Перелік левітів та їхня служба для Господа
1 Ось родовід Аарона і Мойсея в час, коли ГОСПОДЬ промовляв до Мойсея на Сінайській горі. 2 Імена синів Аарона: первонароджений Надав, далі Авігу, Елеазар та Ітамар. 3 Це імена Ааронових синів-священиків, які були помазані й уповноважені для священнослужіння. 4 Однак Надав і Авігу померли перед ГОСПОДОМ, коли вони принесли чужий вогонь перед ГОСПОДОМ у Сінайській пустелі. Дітей у них не було, тому лише Елеазар та Ітамар звершували священицьке служіння разом зі своїм батьком Аароном.
5 І промовив ГОСПОДЬ Мойсеєві такі слова: 6 Візьми плем’я Левія і постав його перед священиком Аароном, аби вони з ним служили. 7 Вони виконуватимуть все те, за що несе відповідальність він тався громада щодо нагляду за Наметом Свідчення та здійснення служіння в Святилищі. 8 Вони мають слідкувати за всім обладнанням Намету Свідчення, а також наглядати за всім, що Ізраїлеві нащадки мають чинити у зв’язку з усім служінням у Скинії. 9 Віддай левітів Ааронові та його синам. Вони в повному його розпорядженні від Ізраїлевих нащадків. 10 Тож настановиш Аарона та його синів, аби вони пильнували свого священицького служіння . Хто наблизиться зі сторонніх помре!
11 І звернувся ГОСПОДЬ до Мойсея з такими словами: 12 Ось, Я взяв левітів з-поміж Ізраїлевих нащадків замість кожного первістка, розкриваючого утробу, серед Ізраїлевих нащадків. Левіти будуть Моїми! 13 Адже Мені належить кожний первісток. З того дня, коли Я уразив усіх первістків у Єгипетському краю, Я присвятив Собі кожного первістка в Ізраїлі від людини до тварини. Вони належать Мені. Я – ГОСПОДЬ!
14 І промовив ГОСПОДЬ до Мойсея в Сінайській пустелі, такі слова: 15 Зроби перепис нащадків Левія за їхніми батьківськими домами, за їхніми родами. Включиш у перепис кожного чоловіка від місяця і старше. 16 І порахував їх Мойсей за наказом ГОСПОДНІМ, як йому було сказано. 17 Ось сини Левія за їхніми іменами: Гершон, Кегат і Мерарі. 18 А ось імена синів Гершона за їхніми родами: Лівні та Шімей. 19 Сини Кегата за їхніми родами: Амрам, Їцгар, Хеброн і Уззіїл. 20 Сини Мерарі за їхніми родами: Махлі та Муші. Це роди левітів за їхніми батьківськими домами.
21 Від Гершона: рід Лівні та рід Шімея. Це роди гершонійців. 22 Їхня загальна кількість з урахуванням усіх чоловіків віком від місяця і старше, за переліком становить сім тисяч п’ятсот. 23 Роди Гершона отаборяться за Наметом зі сторони моря, тобто на захід . 24 Начальником батьківського дому Гершона був Еліясаф, син Лаїла. 25 Під наглядом нащадків Гершона в Наметі Свідчення був сам Намет, його накриття і завіса при вході в Намет Свідчення, 26 а також завіси двору, завіса при вході у двір, що навколо Намету, та навколо жертовника, його шнури з усім його спорядженням.
27 Від Кегата походять : рід амрамців, рід іцхарців, рід хебронців і рід уззіїлців. Це роди кегатівців. 28 Кількість усіх чоловіків від одного місяця і вище становила вісім тисяч шістсот. Вони здійснювали нагляд за служінням у Святині. 29 Роди синів Кегата отаборяться з південного боку Намету. 30 Начальником батьківського дому родів кегатівців був Еліцафан, син Уззіїла. 31 Під їхнім наглядом були: ковчег, стіл, світильник, жертовники і обладнання Святині, необхідне для звершення служіння, а також завіса, і все служіння, пов’язане з усім цим. 32 А начальником над начальниками левітів був Елеазар, син священика Аарона. Він здійснював нагляд над відповідальними за функціонуванням Святилища.
33 Від Мерарі походять : рід Махлі й рід Муші. Це роди Мерарі. 34 Загальна кількість з урахуванням всіх чоловіків від місяця і вище становила шість тисяч двісті. 35 Начальником батьківського дому родів Мерарі був Цуріїл, син Авіхаїла. Вони таборитимуться з північного боку Намету. 36 Під наглядом і охороною синів Мерарі будуть дошки Намету, його поперечки-засуви, його стовпи, його підставки, все його обладнання і всяке його обслуговування, 37 а також стовпи довкола двору, і їхні підставки, і їхні кілки, і їхні шнури.
