Походи Ізраϊлевих синів по пустині
1 А ось подорожі Ізраїлевих нащадків, які вийшли з Єгипетського краю за своїми військовими підрозділами, під проводом Мойсея і Аарона. 2 Мойсей описав як вони вирушали та йшли за ГОСПОДНІМ наказом, а також їхні маршрути подорожування. 3 Отже вони вирушили з Рамсеса першого місяця, п’ятнадцятого дня першого місяця. Наступного дня після святкування Пасхи Ізраїлеві нащадки під високою рукою вийшли на виду в усіх єгиптян. 4 У той час єгиптяни ховали усіх своїх первородних, яких уразив ГОСПОДЬ серед них. ГОСПОДЬ звершував суд і над їхніми богами.
5 Тож вирушили Ізраїлеві нащадки з Рамсеса і отаборилися в Суккоті. 6 Вирушивши із Суккота, вони отаборилися у Етамі, що на краю пустелі. 7 З Етама вони вирушили і повернули у напрямку Пі-Гахірота, що перед Баал-Цефоном, і отаборилися перед Міґдолом. 8 Вирушивши від Гахірота, вони пройшли посеред моря до пустелі. Після трьох днів подорожування в пустелі Етам, вони отаборилися в Марі. 9 Вирушили з Мари і прибули до Еліма. В Елімі було дванадцять водних джерел і сімдесят пальмових дерев. Там вони і отаборились. 10 Вирушили з Еліма й отаборилися біля Червоного моря. 11 Рухаючись від Червоного моря, вони отаборилися в пустелі Сін. 12 Вирушивши з пустелі Сін, вони отаборилися в Дофці. 13 Потім вирушили з Дофки, і отаборилися в Алуші. 14 Рухаючись далі Алуши, вони отаборилися в Рефідімі, де для народу не було для пиття води. 15 Потім вони вирушили з Рефідіма, й отаборилися в пустелі Сінай. 16 Вирушивши з пустелі Сінай, отаборилися в Кіброт-Гаттааві. 17 Далі рушили з Кіброт-Гаттаави і отаборились в Хацероті. 18 Вирушивши з Хацерота, вони отаборились в Рітмі. 19 Вирушивши з Рітми, отаборилися в Ріммон-Переці. 20 Вирушивши з Ріммон-Переца, отаборилися в Лібні. 21 Вирушивши з Лібни, отаборилися в Ріссі. 22 Вирушивши з Рісси, отаборилися в Кегелаті. 23 Вирушивши з Кегелата, отаборилися на горі Шафер. 24 Вирушивши з гори Шафер, отаборилися в Хараді. 25 Вирушивши з Харада, отаборилися в Макегелоті. 26 Вирушивши з Макегелота, отаборилися в Тахаті. 27 Вирушивши з Тахата, отаборилися в Тараху. 28 Вирушивши з Тараха, отаборилися в Мітці. 29 Вирушивши з Мітци, отаборилися в Хашмоні. 30 Вирушивши з Хашмони, отаборилися в Мосероті. 31 Вирушивши з Мосерота, отаборилися в Бене Яакані. 32 Вирушивши з Бене Яакана, отаборилися в Хор-Гаґґідґаді. 33 Вирушивши з Хор-Гаґґідґада, отаборилися в Йотбаті. 34 Вирушивши з Йотбати, отаборилися в Аброні. 35 Вирушивши з Аброни, отаборилися в Еціон-Ґабері. 36 Вирушивши з Еціон-Ґаберу, отаборилися в пустелі Цін, тобто в Кадеші. 37 Вирушивши з Кадеша, вони отаборились біля гори Гор, на краю едемської землі.
38 На сороковому році після виходу Ізраїлевих нащадків з Єгипетського краю, п’ятого місяця, першого дня місяця, за ГОСПОДНІМ наказом священик Аарон вийшов на гору Гор і там помер. 39 Аарону було сто двадцять три роки, коли він помер на горі Гор.
40 Саме тоді ханаанець, цар Арада, що мешкав у Неґеві, в Ханаанській землі, почув що прибули Ізраїлеві нащадки.
