Новий перепис військових
1 Після тієї пошесті ГОСПОДЬ звернувся до Мойсея та до Елеазара, сина Аарона, священика з такими словами: 2 Зробіть перепис усієї громади Ізраїлевих нащадків, від двадцяти років і вище, за їхніми батьківськими родами, – всіх придатних до військової служби в Ізраїлі. 3 Тож Мойсей разом зі священиком Елеазаром говорили з ними на рівнинах Моаву, що над Йорданом, напроти Єрихона, кажучи: 4 Зробіть перепис від двадцяти років і вище, як звелів ГОСПОДЬ Мойсеєві та Ізраїлевим нащадкам, які вийшли з Єгипетського краю.
5 Рувим – первісток Ізраїля. Сини Рувима: Ханох, від якого походить рід Ханохів; від Паллу – рід Паллів; 6 від Хецрона – рід Хецронів; від Кармі – рід Карміїв. 7 Це роди синів Рувима. Згідно з переписом, їх кількість складала сорок три тисячі сімсот тридцять. 8 Син Паллу Еліяв. 9 А синами Еліява були: Немуїл, Датан і Авірон. Це ті, які були обрані громадою, але які повстали проти Мойсея і Аарона в угрупованні Корея, а також у бунті проти ГОСПОДА. 10 Тому земля відкрила свої уста і пожерла їх разом з Кореєм під час загибелі його угрупування, коли вогонь пожер двісті п’ятдесят чоловіків . Вони стали застереженням. 11 Але сини Корея не загинули.
12 Далі йдуть сини Симеона за їхніми родами: від Немуїла походить рід Немуїлів; від Яміна – рід Ямініїв; від Яхіна – рід Яхініїв; 13 від Зераха – рід Зерахіїв; від Саула – рід Саулів. 14 Це роди Симеона, – двадцять дві тисячі двісті.
15 Сини Ґада за їхніми родами: від Цефона – рід Цефоніїв; від Хаґґі – рід Хаґґіїв; від Шуні – рід Шуніїв; 16 від Озні – рід Озніїв; від Ері – рід Еріїв; 17 від Арода – рід Ародіїв; від Арелі – рід Ареліїв. 18 Це роди синів Ґада. Згідно з переписом, їх було сорок тисяч п’ятсот.
19 Сини Юди Ер і Онан. Однак Ер і Онан померли ще в Ханаанській землі. 20 Інші сини Юди за їхніми родами. Від Шели – рід Шелаїв; від Переца – рід Переціїв; від Зераха – рід Зерахіїв. 21 Синами Переца були: від Хецрона – рід Хецроніїв; від Хамула – рід Хамуліїв. 22 Це роди Юди. Згідно з переписом, їх було сімдесят шість тисяч п’ятсот.
23 Сини Іссахара за їхніми родами: від Толи – рід Толаїв; від Пуви – рід Пувваїв; 24 від Яшува – рід Яшувів; від Шімрона – рід Шімроніїв. 25 Це роди Іссахара. Згідно з переписом, їх було шістдесят чотири тисячі триста. 26 Сини Завулона за їхніми родами. Від Сареда – рід Саредіїв; від Елона – рід Елоніїв; від Яхлеїла – рід Яхлеїлів. 27 Це роди Завулона. Згідно з переписом їх налічувалось шістдесят тисяч п’ятсот.
28 Сини Йосифа за їхніми родами: Манассія і Єфрем. 29 Сини Манассії: від Макіра походить рід Макіріїв. Макір породив Гілеада. Від Гілеада – рід Гілеадів. 30 А ось сини Гілеада: від Єзера походить рід Єзеріїв; від Хелека – рід Хелекіїв; 31 від Асріїла – рід Асріїлів; від Шехема – рід Шехеміїв; 32 від Шеміда – рід Шемідіїв; від Хефера – рід Хеферіїв. 33 Целофехад, син Хефера, не мав синів, а лише дочок. Ось імена дочок Целофехада: Махла, Ноа, Хоґла, Мілка і Тірца. 34 Це роди Манассії. Згідно з переписом, їх було п’ятдесят дві тисячі сімсот.
