Девора
1 Після смерті Егуда ізраїльтяни знову почали чинити зло перед ГОСПОДОМ. 2 Тому ГОСПОДЬ віддав їх у руки ханаанського царя Явіна, який владарював у Хацорі. Головнокомандувачем його війська був Сісера, який мешкав у Харошет-Хаґґоїмі. 3 І знову ізраїльтяни заволали до ГОСПОДА, адже він (Явін ) мав дев’ятсот залізних колісниць, і протягом двадцяти років дуже пригноблював ізраїльтян.
4 Суддею в Ізраїлі в той час була пророчиця, дружина Лаппідота, Девора. 5 Вона сиділа під пальмою Девори між Рамою та між Бетелем на Єфремовому узгір’ї, а ізраїльтяни приходили до неї, щоб розсуджувати справи. 6 Вона послала заклик до Барака, Авіноамового сина, з Нефталимового Кедеша, такого змісту: Так говорить ГОСПОДЬ, Бог Ізраїлю: Вирушай і йди до гори Тавор, взявши зі собою десять тисяч мужів з нащадків Нефталима та з нащадків Завулона! 7 Я ж приведу до тебе, до потоку Кішон, Сісеру, начальника війська Явіна, разом з його колісницями та його військом, і віддам його в твої руки. 8 А Барак їй відповів: Якщо підеш зі мною, то і я піду, а якщо не підеш зі мною, то не піду і я! 9 А вона відповіла: Я неодмінно піду з тобою, але тоді слава від того походу, який здійснюватимеш, дістанеться не тобі, адже ГОСПОДЬ видасть Сісеру в руки жінки! Девора встала й вирушила з Бараком до Кедеша. 10 Тож Барак скликав до Кедеша воїнів від племені Завулона та Нефталима, – десять тисяч мужів пішли разом за ним. Пішла з ним також і Девора.
11 В той час кенеєць Хевер відокремився від кенейців, тобто від нащадків Ховава, родича Мойсея, і поставив свій намет біля дуба Цаананім, що неподалік Кедеша.
12 Коли ж Сісері донесли, що Барак, син Авіноама, зійшов на гору Тавор, 13 то Сісера зібрав усі свої колісниці. У кількості в дев’ятсот залізних бойових колісниць, він вирушив з усім своїм військом з Харошет-Ґоїма до потоку Кішон. 14 В той час Девора промовила до Барака: Вирушай, адже це той день, у який ГОСПОДЬ видасть Сісеру в твої руки! Ось ГОСПОДЬ вже пішов перед тобою! Тож Барак, разом з десятьма тисячами воїнів зійшов з гори Тавор. 15 З появою Барака та його виблискуючих мечів на Сісеру з усіма його колісницями та всім його військом ГОСПОДЬ навів сум’яття й паніку , так що Сісера зіскочив з колісниці, й побіг пішки. 16 Барак же переслідував колісниці та його військо аж до Харошет-Ґоїма. Тоді полягло від меча все військо Сісери, – жоден з воїнів не врятувався.
17 Що ж до самого Сісери, то він ледве добіг до намету дружини кенейця Хевера, оскільки між хацорським царем Явіном та між родиною кенейця Хевера був мир. 18 Яїл вийшла назустріч Сісері й сказала йому: Зайди, мій володарю, зайди до мене, – не бійся! Він зайшов до неї в намет, і вона накрила його покривалом. 19 Тоді він її попросив: Дай мені, будь ласка, трохи напитись води, бо мене мучить спрага. Вона відкрила бурдюк з молоком, напоїла його і знову накрила. 20 Він же сказав їй: Стань при вході в намет і, якщо хтось прийде й запитає тебе, чи тут хтось є, то відповідай: Немає нікого! 21 Потім Яїл, дружина Хевера, взяла наметовий кілок, вхопила в руку молоток і крадькома підійшла до нього. Він, змучений, міцно спав. Підступивши, вона вбила кілок у його скроню, так що він увійшов у землю. Так він (Сісера ) помер. 22 Побачивши Барака, який переслідував Сісеру, Яїл вийшла йому назустріч і промовила до нього: Ходи-но, я покажу тобі чоловіка, якого ти шукаєш! Увійшовши в намет, він побачив мертвого Сісеру з кілком у своїй скроні!..
