Присяга служити Господеві
1 У зв’язку з усім цим ми складаємо письмову запоруку, яку скріплюють своїми печатками всі наші можновладці, наші священики й наші левіти. 2 Ось ті, котрі поставили печатки: Намісник Неємія, син Хакалії та Седекія; 3 далі: Серая, Азарія та Єремія; 4 Пашхур, Амарія та Малкія; 5 Хаттуш, Шеванія та Маллух; 6 Харім, Меремот і Овадія; 7 Даниїл, Ґіннетон і Барух; 8 Меуллам, Авія та Міямін; 9 Маазія, Білґай та Шемая, – це всі священики. 10 Далі йдуть левіти: Ісус, син Азанії, Біннуй із Хенададових нащадків і Кадміїл, 11 а також їхні брати – Шеванія, Ходія, Келіта, Пелая та Ханан; 12 Міха, Рехов і Хашавія; 13 Заккур, Шеревія та Шеванія; 14 Годія, Бані та Беніну. 15 Далі начальники народу: Парош, Пахат-Моав, Елам, Затту та Бані; 16 Бунні, Азґад і Бебай; 17 Адонія, Біґвай та Адін; 18 Атер, Єзекія та Аззур; 19 Ходія, Хашум і Бецай; 20 Харіф, Анатот і Невай; 21 Маґпіяш, Мешуллам і Хезір; 22 Мешезавел, Садок і Яддуя; 23 Пелатія, Ханан і Аная; 24 Осія, Хананія та Хашшув; 25 Галлохеш, Пілха та Шовек; 26 Рехум, Хашавна та Маасея; 27 Ахія, Ханан і Анан; 28 Маллух, Харім і Баана.
29 Всі інші з народу: священики, левіти, придверники, співаки, слуги Храму, – ті, котрі відокремились від чужоземних народів і приєднались до Божого Закону, – разом зі своїми дружинами, своїми синами, своїми дочками, здатними все зрозуміти, 30 прилучилися до своїх братів та до своїх начальників, присягнувши з обітницею, що будуть дотримуватись Божого Закону, даного за посередництвом Божого слуги Мойсея, зберігаючи й виконуючи всі Заповіді ГОСПОДА нашого Бога, Його присуди та Його постанови, 31 і не видаватимуть своїх дочок за дружин іншим народам землі, а їхніх дочок не братимуть за дружин для своїх синів. 32 І якщо народи краю привозитимуть у суботній день на продаж якісь товари чи різні харчі, то ми не будемо в них купувати ні в суботу, ні в інші святкові дні. Крім того, кожного сьомого року не будемо обробляти землю і будемо дарувати боржникам їхні борги.
33 Беремо також на себе зобов’язання щороку давати третину шекля на служіння в Храмі нашого Бога, зокрема, 34 на Виставні хліби, та на щоденну хлібну жертву, а також на постійні всепалення по суботах; на жертви новомісяччя й свята, та святі урочистості; на жертви за гріх задля викуплення Ізраїлю, та на інші потреби Храму нашого Бога. 35 Ми, священики, левіти та народ жеребкуванням вирішили, хто буде доставляти дрова в Храм нашого Бога, аби підтримувати вогонь на жертовнику ГОСПОДА, нашого Бога, як записано в Законі, – почергово кожна родина, в призначений для неї час із року в рік. 36 Ми також зобов’язались щорічно приносити первоплоди врожаю нашої землі та перші плоди з кожного дерева в ГОСПОДНІЙ Храм; 37 приводити первістків, наших синів, у Храм нашого Бога, а також приносити священикам, котрі служать у Храмі нашого Бога, первородних з наших стад і з наших отар, як написано в Законі. 38 Так само і найперше наше тісто з нового врожаю, й найперші плоди кожного дерева, вина й олії будемо постачати священикам у комори Храму нашого Бога, а також з врожаїв нашої землі будемо давати десятину для левітів. Адже саме левіти й збиратимуть десятину в усіх хліборобських місцевостях. 39 Разом з левітами, коли вони збиратимуть десятину, буде священик, нащадок Аарона, а левіти принесуть десятину з десятини в Храм нашого Бога, – в комори храмової скарбниці. 40 Адже нащадки Ізраїля та нащадки Левія приноситимуть у ті комори й свої власні приношення зі зерна, вина та олії. Там також зберігатиметься все начиння Святилища, яке потрібне для служіння священикам, придверникам і співакам. Тож не занедбуймо Храму нашого Бога.