41 Тому вони вирушили від гори Гор і отаборилися в Цалмоні. 42 Вирушивши із Цалмона, вони отаборились у Пуноні. 43 Вирушивши з Пунона, отаборилися в Оботі. 44 Вирушивши з Обота, вони отаборилися в Іє-Гаабарім, на кордоні з Моавом. 45 Вирушивши з Іє-Гаабаріма, отаборилися в Дебон-Ґаді. 46 Вирушивши з Дібон Ґада, отаборилися в Алмон-Діблатаймі. 47 Вирушивши з Алмон-Діблатайму, отаборилися в горах Аваріма, напроти Нево. 48 Нарешті вони рушили з гір Аваріма і отаборилися на рівнинах Моаву, біля Йордану, навпроти Єрихона. 49 Вони розташували свій табір уздовж Йордану, від Бет-Гаєшімота до Абел-Шіттіму, на рівнинах Моаву.
Божий наказ про мешканців Ханаану
50 На рівнинах Моаву, біля Йордану, навпроти Єрихона, ГОСПОДЬ звернувся до Мойсея з такими словами: 51 Звернись до Ізраїлевих нащадків і скажи їм: Коли ви перейдете через Йордан у Ханаанську землю, 52 то проженіть з-перед себе всіх мешканців тієї землі, і знищіть всі зображення їхніх богів і всі статуї їхніх ідолів. Спустоште всі їхні узвишшя! 53 Ви заволодієте тим краєм, і поселитесь у ньому! Адже Я дав вам ту землю в спадкову власність . 54 А отримаєте цю землю як спадщину за жеребом, згідно з вашими родами. Численнішим дасте у їхнє володіння більше, а менш численним у їхнє володіння дасте менше. Що кому випаде в процесі жеребкування , те і буде його. Спадщину отримаєте згідно з вашими племенами по батьківській лінії. 55 Але якщо ви не проженете з-перед себе мешканців землі, то ті, кого ви з них залишите, будуть терниною для ваших очей і колючкою для ваших боків. Вони будуть утискати вас на землі, на якій поселитесь. 56 Тоді учиню з вами так, як Я думав зробити з ними.
1 А це — стоянки ізраїльських синів, які вийшли з Єгипетської землі з їхнім військом, під керівництвом Мойсея і Аарона. 2 І Мойсей описав їхні походи та їхні зупинки за Господнім словом. Це — стоянки під час їхнього походу. 3 Вони вирушили з Рамеси першого місяця, п’ятнадцятого дня першого місяця. Наступного дня після Пасхи ізраїльські сини під рукою високою вийшли на виду в усіх єгиптян. 4 А єгиптяни ховали всіх своїх мертвих, яких уразив Господь, кожного первонародженого в Єгипетській землі — Господь звершив помсту серед їхніх богів. 5 А вирушивши з Рамеси, Ізраїльські сини отаборилися в Сокхоті. 6 А із Сокхота вони рушили і отаборилися у Вутані, який є частково в пустелі. 7 З Вутана вони рушили далі і розмістилися біля гирла Еірота, що перед Веелсепфоном, і отаборилися навпроти Маґдола. 8 А з-перед Еірота рушили і пройшли посеред моря до пустелі, і пішли дорогою в три дні через пустелю та отаборилися в Гіркоті. 9 Далі рушили з Гіркоти і прибули до Еліма. А в Елімі було дванадцять водних джерел і сімдесят стовбурів пальмових дерев. Там, біля води, вони отаборилися. 10 І рушили з Еліма, і отаборилися біля Червоного моря. 11 І рушили від Червоного моря, і отаборилися в пустелі Сін. 12 І рушили з пустелі Сін, і отаборилися в Рафаці. 13 І рушили з Рафаки, і отаборилися в Елусі. 14 І рушили з Елуса, і отаборилися в Рафідіні, а там для народу не було води для пиття. 15 І рушили з Рафідіна, і отаборилися в пустелі Сін. 16 І рушили з пустелі Сін, і отаборилися в Гробницях пожадання. 