Виходьки священики та левіти
1 А ось священики та левіти, які повернулись зі Зоровавелем, сином Шеалтіїла, та Ісусом: Серая, Єремія та Ездра; 2 Амарія, Маллух і Хаттуш; 3 Шеханія, Рехум і Меремот; 4 Іддо, Ґіннетой та Авія; 5 Міямін, Маадія та Білґа; 6 Шемая, Йоярів і Єдая; 7 Саллу, Амок, Хілкія та Єдая. Вони були начальниками священиків і їхніх братів за часів Ісуса.
8 Далі такі левіти, як: Ісус, Біннуй, Кадміїл, Шеревія, Юда та Маттанія. Маттанія та його брати керували співом хвалебних пісень у Храмі. 9 Бакбукія та Унні зі своїми братами стояли навпроти них, співаючи почергово, та вторячи їм . 10 Від Ісуса народився Йоякім, Йоякім породив Еліяшіва, а Еліяшів – Йояду; 11 Йояда породив Йонатана, а Йонатан породив Яддую.
12 За днів Йоякіма главами батьківських родин були такі священики: в родині Сераї – Мерая, в родині Єремії – Хананія, 13 в родині Ездри – Мешуллам, в родині Амарії – Єгоханан, 14 в родині Меліха – Йонатан, в родині Шеванії – Йосиф, 15 в родині Харіма – Адна, в родині Мерайота – Хелкай, 16 в родині Іддо – Захарія, в родині Ґіннетона – Мешуллам, 17 в родині Авії – Зіхрі, в родині Мініяміна та Моадії – Пілтай, 18 в родині Білґи – Шаммуа, в родині Шемаї – Йонатан, 19 в родині Йояріва – Маттенай, в родині Єдаї – Уззі, 20 в родині Саллаї – Каллай, в родині Амока – Евер, 21 в родині Хілкії – Хашавія, в родині Єдаї – Натанаїл.
22 Левіти, глави батьківських родин , були записані за часів Еліяшіва, Йояди, Йоханана та Яддуї, а священики – за царювання Дарія Перського. 23 Нащадки Левія, глави батьківських родин , записані в Книзі Літопису аж до часів Йоханана, сина Еліяшіва. 24 Глави левітських родин : Хашавія, Шеревія, Ісус, син Кадміїла та їхні співбрати, що стояли навпроти під час виконання почергово гімну хваління за постановою Божого чоловіка Давида. 25 Далі Меттанія, Бакбукія, Овадія, Мешуллам, Талмон, Аккув, придверні вартові, які сторожували біля складів брами. 26 Так було в часи Йоякіма, сина Ісуса, онука Йоседека, та в період намісника Неемії, коли книжник Ездра був священиком.
Свято освячення муру
27 Для посвячення єрусалимських стін скликали левітів з усіх поселень, де вони проживали, щоб вони прибули в Єрусалим, аби з радістю здійснити посвячення, з подячними співами, в супроводі цимбалів та арф. 28 Отже, зібрались нащадки співаків з навколишніх поселень Єрусалима, а також з поселень нетофатійських , зокрема: 29 з Бет-Ґілґала, з полів Гіви та Азмавета, оскільки співаки будували свої поселення довкола Єрусалима. 30 Священики та левіти спочатку освятилися самі, після чого освятили народ, брами та стіну.
31 Тоді я вивів юдейських проводирів на стіну, й організував дві великі хорові процесії. Одна процесія на чолі з хором, з подячним співом направилась по стіні праворуч, до Смітникової Брами. 32 За нею йшли Гошая і половина юдейських проводирів, зокрема: 33 Азарія, Ездра, Мешуллам, 34 Юда, Веніямін, Шемайя та Єремія. 35 За ними частина нащадків священиків з трубами, Захарія, син Йонатана, сина Шемайі, сина Маттанії, сина Міхея, сина Заккура, син Асафа 36 і його (Захарії ) співбрати – Шемайя, Азарел, Мілалай, Ґілалай, Маай, Нетанел, Юда та Хананій, з музичними інструментами Божого чоловіка Давида. Попереду всіх йшов книжник Ездра. 37 Оминувши Джерельну Браму, вони піднялись сходами Міста Давида, та підйомом стіни навпроти палацу Давида, і далі до Водяної Брами зі сходу.
38 Друга процесія так само з подячним співом хору, за яким йшов і я разом з другою половиною проводирів народу, пішла наліво вздовж стіни біля Башти Печей, і аж до Широкої Стіни, 39 повз Браму Єфрема, та Староміську Браму, й Рибну Браму, Башту Хананела, та Башту Сотні , й аж до Овечої Брами. Процесія зупинилась біля В’язничної Брами. 40 Далі обидві процесії зі співом підійшли до Божого Храму. Туди прибув і я з половиною проводирів народу, 41 а також священики: Еліяким, Маасея, Мініямін, Міхей, Еліоенай, Захарія, Хананія з трубами та 42 Маасея, Шемая, Елеазар, Уззі, Єгоханан, Малкія, Елам й Езер. Співці ж голосно співали під керівництвом Їзрахії. 43 Того дня ізраїльтяни принесли велику кількість жертв. Всі веселились, усвідомлюючи, що цю велику радість дав Бог. Веселились також усі жінки та діти, так що ті вигуки радості було чути далеко за межами Єрусалима.