38 Спереду Намету, тобто зі східної сторони Намету Свідчення, таборитимуться Мойсей та Аарон зі своїми синами. Вони здійснюватимуть нагляд і охорону Святилища замість Ізраїлевих нащадків. Хто ж зі сторонніх наблизиться, той помре. 39 Отже всіх переписаних левітів, яких за наказом ГОСПОДА порахував Мойсей з Аароном, за їхніми родами, тобто всіх чоловіків від одного місяця і старше було двадцять дві тисячі.
40 Тоді промовив ГОСПОДЬ до Мойсея: Зроби перепис усіх первородних чоловіків серед Ізраїлевих нащадків, від місяця і вище, та визнач кількість їхніх імен. 41 І візьмеш для Мене левітів замість усіх первістків від Ізраїлевих нащадків. Я – ГОСПОДЬ! І худобу левітів замість усього первонародженого з-поміж худоби Ізраїлевих нащадків. 42 Як і заповів ГОСПОДЬ, Мойсей зробив перепис усіх первородних серед Ізраїлевих нащадків. 43 І були пораховані всі первородні чоловіки. Загальна кількість імен від місяця і вище за переписом становила двадцять дві тисячі двісті сімдесят три.
44 І промовив ГОСПОДЬ до Мойсея такі слова: 45 Відділи левітів замість усіх первістків Ізраїлевих нащадків, а також худобу левітів замість їхньої худоби. Тож левіти будуть Моїми! Я – ГОСПОДЬ! 46 І як викуп за тих двохсот сімдесяти трьох первістків з Ізраїлевих нащадків, число яких перевищує кількість левітів, 47 візьмеш по п’ять шеклів за кожного. За священним шеклем візьмеш, тобто двадцять ґер у шеклі. 48 Ті гроші даси Ааронові та його синам як викуп за тих, що перевищують їхнє число . 49 Тож Мойсей взяв гроші викупу за тих, котрі кількісно перевищували викуплених левітів. 50 Від первістків Ізраїлевих нащадків він узяв гроші за священним шеклем тисяча триста шістдесят п’ять шеклів. 51 За наказом ГОСПОДА гроші викупу Мойсей дав Ааронові та його синам, як і заповів ГОСПОДЬ Мойсеєві.
1 А ось родоводи Мойсея і Аарона в день, коли Господь промовляв до Мойсея на Синайській горі. 2 Ось імена синів Аарона: Надав, первородний, і Авіуд, Елеазар та Ітамар. 3 Ось імена Ааронових синів, помазаних на священиків, яких вони уповноважили на служіння священика. 4 Та Надав і Авіуд померли перед Господом, коли вони приносили чужий вогонь перед Господом у Синайській пустелі. Вони не мали дітей, тож Елеазар і Ітамар служили священиками зі своїм батьком Аароном. 5 І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи: 6 Візьми плем’я Левія й поставиш їх перед священиком Аароном, і вони допомагатимуть йому, 7 і виконуватимуть його обов’язки з нагляду та обов’язки з нагляду синів Ізраїля перед наметом свідчення, для здійснення роботи в наметі, 8 і слідкуватимуть за всім обладнанням намету свідчення, за наглядом ізраїльських синів — згідно з усіма роботами в наметі. 9 Ти даси левітів Ааронові та його синам, священикам. Вони є даром, даним Мені від ізраїльських синів. 10 І поставиш Аарона та його синів над наметом свідчення, і вони слідкуватимуть за своїм священицьким служінням — усе, що відноситься до жертовника і що всередині за завісою. А сторонній, який доторкнеться до цього, — помре! 11 І звернувся Господь до Мойсея, кажучи: 12 Ось, Я взяв левітів з-поміж ізраїльських синів замість кожного первенця — хто першим виходить з лона — між ізраїльськими синами. Це — їхній викуп, тож левити будуть Моїми! 13 Адже Моїм є кожний первенець. У той день, коли Я уразив кожного первенця в Єгипетській землі, Я посвятив Собі кожного первенця в Ізраїлі — від людини до тварини. Вони будуть Моїми: Я — Господь! 14 І промовив Господь до Мойсея в Синайській пустелі, кажучи: 15 Зроби перепис синів Левія за їхніми родами по батьківській лінії, за їхніми племенами, згідно з їхніми родоводами. Включи в перепис кожного представника чоловічої статі від місяця і старших. 16 І порахував їх Мойсей та Аарон за словом Господнім, як і заповів їм Господь. 17 Ось ці були синами Левія за їхніми іменами: Ґедсон, Каат і Мерарі. 18 А ось — імена синів Ґедсона за їхніми племенами: Ловені та Семей. 