17 І рушили з Гробниць пожадання, і отаборилися в Асироті. 18 І рушили з Асирота, і отаборилися в Ратамі. 19 І рушили з Ратама, і отаборилися в Ремон-Фаресі. 20 І рушили з Ремон-Фареса, і отаборилися в Левоні. 21 І рушили з Левона, і отаборилися в Десі. 22 І рушили з Деси, і отаборилися в Макелаті. 23 І рушили з Макелата, і отаборилися в Сафарі. 24 І рушили із Сафара, і отаборилися в Харадаті. 25 І рушили з Харадата, і отаборилися в Макилоті. 26 І рушили з Макилота, і отаборилися в Катааті. 27 І рушили з Катаата, і отаборилися в Тараті. 28 І рушили з Тарата, і отаборилися в Матеці. 29 І рушили з Матеки, і отаборилися в Аселмоні. 30 І рушили з Аселмони, і отаборилися в Масуруті. 31 І рушили з Масурута, і отаборилися в Ванаякані. 32 І рушили з Ванаякана, і отаборилися біля гори Ґадґад. 33 І рушили від гори Ґадґад, і отаборилися в Етеваті. 34 І рушили з Етевати, і отаборилися в Евроні. 35 І рушили з Еврона, і отаборилися в Ґесіон-Ґавері. 36 І рушили з Ґесіон-Ґавера, і отаборилися в пустелі Сін. І рушили з пустелі Сін, і отаборилися в пустелі Фаран, що є Кадисом. 37 І рушили з Кадиса, і отаборилися біля гори Ор, поблизу землі Едома. 38 І там, на сороковому році виходу ізраїльських синів з Єгипетської землі — п’ятого місяця, першого дня місяця, священик Аарон за Господнім наказом вийшов на гору і помер. 39 Аарон мав сто двадцять три роки, коли помер на горі Ор. 40 А коли Хананій, цар Араду, який жив у Ханаанській землі, почув, що прибули ізраїльські сини, 41 то вони рушили від гори Ор і отаборилися в Селмоні. 42 І рушили із Селмона, і отаборилися у Фіно. 43 І рушили з Фіно, та отаборилися в Овоті. 44 І рушили з Овота, і отаборилися в Ґаї, на другому березі, на границях Моава. 45 І рушили з Ґая, і отаборилися в Девон-Ґаді. 46 І рушили з Девон-Ґада, і отаборилися в Ґелмон-Девлатемі. 47 І рушили з Ґелмон-Девлатема, і отаборилися в горах Аваріма, напроти Вавава. 48 І рушили з гір Аваріма, і отаборилися на заході Моава, біля Йордану, поблизу Єрихона. 49 Далі вони отаборилися біля Йордану, між Есімотом та Велсатімом, на заході Моава. 50 І тут , на заході Моава, біля Йордану, поблизу Єрихона, Господь звернувся до Мойсея, кажучи: 51 Говори до ізраїльських синів і скажи їм: Ви переходите через Йордан у Ханаанську землю. 52 Тож вигубите всіх, хто живе на землі перед вашими обличчям, і знищите їхні висоти і всіх їхніх відлитих ідолів; їх ви знищите, а всі їхні пам’ятні стовпи усунете! 53 Ви вигубите всіх, хто заселяє цю землю, і поселитеся в ній! Бо Я дав вам їхню землю у спадок. 54 І отримаєте як спадщину їхню землю за жеребом, згідно з вашими племенами. Численнішим збільшите їхнє володіння, а меншим зменшите їхнє володіння. На що лише випаде його ім’я при жеребкуванні , — там йому буде; успадкуєте за вашими родами по батьківській лінії. 55 Якщо ж не вигубите з-перед себе тих, хто живе на цій землі, то буде, що ті, кого з них залишите, будуть скалкою у ваших очах і списом у ваших легенях, і будуть ворогами на землі, на якій ви поселитеся. 56 І буде, що так, як Я задумав зробити з ними, те вчиню з вами.