44 У той же день були призначені мужі, відповідальні за комори та скарбниці для дарів, первоплодів і десятин, аби туди збирати з полів різних міст встановлені законом частки, призначені священикам й левітам, – адже юдеям було приємно бачити, як священики й левіти встали, 45 щоб віддано служити своєму Богові, звершуючи служіння очищення, як і співаки й придверні, що було встановлено Давидом і його сином Соломоном. 46 Адже ще в часи Давида та Асафа були призначені керівники співаків і виконувались пісні хвали та подяки Богові. 47 Тож увесь Ізраїль, як в часи Зоровавеля так і Неемії щоденно постачав певну частку співцям і придверникам, а також відділяв священну частину левітам, а левіти відділяли від неї священну частину священикам, нащадкам Аарона.
1 Ось це — священики і левіти, які прийшли із Зоровавелем, сином Салатіїла, та Ісусом: Сарая, Єрмія, Ездра, 2 Амарія, Малух, 3 Сехенія. 7 Це керівники священиків і їхні брати в дні Ісуса.
8 А левіти: Ісус, Вануй, Кадміїл, Саравія, Йодай, Маттанія. Він і їхні брати — 9 над чергами, для щоденного служіння. 10 Ісус породив Йоакіма, і Йоакім породив Еліасіва, Еліясів — Йодая, 11 Йодай породив Йонатана, Йонатан породив Ядуя.
12 І в дні Йоакіма його брати-священики і голови родинних ліній: в Сараї — Амарія, в Єрмія — Ананія, 13 в Ездри — Месулам, в Амарії — Йоанан, 14 в Амалуха — Йонатан, у Сенехія — Йосиф, 15 в Арема — Аннас, у Маріота — Елкай, 16 в Аддая — Захарія, у Ґанатона — Месулам, 17 в Авії — Зехрій, у Веніаміна, а час від часу — у Фелитія, 18 у Валґая — Самуя, у Семея — Йонатан, 19 в Яріма — Маттанія, в Ідія — Озій, 20 в Салая — Каллай, в Амеха — Авед, 21 в Елкія — Асавія, в Єдеїя — Натанаїл.
22 Левіти, у дні Еліясіва, Йоада, Йоа, Йоанана та Ідуя записані як голови родинних ліній, а священики — в царстві Дарія, перса. 23 Сини Левія, голови родинних ліній, записані в книзі літопису аж до днів Йоанана, сина Елісуя. 24 Керівники левітів: Асавія, Саравія, Ісус, сини Кадміїла і їхні брати перед ними, щоб співати і хвалити за заповіддю Давида, Божого чоловіка, черга за чергою. 25 Коли я збирав придверників, 26 це було в дні Йоакіма, сина Ісуса, сина Йоседека, і в дні Неемії, а Ездра був священиком і писарем.
27 І при обновленні муру Єрусалима шукали левітів у їхніх поселеннях, щоб привести їх у Єрусалим, аби звершити свято обновлення і радості з тодатами і співами, граючи на цимбалах, арфах і гуслах. 28 І зібралися сини співаків — і з околиці довкола Єрусалима, з дворів 29 і з поля, бо співаки збудували собі двори в Єрусалимі. 30 Священики та левіти очистилися і очистили народ, придверників і мур.
31 І привели володарів Юди на мур, і поставили дві великі групи для співу, і я пройшов справа по Стіні гною, 32 а за ними пішов Осая і половина володарів Юди, 33 Азарія, Ездра і Месулам, 34 Юда, Веніамін, Самая, Єремія, 35 і частина із синів священиків з трубами, Захарія, син Йонатана, син Самая, син Матанія, син Міхая, син Закхура, син Асафа 36 і його брати — Самая та Озіїл, Ґелолій, Маая, Натанаїл і Юда, Ананій, щоб співати пісні Давида, Божого чоловіка, а перед ними — писар Ездра, 37 над Брамою Аїн. Перед ними пішли сходами міста Давида, у підйомі муру перед домом Давида, і аж до Водяної брами на сході.
38 А друга група зі співами виходила їм назустріч, і я за нею, і половина народу на стіні над вежею Теннурім , і аж до стіни рівнини, 39 і понад Брамою Єфрема, і над Брамою Ейсіяни, і над Рибною брамою та вежею Анамеїла, і від стовпа Меї, і аж до Овечої брами, а в Брамі сторожі ми стали. 40 І стали дві співочі групи в Божому домі, я і половина війська зі мною, 41 і священики: Еліякім, Маасія, Веніамін, Міхая, Еліонай, Захарія, Ананія, 42 Семея, Елеазар, Озія, Йоанна, Мелхія, Елам і Езур, і чути було співаків, і їх порахували. 43 І в той день принесли в жертву великі жертви і зраділи, бо Бог їх дуже розвеселив. Їхні жінки та їхні діти зраділи, і було чути радість у Єрусалимі здалека.
44 І в той день ми поставили мужів над скарбницею скарбів, первоплодів і десятин, і зібраним між ними для володарів міст, частини священикам і левітам, бо в Юди була радість, і над священиками, і над левітами, які стояли. 45 І вони охороняли сторожі їхнього Бога і сторожі очищення, і співаків, і придверників за законами Давида і Соломона, його сина. 46 Бо в дні Давида на початку Асаф, перший зі співаків, і співав пісню та хвали Богові. 47 І весь Ізраїль у дні Зоровавеля давав частки співакам і придверникам, з дня на день за словом, і освячували левітам, а левіти освячували синам Аарона.