Розподіл Обіцяного Краю
1 ГОСПОДЬ звернувся до Мойсея з такими словами: 2 Промов до Ізраїлевих нащадків і накажи їм: Незабаром ви ввійдете в Ханаанську землю. Це та земля, яка стане вашою спадщиною – Ханаанська земля у її кордонах. 3 Вашою південною межею буде територія від пустелі Цін вздовж Едомського краю. А ваш південний кордон буде проходити по краю Солоного моря і далі на схід. 4 Тоді ваш кордон поверне на південь до узгір’я Акраббіма, перейде до пустелі Цін, і простягатиметься на півдні до Кадеш-Барнеа. Звідти піде на Хацар-Адар, і протягнеться до Ацмони. 5 Він обігне кордон далі від Ацмони до Єгипетського Потоку і простягнеться аж до моря.
6 Західною межею для вас стане Велике Море . Воно буде вашим кордоном із заходу.
7 А оце ваш кордон на півночі: проведіть його самі від Великого Моря до Гор-гори. 8 Від Гор-гори проведіть його в напрямку до Хамата. Тож межа кордону сягатиме Цедада. 9 Далі кордон простягнеться до Ціфрону і закінчиться в Гацар-Енан. Це буде ваш кордон з півночі.
10 Східний кордон визначите собі від Гацар-Енана до Шефама. 11 Потім кордон проходитиме від Шефами до Рівли зі сходу Аїну. Далі кордон піде вниз і простягнеться до берега Кіннеретського моря зі східної сторони. 12 Звідти кордон спускатиметься уздовж Йордану і сягатиме Солоного моря. В межах цих кордонів і буде ваша земля.
13 Після цього заповів Мойсей Ізраїлевим нащадкам такі слова: Це земля, яку ви отримаєте жеребкуванням у спадкове володіння, як і заповів ГОСПОДЬ Мойсеєві – дати її дев’яти з половиною племенам, 14 оскільки плем’я синів Рувима за своїм родом по батьківській лінії та плем’я синів Ґада за своїм родом по батьківській лінії, і половина племені Манассії, отримали свою спадщину. 15 Ці два з половиною племені одержали свою спадщину за Йорданом навпроти Єрихона на схід сонця.
16 Далі промовив ГОСПОДЬ до Мойсея такі слова: 17 Ось імена мужів, котрі розділять вам у спадщину землю: священик Елеазар та Ісус, син Навина. 18 Візьмете також по одному начальнику з племені, щоб розділити землю у спадщину. 19 Імена цих мужів такі: з племені Юди Халев, син Єфунея; 20 з племені Симеона Шамуїл, син Аммігуда; 21 з племені Веніяміна Елідад, син Кіслона; 22 з племені синів Дана начальник Буккі, син Йоґлія; 23 зі синів Йосифа, з племені синів Манассії, начальник Ханніїл, син Ефода; 24 з племені синів Єфрема начальник Кемуїл, син Шіфтана; 25 з племені Завулона начальник Еліцафан, син Парнака; 26 з племені синів Іссахара начальник Палтіїл, син Аззана; 27 з племені синів Асира начальник Ахігуд, син Шеломія; 28 з племені синів Нефталима начальник Педагіл, син Аммігуда. 29 Це ті, котрих ГОСПОДЬ призначив розділити спадщину Ізраїлевим нащадкам у Ханаанській землі.
1 Господь звернувся до Мойсея, кажучи: 2 Накажи ізраїльським синам і промов до них: Ви входите в Ханаанську землю. Вона буде вам у спадок — Ханаанська земля в її границях. 3 І буде вам належати південна сторона від пустелі Сін аж до кордону Едома; і буде для вас кордон з півдня — від частини Солоного моря зі сходу. 4 І поверне ваш кордон на півдні до висот Акравіна, і пройде Сенну, і простягнеться на південь до Кадис-Варни, і вийде до поселення Арад, і пройде Асемону. 5 Він обігне лінією від Асемони до єгипетського потоку, а закінченням буде море. 6 А західний кордон буде у вас: Велике море буде кордоном, — це буде ваш кордон із заходу. 7 А оце ваші кордони на півночі: від Великого моря відміряєте самі для себе від Гор-гори. 8 І від Гор-гори відміряєте собі до входу в Емат, тож кордон перетне Сараду; 9 і вийде кордон до Дефрона, а його закінченням буде Асернаїн. Це буде для вас кордон з півночі. 10 І відміряєте для себе східний кордон від Асернаїна до Сепфами. 11 І піде кордон від Сепфами до Арвили зі сходу, до джерел; далі кордон піде від Вили поза Генесаретським морем зі сходу. 12 І спуститься кордон по Йордані, а його закінченням буде Солоне море. Це буде ваша земля і її кордони довкола. 13 І заповів Мойсей ізраїльським синам, кажучи: Це земля, яку отримаєте у володіння жеребкуванням, як заповів Господь Мойсеєві: дати її дев’ятьом племенам та половині племені Манасії. 14 Оскільки плем’я синів Рувима та плем’я синів Ґада, як і половина племені Манасії, отримали з їхніми родами по батьківській лінії — вони вже одержали свою спадщину; 15 ці два племені й половина племені одержали свою спадщину за Йорданом — напроти Єрихона до півдня, на сході. 16 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 17 Оце імена мужів, які поділять вам у спадщину землю: священик Елеазар та Ісус, син Навина. 18 І візьмете по одному старійшині з племені, щоб поділили вам у спадщину землю. 19 Ось імена тих мужів: з племені Юди — Халев, син Єфонії; 20 з племені Симеона — Саламіїл, син Еміюда; 21 з племені Веніамина — Елдад, син Хаслона; 22 з племені Дана — старійшина Вакхір, син Еґлія; 23 із синів Йосифа з племені синів Манасії — старійшина Аніїл, син Уфіда; 24 з племені синів Єфрема — старійшина Камуїл, син Савати; 25 з племені Завулона — старійшина Елісафан, син Фарнаха; 26 з племені синів Іссахара — старійшина Фалтіїл, син Ози; 27 з племені синів Асира — старійшина Ахіор, син Селемія; 28 з племені Нефталима — старійшина Фадаїл, син Венаміюда. 29 Це ті, яким Господь заповів поділити спадщину ізраїльським синам у Ханаанській землі.