1 І в усьому цьому ми покладаємо віру, і пишемо, і всі наші володарі, наші левіти, наші священики ставлять печатки. 2 І над тими, хто ставив печатки, — Неемія, син Ахалія, Седекія, 3 син Сарая, Азарія, Єремія, 4 Фасур, Амарія, Мелхія, 5 Аттус, Севаній, Малух, 6 Ірам, Мерамот, Авдія, 7 Даниїл, Ґаннатон, Варух, 8 Месулам, Авія, Міямін, 9 Маазія, Велґай, Самая, — це священики. 10 І левіти: Ісус, син Азанія, Ваная із синів Інадада, Кадміїл 11 і його брати — Саванія, Одуя, Калітан, Фелея, Анан, 12 Міха, Роов, Есевія, 13 Закхор, Саравія, Севанія, 14 Одуя, сини Вануная. 15 Володарі народу: Форос, Фаатмоав, Ілам, Заттуя, сини 16 Ванія, Азґад, Вивай, 17 Аданія, Ваґой, Ідін, 18 Атир, Езекія, Азур, 19 Одуя, Ісам, Висій, 20 Аріф, Анатот, Новай, 21 Маґафис, Месулам, Ізір, 22 Месозевил, Садук, Єддуа, 23 Фалтія, Анан, Аная, 24 Осія, Ананія, Асув, 25 Алоіс, Фалаї, Совик, 26 Раум, Есавана, Маасая 27 і Ая, Енан, Інан, 28 Малух, Реум, Ваана.
29 І решта народу, священики, левіти, придверники, співаки, служителі храму і кожний з народу землі, хто приходить до Божого Закону, їхні жінки, їхні сини, їхні дочки, кожний, хто знає і розуміє, 30 укріпилися над своїми братами, заклинали їх і ввійшли в заклинання і в клятву, щоб ходити в Божому Законі, який даний через Мойсея, Божого раба, щоби зберігати і чинити всі заповіді нашого Господа та Його присуди 31 і не давати наших дочок народам землі, а їхніх дочок ми не візьмемо для наших синів. 32 І народи землі, які приносять на продаж і на всяке діло, щоб продавати в суботній день, — ми не купуватимемо в них у суботу та у святий день. І залишимо сьомий рік і домагання всякої руки.
33 І поставимо над собою заповіді, щоб давати нам третину дідрахми на рік на служіння дому нашого Бога, 34 на хліби присутності та щоденну жертву, і на щоденне всепалення в суботи, при настанні нового місяця і у свята, і на святе, і за гріхи, щоб надолужити за Ізраїль, і на діла дому нашого Бога. 35 І ми, священики, левіти і народ кинули жереби на жереб дровоношення, щоб приносити до дому нашого Бога, до дому наших батьків з пори до пори, з року в рік, щоб підтримувати вогонь на жертовнику Господа, нашого Бога, як і записано в законі, 36 і приносити первоплоди нашої землі та перші плоди з кожного дерева з року в рік до Господнього дому, 37 і первенців з наших синів і з нашої худоби, — як і написано в законі, — і з первородних наших волів і наших стад, щоби принести в дім нашого Бога священикам, які служать у домі нашого Бога.
38 І первоплоди нашого збіжжя та плід усякого дерева, вина й олії принесемо священикам до скарбниці Божого дому і десятини нашої землі для левітів. І вони — левіти — одержують десятину в усіх містах нашого служіння, 39 а священик, син Аарона, буде з левітом у десятині левіта, і левіти принесуть десятину з десятини в дім нашого Бога, до скарбниці Божого дому. 40 Бо сини Ізраїля і сини Левія приноситимуть до скарбниць первоплоди із зерна, вина та олії, а там — святий посуд і ті священики, які служать, придверники і співаки. Тож не залишимо дім нашого Бога.