35 Далі йдуть сини Єфрема за їхніми родами: від Шутелаха походить рід Шутелахіїв; від Бекера – рід Бекеріїв; від Тахана – рід Таханіїв. 36 А ось сини Шутелаха. Від Ерана – рід Ераніїв. 37 Це роди синів Єфрема. Згідно з переписом, їх налічувалось тридцять дві тисячі п’ятсот. Це сини Йосифа за їхніми родами.
38 Сини Веніяміна за їхніми родами: від Бели походить рід Белаїв; від Ашбела – рід Ашбеліїв; від Ахірама – рід Ахіраміїв; 39 від Шефуфама – рід Шефуфаміїв. 40 А синами Бели були Ард і Нааман. Від Наамана – рід Нааманіїв. 41 Це сини Веніяміна за їхніми родами. Згідно з переписом, їх число становило сорок п’ять тисяч шістсот.
42 Далі сини Дана за їхніми родами. Від Шухама походить рід Шухаміїв. Це сини Дана за їхніми родами. 43 Усього в роді Шухаміїв згідно з їхнім переписом налічувалось шістдесят чотири тисячі чотириста.
44 Сини Асира за їхніми родами. Від Їмни походить рід Їмніїв; від Їшві – рід Їшвіїв; від Верії – рід Веріїв. 45 Сини Верії: від Хебера – рід Хеберів; від Малкіїла – рід Малкіїлів. 46 А ім’я дочки Асира – Сарах. 47 Це роди синів Асира. Згідно з переписом, їх було п’ятдесят три тисячі чотириста.
48 Сини Нефталима за їхніми родами. Від Яхцеїла походить рід Яхцеїлів; від Ґуні – рід Ґуніїв; 49 від Єцера – рід Єцеріїв; від Шіллема – рід Шіллеміїв. 50 Це роди Нафталима. Згідно з переписом, їх чисельність становила сорок п’ять тисяч чотириста.
51 Таким був результат перепису Ізраїлевих нащадків: шістсот одна тисяча сімсот тридцять .
52 І заговорив ГОСПОДЬ до Мойсея, кажучи: 53 Між цими людьми буде розподілена земля у спадкове володіння за кількістю імен. 54 Численнішим збільшиш їхню спадщину, а менш численним зменшиш їхню спадщину. Кожному буде дана його спадщина згідно з кількість імен під час проведеного перепису. 55 Однак земля буде поділена жеребкуванням. Спадок вони отримуватимуть відповідно до порядковості імен своїх батьківських родів. 56 Як випаде жереб, так кожному і буде наділена його спадщина, як між численнішими, так і між менш численними.
57 Далі йде перепис левітів за їхніми родами. Від Гершона походить рід гершонійців; від Кегата – рід кегатівців; від Мерарі – рід мерарівців. 58 Оце роди Левія : рід лівнітів, рід хевронітів, рід махлітів, рід мушітів, рід кореян. А Кегат породив Амрама. 59 Ім’я Амрамової дружини Йохавед, дочка Левія, яка народилась Левію в Єгипті. Вона народила Амрамові Аарона, Мойсея та їхню сестру Маріам. 60 В Аарона народилися Надав, Авігу, Елеазар та Ітамар. 61 Та Надав і Авігу померли, коли вони принесли чужий вогонь перед ГОСПОДОМ. 62 Тож, згідно з переписом, всіх левітів – чоловіків від одного місяця і старше – було двадцять три тисячі. Вони не були охвачені переписом разом з іншими Ізраїлевими нащадками, оскільки їм не належало спадщини між Ізраїлевими нащадками.
