Жертви Ізраϊлевих начальників при посвяченні жертівника
1 Того дня, коли Мойсей закінчив спорудження Намету, він помазав його і освятив разом з усім його обладнанням, а також жертовник з його обладнанням він помазав і освятив їх. 2 А ізраїльські начальники, голови своїх батьківських домів, начальники племен, що займалися переліком, – 3 вони принесли свої жертви перед ГОСПОДОМ: шість критих возів і дванадцять волів – один віз від двох начальників, і один віл від кожного. Вони доставили це до входу в Намет. 4 І промовив ГОСПОДЬ до Мойсея такі слова: 5 Візьми від них, і вони будуть для службових потреб Намету Свідчення. Передай їх левітам – кожному відповідно до його служіння. 6 Тож Мойсей узяв вози і волів та й передав їх левітам. 7 Два вози й чотирьох волів дав синам Гершона згідно з їхнім служінням. 8 Чотири вози й вісьмох волів він передав синам Мерарі згідно з їхнім служінням під керівництвом Ітамара, сина священика Аарона, 9 А синам Кегата не дав нічого , оскільки вони повинні були на своїх плечах переносити те, що належало до служіння в святині.
10 Начальники також принесли дари на посвячення жертовника в день його помазання. Свої дари начальники поклали перед жертовником. 11 Тоді сказав ГОСПОДЬ Мойсеєві: Нехай щодня лише один начальник приносить свій дар на посвячення жертовника.
12 Таким чином першого дня приніс свій дар Нахшон, син Аммінадава, начальник Юдиного племені. 13 Його дар складався з одного срібного підносу вагою в сто тридцять шеклів, однієї срібної миски вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви, та 14 з одної золотої кадильниці в десять золотих шеклів , наповненої ладаном, 15 одного бичка з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня на жертву всепалення. 16 На жертву за гріх він привів одного козла. 17 А на мирну жертву: два воли, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Таким був дар Нахшона, сина Аммінадава.
18 Другого дня приніс дар Натанаїл, син Цуара, начальник племені Іссахара. 19 Як свій дар, він приніс: один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів ; одну срібну миску в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви, та 20 одну золоту кадильницю в десять шеклів , повну ладану. 21 Він привів одного бичка з великої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня на жертву всепалення, та 22 одного козла на жертву за гріх. 23 А на мирну жертву два воли, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це був дар Натанаїла, сина Цуара.
24 Третього дня начальник Завулонових синів, Еліяв, син Хелона 25 приніс у свій дар один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів та одну срібну миску в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви. 26 Була і одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , повна ладану. 27 Він привів одного вола з великої худоби, одного барана й одне однолітнє ягня на жертву всепалення; 28 одного козла на жертву за гріх і 29 на мирну жертву два воли, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це був дар Еліява, сина Хелона.
30 Четвертого дня начальник Рувимових синів Еліцур, син Шедеура 31 приніс у свій дар один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів , одну срібну миску в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви. 32 Була також кадильниця вагою в десять золотих шеклів наповнена ладаном. 33 На жертву всепалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана і одне однолітнє ягня; 34 на жертву за гріх одного козла й 35 на мирну жертву два воли, п’ять баранів, п’ять козлів та п’ять однолітніх ягнят. Таким був дар Еліцура, сина Шедеура.
36 П’ятого дня начальник синів Симеона, Шелуміїл, син Цурішаддая 37 приніс свій дар один срібний піднос, вагою в сто тридцять шеклів, одну срібну миску в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви. 38 Була також одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів повна ладану. 39 На жертву всепалення привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня; 40 на жертву за гріх одного козла й 41 на мирну жертву два воли, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це був дар Шелуміїла, сина Цурішаддая.
42 Шостого дня начальник синів Ґада, Еліясаф, син Деуїла 43 приніс у свій дар один срібний піднос, вагою в сто тридцять шеклів, одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви. 44 Була також одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , наповнена ладаном. 45 На жертву всепалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня. 46 Один козел призначався на жертву за гріх, 47 а на мирну жертву два воли, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це – дар Еліясафа, сина Деуїла.
