тож вони приганяли свою худобу до Йосифа, а Йосиф давав їм хліб за коней, за дрібну худобу, за велику худобу та за ослів. Того року він забезпечував їх хлібом за всю їхню худобу. 18 І завершився той рік. І прийшли до нього другого року, і сказали йому: Не будемо приховувати від нашого володаря, що вичерпалося срібло і худоба для нашого володаря, у нас нічого не залишається перед нашим володарем, хіба що наші тіла та наші землі. 19 Навіщо ми маємо помирати перед тобою, як ми, так і наша земля? Купи нас і нашу землю за хліб. І будемо ми з нашою землею рабами фараонові. Тож дай насіння, і ми будемо жити, а не помремо, і земля не опустіє.
20 І купив Йосиф усю землю Єгипту для фараона, бо всі єгиптяни продали своє поле, адже голод у них посилювався. І стала земля фараоновою. 21 А народ він зробив рабами, від краю Єгипту до краю його. 22 Лише землі жерців він не купив, бо жерці мали утримання від фараона, і споживали своє утримання, яке давав їм фараон. Тому вони не продали своїх земель. 23 І промовив Йосиф до народу: Отож, сьогодні я купив вас і вашу землю для фараона. Ось вам насіння, тож засійте землю. 24 А в жнива п’яту частину віддасте фараонові, а чотири частини будуть вам на засів поля й на їжу вам і тим, хто в ваших домах, та на їжу для ваших дітей. 25 Вони ж відповіли: Ти врятував нам життя. Нехай знайдемо милість в очах нашого володаря і будемо фараоновими рабами. 26 І Йосиф визначив це за правило аж до сьогодні щодо землі Єгипту: п’ята частина належить фараонові. Лише земля, що була у володінні жерців, не стала фараоновою.
Останні дні Якова
27 І оселився Ізраїль в Єгипетському краю, у землі Ґошен, і успадкували її, і намножилися, і стали дуже численними. 28 І прожив Яків в Єгипетському краю сімнадцять років. І був вік Якова, роки його життя, сто сорок сім років.
29 І наблизився день смерті Ізраїля. Тож він покликав свого сина Йосифа і сказав йому: Якщо я знайшов милість у твоїх очах, поклади свою руку під моє стегно і вчини щодо мене ласку і справедливість: прошу, не поховай мене в Єгипті! 30 А я ляжу з моїми батьками! Ти ж винеси мене з Єгипту і поховай мене в їхній гробниці. А той відповів: Я вчиню за словом твоїм. 31 І сказав Яків : Присягнись мені! І той присягнувся йому. І вклонився Ізраїль на узголів’ї постелі.
1 Йосиф прийшов і сповістив фараонові, промовляючи: Мій батько і мої брати, худоба і їхні воли, і всі їхні речі прибули з Ханаанської землі — і ось перебувають в землі Ґесем. 2 Він узяв п’ятьох чоловіків з-поміж своїх братів і поставив їх перед фараоном. 3 А фараон запитав братів Йосифа: Яке ваше заняття? Вони ж відповіли фараонові: Раби твої — пастухи овець, — і ми, і наші батьки. 4 Ми прибули, щоби жити на цій землі, — сказали вони фараонові, — бо немає пасовиськ для худоби твоїх рабів, оскільки в Ханаанській землі запанував голод. Тому тепер ми, твої раби, поселимося в землі Ґесем.
5 Хай живуть у землі Ґесем, — сказав фараон Йосифові, — а якщо знаєш, що є між ними здібні люди, постав їх відповідальними за мою худобу. Отож Яків та його сини прийшли в Єгипет, до Йосифа. І почув фараон — цар Єгипту. І фараон сказав Йосифові, промовляючи: Твій батько і твої брати прибули до тебе; 6 ось Єгипетський край перед тобою, — тож на найкращій землі посели свого батька і своїх братів.
