Жертва за провину
1 Коли хтось згрішить тим, що почує слова присяги, і стане свідком чогось , або бачив чи знав, але не розповів про це , то візьме на себе гріх. 2 Або якщо хтось доторкнеться до будь-якої нечистої речі – чи то до мертвечини нечистого звіра, чи до мертвечини нечистої худоби, або до мертвечини нечистого плазуна, не відаючи, що воно нечисте, то він все ж таки винуватий і стає нечистим. 3 Або якщо хтось доторкнеться до нечистоти людини, – до будь-якої її нечистоти, через яку може осквернитися, – і він не знатиме про це, але згодом усвідомить, що допустився провини. 4 Або коли хтось нерозважливо в розмові присягнеться зробити щось погане, або учинити добре стосовно того, в чому людина присягається, хоч не надає цьому значення, але згодом вона усвідомить це, то вона стане винуватою в якомусь з тих випадків. 5 Отже, коли станеться таке, що людина усвідомить, що вона провинилася в одному із тих випадків, то нехай вона визнає, у чому згрішила. 6 Після того вона принесе ГОСПОДУ жертву за свою провину, тобто за свій гріх, який учинила, самку-ягничку з овець, або козеня із кіз у жертву за гріх. Священик звершить за неї викуплення від її гріха.
7 Якщо ж вона не спроможеться на вівцю, то принесе ГОСПОДУ в жертву за ту провину, якою вона згрішила, дві горлиці або двох голубенят: одне в жертву за гріх, а друге – на всепалення. 8 Принесе їх до священика, а той візьме спочатку те, що в жертву за гріх, скрутить йому голівку від його шиї, але не відокремить її. 9 Потім він покропить кров’ю жертви за гріх стінку жертовника. Решту крові вицідить до підніжжя жертовника. Це жертва за гріх. 10 Іншого він принесе у всепалення за встановленим приписом. Так священик звершить за людину викуплення від її гріха, який вона учинила, і їй буде прощено.
11 Якщо ж вона не спроможеться й на двох горлиць чи на двох голубенят, то принесе у свій дар, через те що згрішила, десяту частину ефи питльованого борошна в жертву за гріх. Не поллє на нього олії і не покладе на нього ладану, бо це жертва за гріх. 12 Вона принесе борошно до священика, а священик, набравши з нього повну жменю, як його пам’ятну частку , спалить на жертовнику як вогняну жертву для ГОСПОДА. Це жертва за гріх. 13 Так священик звершить викуплення за гріх людини, який вона скоїла в одному зі згаданих вище випадків , і їй буде прощено. Те, що залишиться, буде для священика, як і хлібна жертва.
14 Промовляючи далі , ГОСПОДЬ сказав Мойсею: 15 Коли хтось допустить невірність і ненавмисно згрішить відносно ГОСПОДНІХ святих речей, то за свою провину принесе в жертву ГОСПОДУ з дрібної худоби барана без вади вартістю срібла в шеклях, за шеклем Святині в жертву за провину. 16 А те, чим він згрішив, проти чогось із святих речей, має відшкодувати. Крім того, надбавить до того ще його п’яту частину й дасть усе священикові. Священик звершить за людину викуплення жертвою барана за провину, і буде їй прощено.
17 Якщо хтось згрішить, порушивши якусь з усіх ГОСПОДНІХ Заповідей, чого не можна чинити, але він не знав цього, то такий все ж провинився і має принести жертву за свій гріх. 18 Він приведе до священика з дрібної худоби барана без вади за його вартістю в жертву за провину. Священик звершить за нього викуплення за провину, яку він несвідомо вчинив, і буде він прощений. 19 Це жертва за провину, адже він таки згрішив перед ГОСПОДОМ. 20 ГОСПОДЬ і далі промовляв до Мойсея, кажучи: 21 Якщо хтось згрішить і вчинить злочин проти ГОСПОДА і введе свого ближнього в оману відносно отриманого на зберігання, чи під заставу, займатиметься злочинним вимаганням чи грабунком; 22 а може, знайшовши загублене, скаже про це неправду й неправдиво присягнеться про щось з усього того, що людина може вчинити, згрішивши таким чином; 23 тож, коли вона згрішить, учинивши злочин, то нехай поверне пограбоване або насильно вилучене, чи те, що було дане на зберігання, або те, що було загублене, а вона знайшла. 24 Може бути і щось інше, про що людина неправдиво присягнулася. Того дня, коли вона буде викрита, хай відшкодує усе сповна, та надбавить до цього ще п’яту частину його вартості й віддасть тому, чиє воно є. 25 Крім того, за свою провину вона приведе до священика у жертву ГОСПОДУ з дрібної худоби барана без вади, відповідно до твоєї оцінки. 26 Священик звершить за цю людину викуплення перед ГОСПОДОМ, і їй буде прощено, що б з усього того вона не скоїла і у чому б не провинилась.