48 Сьомого дня начальник синів Єфрема, Елішама, син Аммігуда 49 у свій дар приніс один срібний піднос, вагою в сто тридцять шеклів, одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви. 50 Була також одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , наповнена ладаном. 51 Він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня на жертву всепалення; 52 на жертву за гріх одного козла, 53 а на мирну жертву – два воли, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Таким був дар Елішама, сина Аммігуда.
54 Восьмого дня начальник синів Манассії, Ґамалиїл, син Падагцура 55 приніс у свій дар один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів та одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви, а 56 одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , була наповнена ладаном. 57 Він привів і одного вола з великої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня на жертву всепалення та 58 одного козла – на жертву за гріх. 59 На мирну жертву привів два воли, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це був дар Ґамалиїла, сина Падагцура.
60 Дев’ятого дня начальник синів Веніяміна, Абідан, син Ґідеоні 61 приніс у свій дар один срібний піднос, вагою сто тридцять шеклів й одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви. 62 Була і одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , наповнена ладаном. 63 На жертву всепалення привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня, а 64 на жертву за гріх – одного козла і 65 на мирну жертву – два воли, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це – дар Абідана, сина Ґідеоні.
66 Десятого дня начальник синів Дана, Ахієзер, син Аммішаддая 67 у свій дар приніс один срібний піднос, вагою в сто тридцять шеклів, одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для жертви хлібної. 68 Була і одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , наповнена ладаном. 69 Він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня на жертву всепалення і 70 одного козла на жертву за гріх. 71 А на мирну жертву – два воли, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це – дар Ахієзера, сина Аммішаддая.
72 Одинадцятого дня начальник синів Асира, Паґеїл, син Окрана 73 приніс у свій дар один срібний піднос, вагою в сто тридцять шеклів, одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви. 74 А одна кадильниця в десять золотих шеклів була наповнена ладаном. 75 На жертву всепалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня, 76 а на жертву за гріх – одного козла. 77 На мирну жертву дав два воли, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Такий дар Паґеїла, сина Окрана.
78 Дванадцятого дня начальник синів Нефталима, Ахіра, син Енана, 79 приніс у свій дар один срібний піднос, вагою в сто тридцять шеклів, одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви. 80 Була і кадильниця вагою в десять золотих шеклів , наповнена ладаном. 81 Одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня він привів на жертву всепалення, а 82 одного козла на жертву за гріх. 83 А на мирну жертву він привів два воли, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це – дар Ахіра, сина Енана.
84 Такі дари від ізраїльських начальників на посвячення жертовника у день його помазання. Срібних підносів було дванадцять, срібних мисок дванадцять, золотих кадильниць дванадцять. 85 Один срібний піднос важив сто тридцять шеклів і сімдесят шеклів – одна миска. Тому весь срібний посуд становив дві тисячі чотириста шеклів відповідно до священного шекля . 86 Золотих кадильниць, наповнених ладаном було дванадцять, по десять шеклів кожна кадильниця, згідно зі священним шеклем. Усього золота в кадильницях було сто двадцять шеклів . 87 Усього різної худоби для всепалення було: дванадцять волів, дванадцять баранів та дванадцять однолітніх ягнят з їхніми хлібними жертвами, та їхніми жертвами возливання, а також дванадцять козлів у жертву за гріх. 88 Усього різної худоби для жертви миру було: двадцять чотири воли, шістдесят баранів, шістдесят козлів, шістдесят однолітніх ягнят. Усе це на посвячення жертовника після його помазання.
89 Коли входив Мойсей у Намет Свідчення, щоб розмовляти з Ним (Богом), то він чув голос, який звертався до нього зверху віка, що над Ковчегом Свідоцтва, з-поміж двох херувимів. Так ГОСПОДЬ розмовляв з ним.