63 Це всі, згідно перепису Мойсея і священика Елеазара. Вони здійснили перепис Ізраїлевих нащадків на рівнинах Моаву, біля Йордану, напроти Єрихона. 64 Серед них не було вже нікого з тих Ізраїлевих нащадків, які були переписані Мойсеєм та священиком Аароном в Сінайській пустелі. 65 Адже ГОСПОДЬ сказав про них, що неодмінно помруть в пустелі. Тому й не залишилося з них жодного, крім Халева, сина Єфунея, та Ісуса, сина Навина.
1 І сталося після пошесті — Господь заговорив до Мойсея та до священика Елеазара, кажучи: 2 Зробіть перепис усієї громади ізраїльських синів, від двадцятилітніх і старших, за їхніми родами по батьківській лінії, — кожного, хто придатний стати до війська в Ізраїлі. 3 І Мойсей та священик Елеазар говорив з ними в моавському Аравоті, біля Йордану, напроти Єрихона, кажучи: 4 Зробіть перепис від двадцятилітніх і старших, як заповів Господь Мойсеєві! Ось ізраїльські сини, які вийшли з Єгипту: 5 Рувим — первенець Ізраїля. І сини Рувима: Енох — і рід Еноха; від Фалло — рід Фалли; 6 від Асрона — рід Асрона; від Хармі — рід Хармі. 7 Це роди Рувима. І їхній перепис складав сорок три тисячі сімсот тридцять. 8 Сини Фалли: Еліяв. 9 А сини Еліява: Намуїл, Датан і Авірон. Це ті обранці громади, які повстали проти Мойсея і Аарона в громаді Коре в бунті проти Господа. 10 Та земля, відкривши свої вуста, пожерла їх та Коре при загибелі його громади, коли вогонь пожер двісті п’ятдесят чоловік — і вони стали за ознаку. 11 А сини Коре не померли. 12 І сини Симеона — рід Симеонових синів: від Намуїла — рід Намуїла; від Яміна — рід Яміна; від Яхіна — рід Яхіна; 13 від Зари — рід Зари; від Саула — рід Саула. 14 Це — роди Симеона згідно з їхнім переписом, двадцять дві тисячі двісті. 15 Сини Юди: Ір і Авнан. Та Ір і Авнан померли в Ханаанській землі. 16 Ось сини Юди з їхніми родами: від Силома — рід Силома; від Фареса — рід Фареса; від Зари — рід Зари. 17 А сини Фареса: від Асрона — рід Асрона; від Ямуїла — рід Ямуїла. 18 Це — роди Юди згідно з їхнім переписом, сімдесят шість тисяч п’ятсот. 19 А сини Іссахара — за їхніми родами: від Толи — рід Толи; від Фуа — рід Фуая; 20 від Ясува — рід Ясува; від Самарама — рід Самарама. 21 Це — роди Іссахара згідно з їхнім переписом, шістдесят чотири тисячі триста. 22 Сини Завулона за їхніми родами: від Сареда — рід Сареда; від Аллона — рід Аллона; від Аллила — рід Аллила. 23 Це — роди Завулона згідно з їхнім переписом, шістдесят тисяч п’ятсот. 24 Сини Ґада за їхніми родами: від Сафона — рід Сафона; від Анґі — рід Анґі; від Суні — рід Суні; 25 від Азені — рід Азені; від Адді — рід Адді; 26 від Ароаді — рід Ароаді; від Аріїла — рід Аріїла. 27 Це — роди синів Ґада згідно з їхнім переписом, сорок тисяч п’ятсот. 28 Сини Асира за їхніми родами: від Яміна — рід Яміна; від Єсуї — рід Єсуї; від Варії — рід Варії; 29 від Ховера — рід Ховера; від Мелхіїла — рід Мелхіїла. 30 А ім’я дочки Асира — Сара. 31 Це — роди Асира згідно з їхнім переписом, п’ятдесят три тисячі чотириста. 32 Сини Йосифа за їхніми родами: Манасія і Єфрем. 