Обітниця Духа Святого
1 А тепер послухай, Мій слуго, Якове, – Ізраїлю, якого Я обрав.
2 Так говорить ГОСПОДЬ, Котрий тебе створив і формував тебе відматеринського лона, і Який тобі допомагає: Не бійся, Мій слуго, Якове, – Єшуруне , якого Я обрав!
3 Адже Я виллю воду на спраглу пустелю , потоки води на – суходіл, зіллю Мого Духа на твоє потомство і Моє благословення – на твоїх дітей,
4 аби вони зростали, наче трава, і як тополі – біля водних потоків.
5 Один скаже: Я ГОСПОДНІЙ, а інший назветься іменем Якова, а ще інший напише на своїй руці: власність ГОСПОДА, і почне називатись іменем Ізраїлю.
6 Так говорить ГОСПОДЬ, Цар Ізраїлів, і його Спаситель, ГОСПОДЬ Саваот: Я є перший, Я і останній, і, крім Мене, немає Бога!
7 Хто рівний Мені? Нехай відізветься, заявить про це і пояснить Мені, як Я створив у давнину людей, і нехай провістить їм майбутнє – те, що має статись.
8 Ви ж не тривожтесь і не лякайтесь. Хіба Я не провістив вам цього від початку і не розповів вам? Ви – Мої свідки! Хіба є ще Бог, крім Мене? Ні, немає іншої Скелі – не знаю жодної .
Безум поганства
9 Ті, котрі виготовляють різьблених ідолів – усі нікчемні, бо навіть від найулюбленіших з них немає жодної користі, і вони (майстри ) є свідками цього , але не хочуть ні бачити, ні знати, тому й чекає їх ганьба.
10 Хто робить бога і виливає ідола, від якого не буде жодної користі?
11 Той, як і всі його приятелі будуть засоромлені; адже всі ремісники – лише люди. Нехай би всі разом зібралися і стали разом; та вони б усі жахнулись і застидалися б зробленого.
12 Коваль виготовляє зі заліза сокиру, працюючи при жаріючому вугіллі; ударами молота надає йому певної форми, докладаючи всіх зусиль своїх рук. Буває що зголоднілий, втомлюється, знемагає від спраги й втрачає сили.
13 Столяр, натягнувши шнур, позначає крейдою обриси, обточує його різцем, заокруглює його циркулем, роблячи з нього подобу людини, гарну на вигляд, аби потім поставити у домі (капищі ).
14 Перед тим зрубує собі кедри, або бере кипарис чи дуб, дочекавшись, поки виросте найкраще посеред дерев лісу; або він вибирає сосну, яку сам посадив, і яка, завдяки дощам, виросла,
15 аби послужити людям для опалювання; гріється, або пече хліб. З цього ж матеріалу він витесує бога й поклоняється йому , робить ідола, й стає перед ним навколішки.
16 Частину дерева він палить у вогні, щоб зігрітись, іншою пече м’ясо, їсть печеню і насичується, а зігрівшись і наситившись, він каже: Мені тепло, і приємно дивитись на вогонь.
17 З решти дерева він робить собі різьбленого ідола, щоб падати перед ним у поклоні долілиць; стоячи навколішки, молиться до нього, волаючи: Спаси мене, бо ти є моїм богом!
18 Вони (ці люди ) не знають, вони не усвідомлюють, адже їхні очі засліплені, й не бачать, а їхні серця далекі від розуміння.
19 Така людина ніяк не візьме до свого серця, в неї не вистачає ні знання, ні розуму, щоб собі сказати: Частину дерева я спалив у вогні і на його жаріючому вугіллі напік хліба, насмажив м’яса і наївся, тож невже з решти дерева маю зробити гидоту, і уклякати перед куском дерева?
20 Але такий годується попелом, його обмануте серце провадить його манівцями, так що він не здатний спасти власну душу, аби опам’ятатись і сказати: Хіба ж не омана в Моїй правиці?
Господь спасе Ізраїль
21 Тож пам’ятай про це, Якове, – Ізраїлю, адже ти Мій слуга! Я створив тебе, щоб ти був Моїм слугою, і ти, Ізраїлю, Мене не забувай!
22 Я розвіяв, наче хмару, твої провини і, як туман, – твої гріхи. Повернися ж до Мене, адже Я викупив тебе.
23 Веселіться, небеса, через те, що зробив це ГОСПОДЬ! Радісно вигукуйте земні глибини! Зі захопленням веселіться гори, ліси і кожне посеред них дерево, тому що ГОСПОДЬ викупив Якова, і прославився в Ізраїлі!
24 Так говорить ГОСПОДЬ, твій Викупитель, – Той, Хто тебе сформував відматеринського лона: Я – ГОСПОДЬ, Котрий все створив; Сам розпростер Небеса і непорушно закріпив землю. Хто був зі Мною?
25 Хто перетворює в ніщо видумані провіщення, викриває безумство ворожбитів відправляє мудреців ні з чим, а їхню мудрість перетворює на безумство?