1 І сталося в той день, коли Мойсей закінчив ставити намет, то він помазав його і освятив його та все його обладнання, і жертовник, і все його обладнання, — він помазав їх і освятив їх. 2 А ізраїльські старійшини принесли дари — дванадцять старійшин своїх родів по батьківській лінії. Це — старійшини племен, це ті, що стоять над переписаними людьми . 3 Вони принесли свій дар перед Господом: шість критих колісниць і дванадцять волів: колісниця — від двох старійшин, і віл — від кожного; і вони доставили їх до намету. 4 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 5 Візьми в них, і хай будуть для службових справ намету свідчення; ти віддаси їх левітам, — кожному згідно з його служінням. 6 І Мойсей, узявши колісниці та волів, передав їх левітам. 7 Дві колісниці й чотирьох волів дав синам Ґедсона — згідно з їхнім служінням; 8 чотири колісниці й вісьмох волів він, через Ітамара, сина священика Аарона, передав синам Мерарі — згідно з їхнім служінням. 9 А синам Каата не дав нічого , бо вони мають справу з речами, які використовуються в служінні у святині — вони на плечах повинні їх переносити. 10 Старійшини також принесли дари на посвячення жертовника, — в той день, коли Мойсей помазав його, — і доставили старійшини свій дар до жертовника. 11 І сказав Господь Мойсеєві: Кожного дня якийсь старійшина нехай приносить свій дар на посвячення жертовника — один старійшина на день. 12 Тож першого дня приніс свій дар Наассон — син Амінадава, старійшина Юдиного племені. 13 Він приніс свій дар: одну срібну миску вагою в сто тридцять сиклів ; одну золоту чашу — в сімдесят сиклів, згідно зі священним сиклем; обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 14 одну кадильницю в десять золотих сиклів , — повну ладану; 15 одного бичка з великої рогатої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня — на всепалення; 16 одного козла — за гріх. 17 А на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Наассона, сина Амінадава. 18 Другого дня приніс Натанаїл, син Соґара, старійшина племені Іссахара. 19 Він приніс свій дар: одну срібну миску вагою в сто тридцять сиклів ; одну срібну чашу — в сімдесят сиклів, згідно зі священним сиклем; обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 20 одну кадильницю в десять золотих, — повну ладану; 21 одного бичка з великої рогатої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня — на всепалення; 22 одного козла — за гріх. 23 А на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Натанаїла, сина Соґара. 24 Третього дня — старійшина Завулонових синів, Еліяв — син Хелона. 25 Його дар: одна срібна миска вагою у сто тридцять сиклів , одна срібна чаша в сімдесят сиклів, згідно зі священним сиклем; обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 26 одна кадильниця вагою в десять золотих, — повна ладану; 27 один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня — на всепалення, 28 один козел — за гріх. 29 А на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Еліява, сина Хелона. 30 Четвертого дня — старійшина Рувимових синів Елісур, син Седіюра. 31 Його дар: одна срібна миска вагою у сто тридцять сиклів , одна срібна чаша в сімдесят сиклів, згідно зі священним сиклем; обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 32 одна кадильниця вагою в десять золотих сиклів , — повна ладану; 33 один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня — на всепалення; 34 один козел — за гріх. 35 А на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Елісура, сина Седіюра. 36 П’ятого дня приніс дар старійшина синів Симеона — Саламіїл, син Сурісадая. 37 Його дар: одна срібна миска вагою у сто тридцять сиклів , одна срібна чаша в сімдесят сиклів, згідно зі священним сиклем, і обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 38 одна кадильниця вагою в десять золотих сиклів , — повна ладану; 39 один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня — на всепалення; 40 і один козел — за гріх. 41 А на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Саламіїла, сина Сурісадая. 42 Шостого дня приніс дар старійшина синів Ґада — Елісаф, син Раґуїла. 43 Його дар: одна срібна миска вагою у сто тридцять сиклів , одна срібна чаша в сімдесят сиклів, за священним сиклем — обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 44 одна кадильниця вагою в десять золотих, — повна ладану; 45 один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня — на всепалення, 46 і один козел зі стада — за гріх. 47 А на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Елісафа, сина Раґуїла. 