23 У той день Бог упокорив перед ізраїльтянами ханаанського царя Явіна. 24 Після цього рука ізраїльтян зміцнювалась і ставала все тяжчою над ханаанським царем Явіном, доки вони цілком не знищили цього ханаанського володаря на ім’я Явін.
1 Ізраїльські сини продовжували чинити зло перед Господом. 2 І Господь віддав їх у руку Явіна, ханаанського царя, який царював у Асорі. Вождем його війська був Сісара, він жив у Арісоті народів. 3 І заволали до Господа ізраїльські сини, бо в нього було дев’ятсот залізних колісниць, і він двадцять років сильно гнобив Ізраїля. 4 Дружина Лафідота Девора була жінкою-пророчицею, вона судила в Ізраїлі в той час. 5 І вона, Девора, проживала під фініковим деревом між Рамою і між Ветилем на горі Єфрема, і приходили туди до неї ізраїльські сини, щоб судитися.
6 Девора послала і покликала Варака, сина Авінеїма з Кедеса нефталимового, і сказала йому: Хіба тобі не заповів Господь, Бог Ізраїля, піти до гори Тавор і взяти із собою десять тисяч мужів із синів Нефталима й із синів Завулона? 7 Я приведу до тебе, до потоку Кісон, Сісару, вождя війська Явіна, його колісниці та його військо, і передам його у твої руки. 8 Якщо підеш зі мною, — сказав їй Варак — то я піду, якщо ж не підеш зі мною, то не піду, бо не знаю дня, в який Господь пошле ангела зі мною! 9 А Девора відповіла йому: Я неодмінно піду з тобою, тільки знай, що не буде твоєю слава в дорозі, якою ти підеш, бо рукою жінки Господь відплатить Сісарі! Девора встала і пішла за Вараком до Кедеса.
10 Тож Варак закликав Завулона та Нефталима до Кедеса, і десять тисяч мужів пішли по його стопах. З ним пішла і Девора. 11 (У той час близькі Кінея відділилися від синів Йовава, тестя Мойсея, і розбили свій намет біля дуба спочиваючих, що є на підході до Кедеса). 12 Сісарі сповістили, що Варак, син Авінеема, пішов на гору Тавор. 13 Тож Сісара скликав усі свої колісниці (бо в нього було дев’ятсот залізних колісниць) і весь народ, який з ним, з Арісота народів до потоку Кісон. 14 А Девора промовила до Варака: Встань, бо це — день, в який Господь передав Сісару у твої руки! Ось хіба Господь не піде перед тобою? І Варак спустився з гори Тавор, а за ним — десять тисяч чоловік.
15 І Господь вістрям меча навів на Сісару замішання перед Вараком, на всі його колісниці й на весь його табір. Тож Сісара зіскочив зі своєї колісниці, і втік своїми ногами, 16 Варак же гнався за колісницями й за табором аж до Гаю народів. І поліг увесь табір Сісари від вістря меча, не залишилося жодного. 17 А Сісара своїми ногами добрався до шатра Яіли, жінки Хавера, кінейця, оскільки був мир між Явіном, царем Асора, і між домом Хавера, кінейця. 18 Назустріч Сісарі вийшла Яіла й сказала йому: Заверни, володарю мій, заверни до мене, не бійся! І він завернув до неї в шатро, і вона накрила його своєю шкурою. 19 А Сісара промовив до неї: Дай мені випити трохи води, бо я спраглий. Тож вона відкрила міх молока, дала йому пити і накрила його обличчя. 20 А він сказав їй: Стій при вході шатра! І буде, коли хтось до тебе прийде, запитає тебе й скаже тобі: Чи є тут чоловік? — то відповіси: Немає! І вона сховала його у своїй шкурі. 21 А згодом Яіла, жінка Хавера, взяла кілок від шатра, захопила молот у свою руку і дуже тихо ввійшла до нього. Вона приклала кілок до його скроні й пробила до землі, він же попручався між її колінами, віддав душу й помер.
22 І ось появився Варак, який гнався за Сісарою! А Яіла вийшла йому назустріч і промовила до нього: Іди сюди, я покажу тобі чоловіка, якого ти шукаєш! І він увійшов до неї, і ось Сісара лежить мертвий, а в його скроні — кілок.
23 Так Господь Бог упокорив у той день Явіна, царя Ханаану, перед ізраїльськими синами. 24 І пішла рука ізраїльських синів, ідучи і стаючи тяжчою на Явіні, цареві Ханаану, доки вони не вигубили його.