Як світити свічника
1 І промовив ГОСПОДЬ до Мойсея такі слова: 2 Звернися до Аарона й скажи йому: Коли встановлюватимеш лампади, то сім лампад мають світити з переднього боку світильника. 3 Аарон так і зробив. З переднього боку світильника, він встановив його лампади, як ГОСПОДЬ і заповів Мойсеєві. 4 А конструкція світильника така: він був увесь зі золота, як його стебло так і його квітки – весь суцільно кований . Світильник був зроблений саме за тим зразком, який показав ГОСПОДЬ Мойсеєві.
Очищення левітів на службу
5 Далі ГОСПОДЬ промовив до Мойсея такі слова: 6 Відділи левітів з-посеред Ізраїлевих нащадків і очисти їх. 7 Ось що маєш з ними зробити, щоб їх очистити: покропи їх водою очищення від гріха , і нехай вони повністю поголять бритвою свої тіла, виперуть свій одяг і стануть чистими. 8 Після цього нехай візьмуть одного бичка з великої худоби і жертву до нього з питльованого пшеничного борошна, замішаного на олії. Візьмеш також другого бичка з великої худоби для жертви за гріх. 9 Тоді приведеш левітів до переду Намету Свідчення й збереш усю громаду Ізраїлевих нащадків. 10 І приведеш левітів перед ГОСПОДА, а Ізраїлеві нащадки покладуть на левітів свої руки. 11 Потім відділить Аарон левітів як особливу жертву ГОСПОДУ від Ізраїлевих нащадків. Вони будуть виконувати служіння для ГОСПОДА. 12 Левіти у свою чергу покладуть свої руки на голови бичків і ти принесеш одного в жертву за гріх а другого на жертву всепалення ГОСПОДУ, звершуючи таким чином викуплення за левітів. 13 Тоді поставиш левітів перед Аароном і перед його синами, і відокремиш їх як особливу жертву ГОСПОДУ.
14 Так відділиш левітів з-поміж Ізраїлевих нащадків, і левіти будуть Моїми. 15 Лише після того, як ти очистиш левітів і відокремиш їх як особливу жертву, вони входитимуть для служіння в Наметі Свідчення. 16 Адже вони належать Мені як власність з-поміж Ізраїлевих нащадків. Я взяв їх Собі замість усіх первородних, хто розкриває кожну утробу, серед Ізраїлевих нащадків. 17 Все первородне серед Ізраїлевих нащадків, від людини до худоби, є Моїм. Того дня, коли Я уразив всіх первородних в Єгипетському краю, Я посвятив їх Собі. 18 Я взяв левітів замість усіх первородних між Ізраїлевими нащадками. 19 Я подарував левітів Ааронові та його синам з-поміж Ізраїлевих нащадків, аби вони звершували служіння замість Ізраїлевих нащадків у Наметі Свідчення. Щоб вони здійснювали викуплення за Ізраїлевих нащадків і щоб Ізраїлеві нащадки не були покарані, коли вони наближатимуться до Святині.
20 Мойсей та Аарон і вся громада Ізраїлевих нащадків учинили з левітами так, як заповів ГОСПОДЬ Мойсеєві відносно левітів. Саме так і вчинили з ними Ізраїлеві нащадки. 21 Тож левіти очистилися і випрали свій одяг, а Аарон відділив їх як особливу жертву для ГОСПОДА. Задля їхнього очищення Аарон звершив за них служіння викуплення. 22 Після того левіти увійшли в Намет Свідчення для виконання свого служіння поряд з Аароном та поряд з його синами. Як ГОСПОДЬ заповів Мойсеєві щодо левітів, так і вчинили з ними.
23 Тоді звернувся ГОСПОДЬ до Мойсея, промовляючи: 24 Ось щодо левітів: від двадцятип’яти років і вище, вони приступатимуть до виконання служіння в Наметі Свідчення. 25 А в п’ятдесятилітньому віці левіт усувається від служіння і більше його не звершуватиме. 26 Він може допомагати своїм братам здійснюючи нагляд у звершенні ними служіння в Наметі Свідчення, однак самостійного служіння він вже не виконуватиме. Так чинитимеш з левітами стосовно їхнього служіння.
1 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 2 Звернися до Аарона й скажи йому: Коли встановлюватимеш лампади, то сім лампад мають світити на передню сторону світильника. 3 І Аарон так зробив. З одного боку, спереду світильника, він запалив його лампади, як Господь і заповів Мойсеєві. 4 А будова світильника така: суцільний, золотий, його стебло і його лілеї — повністю суцільний. За зразком, котрий показав Господь Мойсеєві, — саме таким він зробив світильник. 5 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 6 Візьми левітів з-посеред ізраїльських синів і очисти їх. 7 І ось як проводитимеш їхнє очищення: покропиш їх водою очищення, і хай вони повністю поголять бритвою свої тіла, і виперуть свій одяг — і стануть чистими. 8 І хай візьмуть одного бичка з великої рогатої худоби й жертву з питльованого пшеничного борошна, замішаного на олії, та ще однолітнього бичка з великої рогатої худоби — для жертви за гріх. 9 І приведеш левітів до намету свідчення, і збереш усю громаду ізраїльських синів. 10 І приведеш левітів перед Господа, а ізраїльські сини хай покладуть свої руки на левітів; 11 і відділить Аарон левітів — як дар перед Господом — від ізраїльських синів; і будуть для того, щоб чинити Господні діла. 12 Левіти ж покладуть руки на голови бичків і принесуть одного за гріх та одного на всепалення Господу, щоб звершити викуплення за них. 13 І поставиш левітів перед Господом, і перед Аароном, і перед його синами, і віддаси їх як дар Господу. 14 І відділиш левітів з-поміж ізраїльських синів, і будуть Моїми. 15 І після цього левіти входитимуть служити в наметі свідчення, — і очистиш їх, і віддаси їх Господу. 16 Адже вони як дар віддані Мені з-поміж ізраїльських синів. Я взяв їх Собі замість усіх первородних, — хто першим виходить з кожного лона матері серед ізраїльських синів. 17 Бо все первородне між ізраїльськими синами — від людини до худоби — є Моїм. У той день, коли Я уразив кожного первородного в Єгипетській землі, Я посвятив їх Собі. 18 І Я взяв левітів замість кожного первородного між ізраїльськими синами. 19 Тож левітів Я віддав як дар, даний Ааронові та його синам з-поміж ізраїльських синів, щоб вони виконували служіння ізраїльських синів у наметі свідчення і звершити викуплення за ізраїльських синів; і не буде між ізраїльськими синами нікого іншого , хто б наближався до святих речей. 20 І Мойсей, Аарон і вся громада ізраїльських синів зробили з левітами так, як заповів Господь Мойсеєві про левітів, — так і вчинили з ними ізраїльські сини. 21 І очистилися левіти, і випрали одяг, і Аарон віддав їх у дар перед Господом, і для їхнього очищення Аарон звершив викуплення за них. 22 І після цього левіти ввійшли виконувати служіння в наметі свідчення — в присутності Аарона та в присутності його синів. Як і заповів Господь Мойсеєві про левітів, так і вчинили з ними. 23 І звернувся Господь до Мойсея, кажучи: 24 Це — про левітів: від двадцятип’ятилітніх і старші вони входитимуть виконувати служіння в наметі свідчення. 25 А від віку п’ятдесяти років левіт залишатиме служіння і більше його не звершуватиме. 26 У наметі свідчення служитиме його брат, — вони ж будуть сторожами, а робіт вони не виконуватимуть. Так чинитимеш з левітами в їхньому здійсненню нагляду.