48 Сьомого дня приніс дар старійшина синів Єфрема — Елісама, син Еміуда. 49 Його дар: одна срібна миска вагою у сто тридцять сиклів , одна срібна чаша в сімдесят сиклів, згідно зі священним сиклем, — обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 50 одна кадильниця вагою в десять золотих — повна ладану; 51 один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня — на всепалення; 52 і один козел зі стада — за гріх. 53 А на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Елісами, сина Еміуда. 54 Восьмого дня приніс дар старійшина синів Манасії — Гамалиїл, син Фадасура. 55 Його дар: одна срібна миска вагою у сто тридцять сиклів , одна срібна чаша в сімдесят сиклів, згідно зі священним сиклем, — обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 56 одна кадильниця вагою в десять золотих, — повна ладану; 57 один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня — на всепалення; 58 і один козел зі стада — за гріх. 59 А на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Гамалиїла, сина Фадасура. 60 Дев’ятого дня приніс дар старійшина синів Веніамина — Авідан, син Ґадеоні. 61 Його дар: одна срібна миска вагою у сто тридцять сиклів , одна срібна чаша в сімдесят сиклів, згідно зі священним сиклем, — обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 62 одна кадильниця вагою в десять золотих сиклів, — повна ладану; 63 один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня — на всепалення, 64 і один козел зі стада — за гріх. 65 А на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Авідана, сина Ґедеоні. 66 Десятого дня приніс дар старійшина синів Дана — Ахієзер, син Амісадая. 67 Його дар: одна срібна миска вагою у сто тридцять сиклів , одна срібна чаша в сімдесят сиклів, згідно зі священним сиклем, — обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 68 одна кадильниця вагою в десять золотих сиклів, — повна ладану; 69 один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня — на всепалення, 70 і один козел зі стада — за гріх. 71 А на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Ахієзера, сина Амісадая. 72 Одинадцятого дня приніс дар старійшина синів Асира Фаґеїл, син Ехрана. 73 Його дар: одна срібна миска вагою у сто тридцять сиклів , одна срібна чаша в сімдесят сиклів, згідно зі священним сиклем, — обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 74 одна кадильниця вагою в десять золотих — повна ладану; 75 один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня — на всепалення, 76 і один козел зі стада — за гріх. 77 А на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Фаґеїла, сина Ехрана. 78 Дванадцятого дня приніс дар старійшина синів Нефталима — Ахіре, син Енана. 79 Його дар: одна срібна миска вагою у сто тридцять сиклів , одна срібна чаша в сімдесят сиклів, згідно зі священним сиклем, — обидві вони наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, — для жертви; 80 одна кадильниця вагою в десять золотих — повна ладану; 81 один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня — на всепалення, 82 і один козел зі стада — за гріх. 83 І на жертву спасіння — дві телиці, п’ять баранів, п’ять козлів, п’ять однолітніх овечок. Це — дар Ахіре, сина Енана. 84 Це — на посвячення жертовника, у той день, коли Мойсей його помазав, — від старійшин ізраїльських синів. Срібних мисок — дванадцять, срібних чаш — дванадцять, золотих кадильниць — дванадцять. 85 Сто тридцять сиклів одна миска і сімдесят сиклів одна чаша; весь срібний посуд — дві тисячі чотириста сиклів згідно зі священним сиклем. 86 Золотих кадильниць, повних ладану — дванадцять. Усе золото кадильниць — сто двадцять золотих сиклів . 87 Уся худоба для всепалення — дванадцять бичків, дванадцять баранів, дванадцять однолітніх ягнят; та їхні жертви, та їхні жертви виливання, та дванадцять козлів зі стада — за гріх. 88 Усієї худоби для жертви спасіння — двадцять чотири телиці, шістдесят баранів, шістдесят козлів, шістдесят однолітніх овечок без вади. Це — на посвячення жертовника після того, як він уповноважив його на служіння і помазав його. 89 Коли входив Мойсей у намет свідчення, щоб говорити до Нього, то почув голос Господа, Який промовляв до нього згори від Очищення, що над ковчегом свідчення, між двома херувимами, — Господь говорив з ним.