1 Якщо ж якась душа згрішить: наприклад , почує голос взяття клятви, — а вона була свідком чогось , або бачила, або знала, — то якщо вона не оповістить про це , — то візьме на себе гріх. 2 Або якщо якась душа доторкнеться до будь-якої нечистої речі — чи то до мертвечини, чи то до нечистої здобичі хижака, чи то до мертвечин нечистих гидот, чи то до мертвечин нечистих тварин, 3 або доторкнеться до нечистоти людини, — до будь-якої її нечистоти, доторкнувшись до якої, оскверниться, — і це від неї утаїться, та згодом вона усвідомить це , — то вона допустилася переступу. 4 Або якщо якась душа, виразно промовляючи вустами, присягнеться зробити щось погане чи зробити щось добре, — у всьому, що б лиш людина не промовила із клятвою, — і це втаїться перед її очима, та згодом вона усвідомить це , — то вона згрішила в якійсь одній із цих речей . 5 Тож нехай вона визнає гріх, яким у цих випадках згрішила, 6 і принесе Господу за те, чим допустилася переступу, за гріх, яким згрішила, самку — ягничку з овець або козеня із кіз [в жертву] за гріх. Священик звершить за неї викуплення, за її гріх, яким вона згрішила, і цей гріх буде їй прощено.
7 Якщо ж її рука не спроможеться на вівцю, то нехай принесе Господу за свій гріх, яким згрішила, дві горлиці або двох голубенят: одне — [в жертву] за гріх, а друге — у всепалення. 8 Нехай принесе їх до священика, і священик принесе спершу те, що [в жертву] за гріх: священик скрутить йому голову від шиї, але не відділить її , 9 і покропить кров’ю [жертви] за гріх по стінці жертовника; решту ж крові вицідить до підніжжя жертовника. Це є [жертва за] гріх. 10 А другого він приготує на всепалення, як належить. Так священик звершить викуплення за її гріх, яким вона згрішила, і їй буде прощено. 11 Якщо ж її рука не знайде й пари горлиць чи двох голубенят, то нехай принесе у свій дар за те, що згрішила, десяту частину ефи питльованого борошна [в жертву] за гріх. Хай не поливає на нього олії, ані не кладе на нього ладану, бо це є [жертва] за гріх. 12 Нехай вона принесе його до священика, а священик, набравши з нього повну пригорщу як його пам’ятну частку , покладе на жертовник всепалень для Господа. Це є [жертва за] гріх. 13 Так священик звершить за неї викуплення, за її гріх, яким згрішила в одному із цих випадків , — і їй буде прощено. Те ж, що залишилося, буде для священика, як жертва борошна.
14 Господь промовив до Мойсея, кажучи:
15 Коли якась душа забуде щось через забудькуватість і ненавмисно згрішить проти якоїсь з Господніх святих речей , то нехай принесе Господу [в жертву за] свій переступ барана без вади з дрібної худоби вартістю срібла сиклів сиклем святощів за те, у чому допустилася переступу. 16 А те, чим згрішила проти якоїсь із святих речей , нехай вона відшкодує, надбавить до того ще п’яту частину й дасть те священикові. Священик звершить за неї викуплення бараном [жертви за] переступ, і їй буде прощено.
17 Душа, яка згрішить та скоїть якусь з усіх тих речей , що Господь наказав, що їх не слід чинити, — а вона не знала цього , — і вона допуститься переступу й візьме на себе гріх, — 18 нехай приведе до священика безвадного барана з дрібної худоби, вартістю срібла, у [жертву за] переступ. Священик звершить за неї викуплення за її помилку, якою вона помилилася, та не знала цього , — і їй буде прощено, 19 адже вона таки допустилася переступу перед Господом.
20 Господь промовив до Мойсея, кажучи: 21 Якщо якась душа згрішить, і легковажно знехтує Господніми заповідями, і вчинить шахрайство у справах із ближнім, в отриманому від нього на зберігання, чи навколо спільної власності , чи навколо грабунку, або якщо пригнобить чимось ближнього, 22 чи знайде щось загублене, і скаже про це неправду, і неправдиво присягнеться про щось з усього того, що людина може вчинити, грішачи цим, — 23 і буде, — коли вона згрішить і допуститься переступу, — то нехай віддасть те, що пограбувала, чи те, у чому пригнобила, чи те, що було їй дано на зберігання, чи загублене, яке вона знайшла; 24 з будь-якої речі, про яку вона неправдиво присягнулася, нехай того дня, коли буде викрита, відшкодує саму суму, надбавить до неї ще п’яту частину й віддасть тому, чия вона є. 25 А як [жертву за] свій переступ нехай принесе Господу безвадного барана з дрібної худоби вартістю, відповідною до того, у чому допустилася переступу. 26 Священик звершить за неї викуплення перед Господом, і їй буде прощено, що б з усього того вона не скоїла й не допустилася тим переступу.