Міста та пасовиська для левітів
1 Начальники всіх левітських родин прийшли до священика Елеазара, до Ісуса Навина, та до старійшин інших племен по лінії нащадків патріархів Ізраїлю. 2 Вони звернулися до них у Ханаанській землі в Шіло з такими словами: ГОСПОДЬ заповів через Мойсея, аби дали нам міста для проживання і прилеглі до них землі для пасовиськ нашої худоби. 3 Тож ізраїльтяни, виконуючи ГОСПОДНІЙ наказ, зі своїх наділів дали левітам такі міста з прилеглими до них землями-пасовиськами .
4 І випав жереб родам кегатівців. Нащадки священика Аарона, з покоління Левія, жеребкуванням отримали: від племені Юди, від племені Симеона та від племені Веніяміна тринадцять міст.
5 Решта нащадків Кегата жеребкуванням отримали від родів племені Єфрема, племені Дана та половини племені Манассії десять міст.
6 Нащадки Гершона жеребкуванням отримали від родів племені Іссахара, від племені Асира, від племені Нефталима, а також від половини племені Манассії в Башані тринадцять міст.
7 Нащадки Мерарі за їхніми родами отримали від племені Рувима, від племені Ґада та від племені Завулона дванадцять міст.
8 Отже, ізраїльтяни передали жеребкуванням левітам усі ті міста з прилеглими до них землями, як і наказав ГОСПОДЬ через Мойсея.
9 Тож вони дали з племені Юдиних нащадків та з племені нащадків Симеона ті міста, що названі поіменно. 10 І було для нащадків Аарона з родів Кегата, з нащадків Левія, що їм випав перший жереб. 11 І дали їм Кір’ят-Арбу (назва за ім’ям батька енакійців), тобто Хеврон, на плоскогір’ї Юди, та прилеглі до нього навколишні пасовиська. 12 Поля ж того міста з його поселеннями дали Халевові, синові Єфунея, як його спадщину.
13 Нащадкам священика Аарона дали такі міста-сховища для вбивці: Хеврон з його пасовиськами та Лівну з прилеглими пасовиськами; 14 Яттір з прилеглими до нього землями, Ештемоу з її пасовиськами; 15 Холон з його пасовиськами та Девір з прилеглими до нього землями-пасовиськами ; 16 Аїн з його пасовиськами, Ютту з його пасовиськами та Бет-Шемеш з прилеглими до нього землями-пасовиськами . Всього від цих двох племен – дев’ять левітських міст. 17 А від племені Веніяміна дали: Ґівеон з прилеглими до нього пасовиськами Ґеву разом з її пасовиськами; 18 Анатот з його пасовиськами та Алмон з прилеглими до нього землями-пасовиськами , – всього чотири міста. 19 Усіх міст для священиків, нащадків Аарона, було тринадцять з їхніми навколишніми землями-пасовиськами. 20 А родам нащадків Кегата, левітам, решті Кегатових нащадків, жеребкуванням припали міста від племені Єфрема. 21 Їм дали місто-сховище для вбивці – Сихем з прилеглими до нього пасовиськами на нагір’ї Єфрема, Ґезер і прилеглі до нього пасовиська, 22 Ківцаїм з прилеглими до нього пасовиськами та Бет-Хорон з прилеглими до нього землями-пасовиськами , – всього чотири міста. 23 А від племені Дана дали: Елтеке з його околицями, Ґіббетон з прилеглими до нього землями-пасовиськами ; 24 Аялон з прилеглими до нього пасовиськами та Ґат-Ріммон з прилеглими до нього пасовиськами, – всього чотири міста. 25 Дали два міста і від половини племені Манассії: Таанах з прилеглими до нього пасовиськами, та Ґат-Ріммон з прилеглими до нього пасовиськами. 26 Усіх міст – десять з прилеглими до них пасовиськами для родів решти нащадків Кегата.