19 І сини Каата за їхніми племенами: Амрам і Ісаар, Хеврон і Озіїл. 20 І сини Мерарі за їхніми племенами: Моолі та Мусі. Це — племена левітів за їхніми родами по батьківській лінії. 21 До Ґедсона належать плем’я Ловені й плем’я Семеї. Це — племена Ґедсона. 22 Їхній перепис провели з урахуванням усіх представників чоловічої статі, віком від місяця і старших. Їхній перепис дав сім тисяч п’ятсот. 23 Ці сини Ґедсона отаборяться за наметом, до моря. 24 Старійшина роду племені Ґедсона по батьківській лінії — Елісаф, син Лаїла. 25 А обов’язки з нагляду синів Ґедсона в наметі свідчення — намет, його накриття і завіса для входу в намет свідчення, 26 і завіси двору, і завіса входу двору, що є при наметі, та решта всього його обладнання. 27 Від Каата пішли : плем’я амрамців, плем’я ісаарців, плем’я хевронців і плем’я озіїлців. Це — племена Каата. 28 Кількість усіх представників чоловічої статі від місяця і старших — вісім тисяч шістсот; вони здійснюватимуть нагляд за святими речами. 29 Племена синів Каата отаборяться на південно-західній стороні від намету. 30 Старійшина роду племені Каата по батьківській лінії — Елісафан, син Озіїла. 31 А їхні обов’язки з нагляду — це ковчег, стіл, світильник, жертовники і обладнання святого місця — усе, що потрібно для служіння, і покривало, і всі роботи, пов’язані з ними. 32 А старійшина, що над старійшинами левітів — Елеазар, син священика Аарона; він поставлений здійснювати нагляд за тим, як слідкують за святими речами. 33 Від Мерарі: плем’я Моолі й плем’я Мусі. Це племена Мерарі. 34 Їхній перепис з урахуванням кожного представника чоловічої статі, від місяця і старших, — шість тисяч п’ятдесят. 35 А старійшина роду племені Мерарі по батьківській лінії — Суріїл, син Авіхаїла. Вони отаборяться на тій стороні від намету, що до півночі. 36 Нагляд, турбота синів Мерарі — це головки стовпів намету, його поперечки, його стовпи, його підставки, і все їхнє обладнання, і пов’язані з ними роботи, — 37 і стовпи двору довкола, і їхні підставки, і кілки, і їхні шнури.
38 А ті, хто отаборився перед наметом свідчення, зі сходу, то Мойсей, Аарон і його сини, які здійснюватимуть нагляд за святинею — за наглядом ізраїльських синів. А сторонній, який доторкнеться, — помре. 39 Повний перепис левітів, яких порахував Мойсей і Аарон за словом Господа, — за їхніми племенами, кожного представника чоловічої статі від місяця і старших, — двадцять дві тисячі. 40 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Зроби перепис кожного первенця чоловічої статі з ізраїльських синів, від місяця і старших, і визнач їхню кількість поіменно. 41 І візьми для Мене левітів замість усіх первенців ізраїльських синів. Я — Господь! І худобу левітів — замість усього первородного з-поміж худоби ізраїльських синів. 42 І Мойсей, як і заповів Господь, зробив перепис усіх первенців між ізраїльськими синами. 43 І було всіх первенців чоловічої статі, — їхня загальна кількість поіменно, від місяця і старших, — двадцять дві тисячі двісті сімдесят три. 44 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 45 Візьми левітів замість усіх первенців ізраїльських синів, а худобу левітів — замість їхньої худоби; тож левіти будуть Моїми! Я — Господь! 46 А як викуп за тих двохсот сімдесяти трьох, які є з первенців ізраїльських синів і які перевищують кількість левітів, 47 візьми п’ять сиклів за кожного, — за священною дідрахмою візьми — двадцять оболів у сиклі; 48 і даси гроші Ааронові та його синам — викуп за тих, які перевищують їхнє число. 49 І Мойсей взяв гроші, як викуп за тих, які перевищують за кількістю левітів. 50 Від первенців ізраїльських синів він узяв гроші: тисяча триста шістдесят п’ять сиклів — за священним сиклем. 51 І за тих, які перевищували за кількістю левітів , Мойсей дав викуп Ааронові та його синам — за словом Господа, як і заповів Господь Мойсеєві.