7 Йосиф привів свого батька Якова і поставив його перед фараоном, і Яків поблагословив фараона. 8 Тоді фараон запитав Якова: Скільки років твого життя? 9 А Яків відповів фараонові: Років мого життя, які я прожив, — сто тридцять літ. Короткі та лихі були роки мого життя, не досягли віку життя моїх батьків, — тих літ, що вони прожили. 10 І, поблагословивши фараона, Яків вийшов від нього. 11 І поселив Йосиф батька та своїх братів, і дав їм володіння в Єгипетському краю, на найкращій землі — в землі Рамесси, — як і наказав фараон. 12 І виділяв Йосиф пшеницю батькові, своїм братам і всьому домові свого батька, — пшеницю відповідно до кількості осіб.
13 А по всій землі пшениці не було, бо настав дуже сильний голод. Була виснажена голодом і Єгипетська земля, і Ханаанська земля. 14 Йосиф зібрав усі гроші, що знайшлися в Єгипетській землі й у Ханаанській землі — за пшеницю, котру купували, і він виділяв їм зерно. А всі гроші Йосиф відніс до дому фараона. 15 І не стало грошей в Єгипетській землі й у Ханаанській землі. Тож прийшли всі єгиптяни до Йосифа, кажучи: Дай нам хліба! Навіщо нам вмирати перед тобою? Адже в нас закінчилися гроші. 16 А Йосиф їм сказав: Якщо не маєте грошей, то приженіть вашу худобу і даватиму вам хліб за вашу худобу. 17 І вони пригнали худобу до Йосифа, а Йосиф давав їм хліб за коней, за овець, за волів і за ослів. І того року він годував їх хлібом за всю їхню худобу. 18 І рік той закінчився. А наступного року вони прийшли до нього і сказали йому: Невже маємо загинути перед нашим паном? Якщо не залишилося грошей, маєтку і худоби для тебе, пане, то не залишається нам нічого перед нашим паном, хіба лише власне тіло та наша земля. 19 І щоб ми не померли перед тобою, і щоб не запустіла земля, — купи нас і нашу землю за хліб; і ми з нашою землею станемо рабами фараона. Дай насіння, щоб ми посіяли і жили, і не померли, — щоб не запустіла земля.
20 І скупив Йосиф усю Єгипетську землю для фараона, оскільки єгиптяни віддавали свою землю фараонові, бо голод опанував ними. І стала земля фараоновою власністю , 21 а народ перетворився в його рабів — від кінців границь Єгипту — до кінців. 22 Йосиф лише не купив землі жерців, бо її фараон подарував жерцям, а вони жили з допомоги, яку виділяв їм фараон. Через те вони не віддали своєї землі. 23 Тоді Йосиф сказав усім єгиптянам: Ось я сьогодні купив вас і вашу землю для фараона. Візьміть собі насіння, та й засівайте землю, 24 і дасть вона врожай; п’яту частину віддасте фараонові, а чотири частини будуть вам самим для засіву землі й для їжі — вам і всім, хто у ваших домах. 25 А вони відповіли: Ти нас врятував, ми знайшли ласку в нашого пана і будемо фараоновими рабами. 26 І Йосиф видав для них декрет щодо Єгипетської землі, — він діє аж до сьогодні: віддавати п’яту частину фараонові, — за винятком лише землі жерців, яка не перейшла у власність фараона.
27 Оселився Ізраїль у Єгипетському краю, на землі Ґесем, і успадкували її, і розмножилися, і стали дуже численними. 28 Яків прожив у Єгипетській землі сімнадцять років. І було днів Якова — віку його життя — сто сорок сім років. 29 Наблизився день смерті Ізраїля. Він покликав свого сина Йосифа, та й сказав йому: Якщо знайшов я ласку в тебе, поклади свою руку під моє стегно і вчини мені милість і правду: не поховаєте мене в Єгипті, 30 але буду лежати з моїми батьками! Ти забереш мене з Єгипту і поховаєш мене в їхній гробниці. А він відповів: Я зроблю за твоїми словами. 31 Яків же сказав: Поклянися мені! — І той поклявся йому. А Ізраїль поклонився схиляючись на кінець свого посоха.