Господь посилає Мойсея до фараона
1 ГОСПОДЬ сказав Мойсеєві: Ось побачиш, що Я зроблю фараонові. Він буде змушений сильною рукою відпустити їх. Більше того, завдяки всемогутній руці, він вижене їх зі своєї країни.
2 Далі Бог промовив до Мойсея і сказав йому: Я – ГОСПОДЬ! 3 Я з’являвся Авраамові, Ісаакові та Якову, як Бог Всемогутній (Шадай), але зі Своїм іменем – ГОСПОДЬ (Ягве) – Я не об’явився їм. 4 Я також уклав Мій заповіт з ними, що дам їм Ханаанський край – край їхнього колишнього перебування, в якому вони проживали як чужинці. 5 Я також почув стогін Ізраїлевих нащадків, оскільки єгиптяни тримають їх у рабстві. Та Я пам’ятаю Мій заповіт. 6 Тому скажи Ізраїлевим нащадкам такі слова: Я – ГОСПОДЬ! Я виведу вас з-під важкої роботи Єгипту і визволю вас із їхнього рабства. Я спасу вас простягнутою рукою і великими карами. 7 Я візьму вас Собі за народ, і буду вам Богом. Ви зрозумієте, що Я – ГОСПОДЬ, Бог ваш, Який вивів вас з-під важкої роботи Єгипту. 8 Я введу вас у край, щодо якого, піднявши Свою руку, Я присягнув , що дам його Авраамові, Ісаакові та Якову. Я дам його вам у спадщину. Я – ГОСПОДЬ. 9 Усе це сказав Мойсей Ізраїлевим нащадкам, але вони не прислухалися до слів Мойсея через малодушність і гнітючу працю.
10 Тож ГОСПОДЬ промовив до Мойсея такі слова: 11 Іди знову і скажи фараонові, єгипетському цареві, нехай він відпустить Ізраїлевих нащадків зі свого краю. 12 І відповів Мойсей ГОСПОДУ: Якщо Ізраїлеві нащадки не послухали мене, то як же послухає мене фараон? Я ж не красномовний. 13 Тоді промовив ГОСПОДЬ до Мойсея та Аарона і дав їм доручення щодо Ізраїлевих нащадків, а також наказ для фараона, єгипетського царя, аби таки вивести Ізраїлевих нащадків з Єгипетського краю.
Роди Рувима, Симеона, Левія та Аарона
14 Ось родоначальники батьківських домів. Сини Рувима, первенця Ізраїля: Ханох і Паллу, Хецрон і Кармі. Це Рувимові роди. 15 Сини Симеона: Ємуїл, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, що від ханаанки. Це Симеонові роди. 16 А це імена синів Левія за їхніми родоводами: Гершон, Кегат і Мерарі. Віку життя Левія було сто тридцять сім років. 17 Сини Гершона: Лівні й Шімей за їхніми родами. 18 А сини Кегата: Амрам та Їцгар, Хеврон та Уззіїл. Усього Кегат прожив сто тридцять три роки. 19 Сини Мерарі: Махлі та Муші. Це роди Левія за їхніми родоводами. 20 Амрам одружився зі своєю тіткою Йохеведою. Вона народила йому Аарона і Мойсея. Віку життя Амрама було сто тридцять сім років. 21 Сини Їцгара: Корей, Нефеґ і Зіхрі. 22 Сини Уззіїла: Мішаїл, Елцафан і Сітрі. 23 Аарон одружився з Елішевою, дочкою Аммінадава. Вона була сестрою Нахшона і народила Аарону Надава, Авігу, Елеазара та Ітамара. 24 Сини Корея: Ассир, Елкана й Авіасаф. Це роди Корея. 25 Елеазар, син Аарона, одружився з однією із дочок Путіїла. Вона народила йому Пінхаса. Це голови батьківських домів левітів за їхніми родами.
26 Аарон і Мойсей – це ті, кому ГОСПОДЬ сказав: Виведіть Ізраїлевих нащадків з Єгипетського краю за їхніми військовими підрозділами. 27 Вони розмовляли з фараоном, єгипетським царем, щоб вивести Ізраїлевих нащадків з Єгипту. То були Мойсей та Аарон.
Божі ознаки перед фараоном
28 Одного разу, коли ГОСПОДЬ розмовляв з Мойсеєм в Єгипетському краю, 29 ГОСПОДЬ звернувся до Мойсея зі словами: Я – ГОСПОДЬ! Перекажи фараонові, єгипетському цареві, все те, що Я говорю тобі. 30 А Мойсей відповів у присутності ГОСПОДА: Та я некрасномовний, то хіба послухає мене фараон?