Хто осівся в Єрусалимі
1 Можновладці народу замешкали в Єрусалимі, а всі інші люди були визначені жеребкуванням, за яким один з десяти поселиться в святому місті Єрусалимі, а дев’ять – в інших місцевостях. 2 Потім народ поблагословив усіх чоловіків, котрі добровільно погодились мешкати в Єрусалимі.
3 Ось можновладці краю, котрі поселилися в Єрусалимі, – хоч і в містах Юдеї продовжували проживати ізраїльтяни, священики, левіти, храмові слуги та нащадки слуг Соломона, котрі в тих поселеннях мали свої володіння. 4 В Єрусалимі переважно селилися нащадки Юди та нащадки Веніяміна. Із нащадків Юди: Атая, син Уззії, сина Захарії, сина Амарії, сина Шефатії, сина Махалалела та дехто з нащадків Переца. 5 Також Маасея, син Баруха, сина Кол-Хозе, сина Хазаії, сина Адаї, сина Йояріва, сина Захарії, сина Шілоні. 6 Усіх Перецових нащадків, що мешкали в Єрусалимі, було чотириста шістдесят вісім хоробрих мужів.
7 А ось нащадки Веніяміна: Саллу, син Мешуллама, сина Йоеда, сина Педаї, сина Колаї, сина Маасеї, сина Ітіїла, сина Ісаї. 8 І ще Ґаббай та Саллай – усього дев’ятсот двадцять вісім. 9 Начальником над ними був Йоіл, син Зіхрі, а другим над містом був Юда, син Гассенуї.
10 Зі священиків був Єдая, син Йояріва, Яхін, 11 Серая, син Хілкії, сина Мешуллама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахітува, – управитель Божого Храму, 12 та його брати, котрі звершували служіння в Храмі, – всього вісімсот двадцять два. Далі Адая, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амції, сина Захарії, син Пашхура, сина Малкії, 13 зі своїми братами, главами батьківських родин, – всього двісті сорок два. Далі Амацесай, син Азарела, сина Ахзая, сина Мешіллемота, син Іммера, – 14 разом із його братами сто двадцять вісім хоробрих воїнів. Начальником над ними був Завдіїл, син Гаґґедоліма.
15 Далі левіти: Шемая, син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, сина Буннії. 16 Шаббетай та Йозавад, головні левіти, були відповідальні за справи зовні Божого Храму. 17 Маттанія, син Міхи, сина Завдії, сина Асафа, був керівником співу прославлення та молитви. Другим серед своїх братів був Бакббукія, – за ним Авда, син Шаммуї, сина Ґалала, сина Єдутуна. 18 Всіх левітів у святому місті було двісті вісімдесят чотири.
19 Далі придверники: Аккув, Талмон, а також їхні брати, що сторожували біля брам, – сто сімдесят два. 20 А всі інші ізраїльтяни, священики й левіти мешкали по всіх містах Юдеї, – кожен у своєму спадковому наділі. 21 Слуги Храму мешкали на пагорбі Офел. Їхніми керівниками були Ціха й Ґішпа.
22 Начальником левітів у Єрусалимі був Уззій, син Бані, сина Хашавії, сина Маттанії, сина Міхи, – один із нащадків Асафа, котрі співали під час служіння в Божому Храмі. 23 Адже щодо них була особлива царська постанова, в якій все було докладно сказано про співців на кожний день. 24 А Петахія, син Мешезавела, нащадок Зераха, сина Юди, був довіреним царя щодо різних справ народу.
Оселення по інших містах
25 Що ж до поселень з полями, то там також мешкала частина нащадків Юди, зокрема, в Кіріят-Арбі та його околицях; в Дівоні та його околицях; в Єкавцеїлі та його околицях. 26 Також в Єшуї, в Моладі, в Бет-Пелеті; 27 в Хасар-Шуалі, у Беер-Шеві та в їхніх околицях; 28 у Ціклазі, та в Мехоні з їхніми околицями; 29 в Ен-Рімоні, Цорі та Ярмуті; 30 в Заноаху й Адулламі та в їхніх околицях; в Лахіші з його полями; в Азеку та залежних від нього містах. Вони розташувалися від Беер-Шеви аж до долини Гінном. 31 Нащадки Веніяміна мешкали в Ґіві, Міхмасі, Аї, Бетелі та в прилежних до них поселеннях; 32 в Анатоті, Нові та Ананії; 33 в Хацорі, Рамі та Ґіттаїмі; 34 в Хадіді, Цевоїмі та Неваллаті; 35 в Лоді, Оно й у Долині Ремісників. 36 Окремі групи левітів прилучились до нащадків Юди та Веніяміна.
1 Володарі народу поселилися в Єрусалимі, а решта з народу кинула жереб, щоб взяти одного з десяти, щоб осісти в Єрусалимі, у святому місті, а в інших містах — дев’ять частин. 2 І народ поблагословив усіх мужів, які добровільно поселилися в Єрусалимі.
3 Ось це — володарі краю, які поселилися в Єрусалимі та в містах Юди, поселився кожний у своєму спадку у своїх містах: Ізраїль, священики, левіти, служителі храму і сини рабів Соломона. 4 В Єрусалимі поселилися із синів Юди й із синів Веніаміна. Із синів Юди: Атая, син Озая, син Захарії, син Амарії, син Сафатія, син Малелеїла та дехто із синів Фареса. 5 Маасія, син Варуха, син Халаза, син Озії, син Адая, син Йояріва, син Захарія, син Силонія. 6 Усіх синів Фареса, які проживали в Єрусалимі, — чотириста шістдесят вісім військових мужів.
7 Ось це — сини Веніаміна: Сило, син Месулама, син Йоада, син Фадая, син Колея, син Маасії, син Етіїла, син Єссія. 8 І за ним — Ґивій, Силій — дев’ятсот двадцять вісім. 9 Йоіл, син Зехрія, головував над ними, а Юда, син Асана, — другий над містом.
10 Зі священиків: Ядія, син Йоаріма, Яхін, 11 Сарая, син Елкія, син Месулама, син Саддука, син Маріота, син Аїтова — перед Божим домом, 12 і їхні брати, які роблять діло дому. Амасій, син Захарія, син Фассура, син Мелхія, 13 і його брати, голови родинних ліній, — двісті сорок два. Амессей, син Ездріїла, 14 і його брати, здатні стати в лави — сто двадцять вісім, а володар над ними Зехріїл, син сильних.
15 З левітів: Самея, син Асува, син Езрія, 17 Маттанія, син Міха, і Йовив, син Самуя, — 18 двісті вісімдесят чотири.
19 А сторожі біля воріт: Акува, Теламін і їхні брати — сто сімдесят два.
22 Над левітами був поставлений син Ванія, Озій, син Асавія, син Міха. Із синів Асафа, співаків, — перед ділом Божого дому, 23 бо на них заповідь царя. 24 Фатая, син Вазиза, був до послуг царя на всяку справу народу 25 і дворів у їхньому полі.
А дехто із синів Юди поселився в Каріятарвоці, 26 в Ісусі, 27 у Вирсавії, 30 а їхні двори — Лахіс та його поля, і перебували у Вирсавії. 31 Сини Веніаміна поселилися від Ґаваи до Махмас. 36 А з левітів — частини в племені Юди і Веніаміна.