33 Сини Манасії: від Махіра — рід Махіра, а Махір породив Ґалаада; від Ґалаада — рід Ґалаада. 34 А це сини Ґалаада: від Ахієзера — рід Ахієзера; від Хелека — рід Хелека; 35 від Есріїла — рід Есріїла; від Сихема — рід Сихема; 36 від Сумаера — рід Сумаера; від Офера — рід Офера. 37 А Салпаад, син Офера, не мав синів, а лише дочок; ось імена дочок Салпаада: Маала, Нуа, Еґла, Мелха і Терса. 38 Це — роди Манасії згідно з їхнім переписом, п’ятдесят дві тисячі сімсот. 39 А це — сини Єфрема: від Сутала — рід Сутала; від Танаха — рід Танаха. 40 А ось сини Сутала: від Едена — рід Едена. 41 Це — роди Єфрема згідно з їхнім переписом, тридцять дві тисячі п’ятсот. Це — роди Йосифових синів за їхніми поколіннями. 42 Сини Веніамина за їхніми родами: від Вале — рід Вале; від Асувира — рід Асувира; від Ахірана — рід Ахірана; 43 від Софана — рід Софана. 44 А сини Вале були: Адар і Ноеман. Від Ноемана — рід Ноемана. 45 Це — сини Веніамина за їхніми родами згідно з їхнім переписом, сорок п’ять тисяч шістсот. 46 А ось сини Дана за їхніми родами: від Самі — рід Самі. Це роди Дана за їхніми родинними лініями. 47 Усього в родах Самі згідно з їхнім переписом — шістдесят чотири тисячі чотириста. 48 Сини Нефталима за їхніми родами: від Асіїла — рід Асіїла; від Гавні — рід Гавні; 49 від Єсера — рід Єсера; від Селліма — рід Селліма. 50 Це — роди Нефталима згідно з їхнім переписом, сорок п’ять тисяч чотириста. 51 Оце перепис ізраїльських синів: шістсот одна тисяча сімсот тридцять. 52 І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: 53 Для них буде розподілена земля, щоб вони успадкували її за кількістю імен. 54 Численнішим додаси спадку, а нечисленним — зменшиш їхній спадок. Кожному буде дана їхня частка згідно з проведеним переписом. 55 Земля буде поділена жеребкуванням, спадок вони отримають за іменами родів по їхній батьківській лінії. 56 За жеребкуванням розділиш їхній спадок — і між численними, і між нечисленними. 57 А оце левіти за їхніми родами: від Ґедсона — рід Ґедсона; від Каата — рід Каата; від Мерарі — рід Мерарі. 58 Це — роди синів Левія: рід Ловенія, рід Хевронія, рід Мусія і рід Коре. А Каат породив Амрама. 59 А ім’я Амрамової дружини — Йохавед, дочка Левія. Вона народила їх для Левія в Єгипті. Тож вона народила Амврамові Аарона, Мойсея та їхню сестру Маріаму. 60 У Аарона народилися Надав, Авіуд, Елеазар і Ітамар. 61 Та Надав і Авіуд померли, коли вони приносили чужий вогонь перед Господом у Синайській пустелі. 62 І за їхнім переписом було двадцять три тисячі; кожний чоловічої статі, від місяця і старші. Вони не були пораховані поміж ізраїльськими синами, оскільки їм не дається спадок посеред ізраїльських синів. 63 Оце перепис Мойсея і священика Елеазара. Вони зробили перепис ізраїльських синів в Аравоті моавському, біля Йордану, напроти Єрихона. 64 А між тими, які були переписані Мойсеєм та Аароном, не було вже нікого з тих ізраїльських синів, котрі проводили перепис в Синайській пустелі. 65 Адже о Господь сказав їм: Неодмінно помрете в пустелі! І не зосталося з них жодного — за винятком Халева, сина Єфонії, та Ісуса, сина Навина.