26 Я виконую те, що сказав Мій раб і підтверджую сказане Моїми вісниками. Я кажу про Єрусалим: Він знову буде заселеним, а про міста Юдеї: Вони будуть відбудовані, а їхні руїни відновлені!
27 Я звелю безодні: Стань сухою! Я також осушу твої ріки.
28 Я кажу про Кіра: Він – посланий Мною пастир, і він виконає Мою волю – скаже про Єрусалим: Він буде відбудований! І про Храм: Закладіть його основи!
1 А тепер послухай, Мій рабе Якове й Ізраїлю, якого Я вибрав. 2 Так говорить Господь Бог, Той, Хто тебе створив і сформував тебе в материнському лоні: І надалі тобі допомагатиму, не бійся, Якове, Мій слуга, — улюблений Ізраїлю, якого Я вибрав! 3 Адже Я дам воду в спразі тим, які йдуть по безводній землі , зішлю Мого Духа на твоє потомство і Мої благословення на твоїх дітей, 4 і вони зійдуть, як трава посеред води і як верба біля водного потоку. 5 Цей скаже: Я — Божий, і цей назветься іменем Якова, а інший напише: Я — Божий, за іменем Ізраїля.
6 Так говорить Бог, Цар Ізраїля, Який його визволив, Бог Саваот: Я — перший, і Я після цього, і крім Мене немає Бога! 7 Хто такий, як Я? Нехай стане, закличе і приготовиться для Мене, відколи Я вчинив людину — до віку, і хай сповістять вам те, що має настати, раніше, ніж воно прийде. 8 Не приховуйте! Хіба не від початку ви сприйняли, і Я вам сповістив? Ви — свідки, чи є Бог, крім Мене. І не було тоді 9 тих, котрі ліпили і різьбили, усі безумні, вони чинять свої побажання, які їм не на користь. Але засоромляться 10 усі, які роблять бога і вирізьблюють марне, 11 і висохли всі які виготовляли їх . Тож глухі серед людей хай зберуться всі та стануть разом, хай засоромляться і застидаються разом.
12 Адже столяр нагострив залізо, опрацював його знаряддям і на верстаку його обробив, працював над ним силою своєї руки. І голодуватиме, і ослабне, і не питиме води. 13 Столяр, вибравши дерево, визначив його розміри і клеєм підправив його; зробив його, як образ чоловіка і як у розквіті сил людини, щоб поставити його в домі. 14 Дерево, яке вирубав з лісу, яке насадив Господь і дощ виростив, 15 аби було людям для підтримання вогню. І, взявши з нього, зігрівся. Розпалюючи, спечуть на ньому хліб. А з решти роблять богів і їм поклоняються, — 16 тому, половину якого спалили вогнем, і завдяки якому, спікши м’ясо, він попоїв і наситився. І, зігрівшись, він сказав: Приємно мені, що я зігрівся і побачив вогонь. 17 А з решти він зробив різьбленого бога і йому поклоняється та молиться, кажучи: Спаси мене, бо ти мій бог!
18 Вони не пізнали, щоб набратися розуму, бо їхні очі стали темними, щоб не бачити і не зрозуміти своїм серцем. 19 І не задумалися своїм серцем, і не роздумали у своїй душі. І він не пізнав, щоб зрозуміти, що його половину спалив вогнем і на його жарі спік хлібини і, спікши м’ясо, попоїв, а те, що залишилося з нього, зробив гидотою, і їй поклоняються. 20 Пізнайте, що їхнє серце — зола, і вони обманюються, і ніхто не може визволити душу такого. Гляньте! Не говоріть, що омана в Моїй правиці!
21 Пам’ятай це, Якове й Ізраїле, бо ти Мій слуга! Я створив тебе, Мого слугу, і ти, Ізраїле, Мене не забудь! 22 Бо ось Я стер, як хмару, твої беззаконня і, як темряву — твої гріхи. Повернися до Мене і викуплю тебе. 23 Зрадійте, небеса, адже Бог виявив милість Ізраїлю! Затрубіть основи землі, закричіть від радості, гори, пагорби та всі дерева, що на них! Адже Бог викупив Якова, й Ізраїль прославиться.
24 Так говорить Господь, Який тебе викупив і тебе сформував у материнському лоні: Я — Господь, Який усе звершив, простягнув Сам небо і непохитно встановив землю. Хто інший 25 відкине знаки чародіїв і ворожбу від серця, яка відвертає розумних назад і марною чинить їхню раду, 26 і Хто потверджує слова Свого раба і правдивою чинить раду Своїх посланців? Я — Той, Хто каже Єрусалимові: Поселися, — і містам Юдеї: Будуйтеся! І її пустелі посходять. 27 Я — Той, Хто говорить безодні: Будь спустошена, і осушу твої ріки! 28 Я — Той, Хто говорить Кирові бути розумним, — і: Він виконає всі Мої побажання. Я — Той, Хто говорить Єрусалимові: Будуйся, і осную Мій святий дім!