27 Нащадки Гершона, з родів Левія, отримали від половини племені Манассії місто-сховище для вбивці, Ґолан у Башані, з прилеглими до нього пасовиськами та Беештеру з прилеглими до неї пасовиськами – два міста. 28 Так само й від племені Іссахара: Кішйон з прилеглими до нього пасовиськами; Доврат з прилеглими пасовиськами; 29 Ярмут з прилеглими до нього пасовиськами, Ен-Ґаннім з прилеглими до нього пасовиськами, – всього чотири міста. 30 Від племені Асира: Мішал з прилеглими до нього пасовиськами; Авдон з прилеглими до нього пасовиськами; 31 Хелкат з прилеглими до нього пасовиськами й Рехов з прилеглими до нього пасовиськами, – всього чотири міста. 32 Від племені Нефталима – місто-сховище для вбивці, Кедеш у Галілеї, з прилеглими до нього пасовиськами, Хаммот-Дор з прилеглими до нього пасовиськами і Картан з його пасовиськами, – всього три міста. 33 Усіх Гершонових міст за їхніми родами було тринадцять з їхніми пасовиськами.
34 А роди нащадків Мерарі, решта левітів, від племені Завулона отримали : Йокнеам з його пасовиськами, Карту з його пасовиськами, 35 Дімну з її пасовиськами та Нагалал з його пасовиськами, – всього чотири міста. 36 Від племені Рувима: Бецер з його пасовиськами, Ягца з його пасовиськами, 37 Кедемот з його пасовиськами та Мефаат з прилеглими до нього пасовиськами, – всього чотири міста. 38 Від племені Ґада місто-сховище для вбивці, Рамот у Гілеаді, та його пасовиська, а також Маханаїм з його пасовиськами, 39 Хешбон з його пасовиськами і Язер з його пасовиськами, – всього чотири міста. 40 Усі ці міста для нащадків Мерарі за їхніми родами, що залишилися з родів левітів, і було за їхнім жеребом дванадцять міст.
41 Усього левітських поселень серед володінь Ізраїлю було сорок вісім міст з прилеглими до них землями-пасовиськами . 42 Кожне таке поселення складалось зі самого міста та навколишніх земель-пасовиськ для худоби .
43 Отже, ГОСПОДЬ дав Ізраїлеві весь той край, про який присягався їхнім батькам. Заволодівши краєм, вони в ньому залишились. 44 ГОСПОДЬ також сприяв навколишньому спокою, як і присягався їхнім батькам. Адже ніхто з усіх їхніх ворогів не міг їм протистояти, оскільки всіх тих ворогів ГОСПОДЬ віддав у їхні руки. 45 З усіх добрих обітниць, які ГОСПОДЬ дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово, – все здійснилось!
1 І прийшли голови родів синів Левія до священика Елеазара, до Ісуса, сина Навина, і до голів племен по батьківській лінії з племен Ізраїля, 2 і звернулися до них у Силомі в Ханаанській землі, кажучи: Господь заповів через посередництво Мойсея дати нам міста для проживання і прилеглі землі для нашої худоби. 3 Тож ізраїльські сини за Господнім повелінням дали левітам у спадок міста і їхні прилеглі землі. 4 І випав жереб родові Каата; і випало жеребом для синів Аарона, священиків-левітів, від племені Юди, від племені Симеона і від племені Веніаміна тринадцять міст. 5 А для синів Каата, які залишилися, з племені Єфрема, з племені Дана і з половини племені Манасії випало жеребом десять міст. 6 Синам Ґедсона з племені Іссахара, з племені Асира, з племені Нефталима і з половини племені Манасії у Васані — тринадцять міст. 7 Синам Мерарія за їхніми родами з племені Рувима, з племені Ґада і з племені Завулона випало жеребом дванадцять міст. 8 Тож ізраїльські сини передали левітам ці міста і їхні прилеглі землі, як і заповів Господь Мойсеєві, жеребкуванням. 9 І плем’я синів Юди, і плем’я синів Симеона, і з племені синів Веніаміна дали міста, і визначили 10 синам Аарона, з роду Каата, із синів Левія, бо їм випав жереб. 