Позосталі в Єрусалимі. Обов’язки при Божому домі
1 Отже, всі ізраїльтяни були внесені в родовідні списки і зазначені в Книзі ізраїльських царів, а юдеї за своє беззаконня були відпроваджені у Вавилонський полон.
2 Найпершими мешканцями, котрі повернулись у свої володіння в містах, були прості ізраїльтяни, священики, левіти та слуги Храму.
3 Декотрі з нащадків Юди, з нащадків Веніяміна та з нащадків Єфрема й Манассії поселилися в Єрусалимі.
4 Зокрема, Утай, син Аммігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Банія, з нащадків Переца, Юдиного сина.
5 А з шілонійців – первісток Асая та його нащадки.
6 З нащадків Зераха: Єуїл та його брати, – всього шістсот дев’яносто осіб.
7 З нащадків Веніяміна: Саллу, син Мешуллама, сина Годавії, сина Гассенуї;
8 Ївній, син Єрохама; Ела, син Уззії, сина Мікрії; Мешуллам, син Шефатії, сина Реуїла, сина Ївнії.
9 Усі ці мужі були главами своїх родин; а їхніх братів, відповідно до своїх родоводів, було дев’ятсот п’ятдесят шість осіб.
10 Зі священиків були: Єдая, Єгоярів, Яхін
11 та Азарія, – управитель Божого Храму. Він був сином Хілкії, сина Мешуллама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахітува.
12 Далі Адая, син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкії; Маасай, син Адіїла, сина Яхзери, сина Мешуллама, сина Мешіллеміта, сина Іммера;
13 також їхні брати, – голови батьківських домів, – всього тисяча сімсот шістдесят, вірних мужів, які звершували служіння в Божому Храмі.
14 Далі йдуть левіти: Шемая, син Хашшува, сина Азрікама, сина Хашавії, з нащадків Мерарі;
15 Бакбаккар, Хереш, Ґалал і Маттанія, син Міхея, сина Зіхрії, сина Асафа;
16 Овдій, син Шемаї, сина Ґалала, сина Єдутуна; Берехія, син Аси, сина Елкани, який мешкав в оселях нетофатійців.
17 Прибули і вартові біля воріт: Шаллум, Аккув, Талмон, Ахіман та їхні родини; главою родини був Шаллум.
18 Вони ще й досі при царській брамі зі східного боку. Ці люди були воротарями в таборі нащадків Левія.
19 А Шаллум, син Коре, сина Евіясафа, сина Корея, та його брати з його батьківського дому, кореї, виконували служіння вартових при вході до Намету Зустрічі, як колись і їхні батьки охороняли вхід до ГОСПОДНЬОГО табору.
20 Раніше над ними головував Пінхас, син Елеазара, і ГОСПОДЬ був з ним.
21 Тоді вартовим при вході до Намету Зустрічі був Захарія, син Мешелемії.
22 Всього на служіння воротарів при вході було призначено двісті дванадцять чоловіків. Вони були внесені в родовідні списки зі своїми родинами в своїх поселеннях, а призначив їх на це служіння Давид і провидець Самуїл за їхню вірність.
23 Таким чином вони і їхні нащадки були охоронцями біля дверей ГОСПОДНЬОГО Храму, як раніше в Наметі Зустрічі,
24 несучи службу воротарів з усіх чотирьох сторін*: – зі сходу, зі заходу , із півночі та з півдня.
25 Отже, їхні брати, що мешкали в своїх поселеннях, повинні були приходити на службу по черзі на кожні сім днів.
26 Адже чотирьом головним воротарям, котрі були левітами, був довірений нагляд за кімнатами та скарбницями Божого Храму.
27 Так що кожної ночі вони перебували навколо Храму, оскільки були зобов’язані його охороняти, а щоранку мали такожвідкривати брами.
28 Деяким з них було доручено опікуватись посудом для служіння, і певну їх кількість виносити і вносити.
29 Інші з них були призначені вести облік і слідкувати за станом священних приборів і посуду, а також над добірною мукою, вином, олією, ладаном і пахощами.
30 Декотрі з нащадків священиків приготовляли суміш мира й пахощів.
31 Маттітію, одному з левітів, первістку кореянина Шаллума, був довірений нагляд за приготуванням жертовних хлібів.
32 А деяким їхнім братам з родини кегатівців було доручено приготування Виставних хлібів, які щосуботи покладали на столі у Святилищі.
33 А от співці, глави батьківських родин левітів, котрі перебували в храмових кімнатах, були звільнені від усякої праці, оскільки вдень і вночі вони були зайняті служінням.
34 Це – глави левітських родин у відповідності зі своїми родоводами; вони мешкали в Єрусалимі.
35 В Ґівеоні мешкали: батько Ґівеона Єіїл, ім’я його дружини – Мааха,
36 його первісток Авдон, Цур, Кіш, Баал, Нер, Надав,
37 Ґедор, Ахіо, Захарія та Міклот.
38 А Міклот породив Шімея. Вони також, як і їхні брати, мешкали в Єрусалимі зі своїми родинами.
39 Нер породив Кіша, Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, Малхішую, Авінадава та Ешбаала.
40 Сином Йонатана був Мерівбаал, а Мерівбаал породив Міху.
41 Сини Міхи: Пітон, Мелек, Тахреа та Ахаз .
42 Ахаз породив Яру; Яра породив Алемета, Азмавета і Зімрія, а Зімрій породив Моцу;
43 Моца породив Бінею; син Бінеї – Рефая; син Рефаї – Елеас, син Елеаса – Ацел.
44 В Ацела було шестеро синів, з такими іменами: Азрікам, Бохер, Їзмаїл, Шеарія, Овадія і Ханан. Усі вони сини Ацела.