11 Він дав їм Каріятарвок, провідне місто Енака (це є Хеврон) на горі Юди. А прилеглі землі довкола нього, 12 поля міста і його поселення Ісус дав у спадок синам Халева, сина Єфоннії. 13 А для синів Аарона — міста-сховища для того, хто вб’є: Хеврон і те, що з ним відділене, Лемну і те, що до нього відділене, 14 Елом і йому відділене, Темну і йому відділене, 15 Ґелу і йому відділене, Давір і йому відділене, 16 Асу і йому відділене, Тану і йому відділене, Ветсамус і йому відділене. Від цих двох племен — дев’ять міст. 17 А від племені Веніаміна: Ґаваон і йому відділене, Ґатет і йому відділене, 18 Анатот і йому відділене, Гамалу і йому відділене — чотири міста. 19 Усіх міст синів Аарона, священиків, — тринадцять. 20 А родові синів Каата, левітам, які залишилися із синів Каата (місто їхніх границь було з племені Єфрема), 21 їм дали міста-сховища для вбивці: Сихем і йому відділене, Ґазару і те, що його, і що відділене йому, 22 Кавсаїм і йому відділене, Верхній Веторон і йому відділене — чотири міста; 23 і з племені Дана — Елкотем і йому відділене, Ґетедан і йому відділене, 24 Елон і йому відділене, Ґетереммон і йому відділене — чотири міста. 25 І з половини племені Манасії — Танах і йому відділене, Євату і йому відділене — два міста. 26 Усіх міст — десять і їм відділене для родів синів Каата, які залишилися. 27 А синам Ґедсона, левітам з половини племені Манасії, міста, відділені для вбивць: Ґавлон у Васанітіді та йому відділене, Восору і йому відділене — два міста; 28 і з племені Іссахара — Кісон і йому відділене, Девву і йому відділене, 29 Реммат і йому відділене, Джерело письма і йому відділене — чотири міста. 30 І з племені Асира — Васелан і йому відділене, Давон і йому відділене, 31 Хелкат і йому відділене, Равва і йому відділене — чотири міста. 32 І з племені Нефталима — місто, відділене для вбивці, Кадес в Галилеї і йому відділене, Еммат і йому відділене, Теммон і йому відділене — три міста. 33 Усі міста Ґедсона за їхніми родами — тринадцять міст. 34 Родові синів Мерарі, левітам, які залишилися, з племені синів Завулона, — Маану та його прилеглі землі, Кадис та його прилеглі землі, 35 Демну і його прилеглі землі, Селу і його прилеглі землі — чотири міста. 36 На другому боці Йордану, що напроти Єрихону, з племені Рувима — міста-сховища для вбивці: Восор в пустелі, Місора та його прилеглі землі, Язир і його прилеглі землі, 37 Декмон і його прилеглі землі, Мафу і його прилеглі землі — чотири міста. 38 І з племені Ґада міста-сховища для вбивці: Рамот у Ґалааді та його прилеглі землі, Камін і його прилеглі землі, 39 Есевон і його прилеглі землі, Язир і його прилеглі землі, — усіх міст чотири. 40 Це всі міста для синів Мерарі за їхніми родами, які залишилися з племені Левія, а околиць міст було дванадцять. 41 Усіх міст левітів серед спадку ізраїльських синів — сорок вісім міст і їхні прилеглі землі довкола цих міст. 42 Місто і прилеглі землі навколо кожного міста — так зробив він із цими містами. 42a І закінчив Ісус ділити землю в їхніх границях. 42b За Господнім наказом ізраїльські сини дали частку Ісусові. Дали йому місто, яке він просив — дали йому Тамнасарах на горі Єфрема. 42c І побудував Ісус місто, і поселився в ньому. 42d І взяв Ісус кам’яні ножі, якими він обрізував ізраїльських синів, котрі були в дорозі в пустелі, і поклав їх у Тамнасараху. 43 І дав Господь Ізраїлеві всю землю, яку поклявся дати їхнім батькам, і вони успадкували її та поселилися в ній. 44 І дав їм Господь спокій довкола, як і поклявся їхнім батькам, — ніхто з усіх їхніх ворогів не повстав проти них. Усіх їхніх ворогів Господь передав у їхні руки. 45 Тож не пропало жодне з усіх добрих слів, які Господь сказав ізраїльським синам. Усе збулося!