Артаксеркс спинює роботу Божого храму
1 Коли вороги юдеїв і веніямінців почули, що нащадки вигнанців будують Храм ГОСПОДУ, Богові Ізраїлю, 2 то вони прийшли до Зоровавеля та до глав батьківських домів і запропонували їм таке: Ми хочемо будувати разом з вами, адже ми поважаємо вашого Бога, як і ви; ми також Йому приносимо жертви з часу ассирійського царя Есархаддона, який нас сюди переселив. 3 Але Зоровавель, Ісус та інші глави батьківських родин Ізраїлю відповіли їм: Не годиться нам будувати Храм нашому Богові з вами. Ми самі його збудуємо для ГОСПОДА, Бога Ізраїлю, як нам звелів перський цар Кір.
4 З того часу нові мешканці краю почали робити все, аби ослабити руки юдеїв, заважаючи їм будувати. 5 В період владарювання перського царя Кіра вони підкуповували його можновладців, щоб розладнати задуми будівничих, і робили це до владарювання перського царя Дарія.
6 Отже, на початку царювання Ахашвероша (Ксеркса), написали вони скаргу проти мешканців Юдеї та Єрусалима.
7 За правління Артаксеркса Бішлам, Мітредат, Тавеїл разом зі своїми однодумцями також писали скаргу перському цареві Артаксерксу арамійською мовою з перекладом. 8 Ще один лист був написаний цареві Артаксерксу проти Єрусалима можновладцем Рехумом і писарем Шімшаєм такого змісту: 9 Правитель Рехум та писар Шімшай з усіма, хто з нами співпрацює, – суддями й урядовцями з Урука, Вавилона, Суз, – тобто мужі Елама, 10 та інших народів, котрих великий і славний Аснаппар перемістив і оселив їх у містах Самарії та в прилеглих місцевостях за Рікою... 11 Таким був вступ до листа, а далі його зміст:
Цареві Артаксерксу, – твої піддані, мужі, що мешкають з іншого боку Ріки, – і ось 12 нехай буде відомо цареві, що юдеї, котрі вийшли від тебе, прибули до нас у Єрусалим, й відбудовують це бунтівне й погане місто. Вони будують стіни на покладеному ними фундаменті! 13 Тепер же нехай буде відомо цареві: якщо це місто буде відбудоване, а його стіни будуть завершені, то вони більше не будуть платити ні податків, ані мита, в результаті чого царська скарбниця зазнає збитків. 14 Оскільки ми перебуваємо на утриманні царського палацу, то нам не личить дивитись на таке ганебне ставлення до царя. Тому й посилаємо цареві це повідомлення. 15 Нехай пошукають у Книзі Літопису твоїх батьків, і ти все знайдеш у тій Книзі Літопису й зрозумієш, що це місто завжди було бунтівничим містом, яке завдавало шкоди царям і областям; адже споконвіку там спалахували повстання, через що це місто й було спустошене. 16 Тож ми повідомляємо цареві: щойно це місто буде відбудоване, і його стіни будуть завершені, то ти вже не будеш мати жодної частки тут за Рікою!
17 Цар послав відповідь правителю Рехуму, та писарю Шімшаю, а також усім, котрі з ними урядували в Самарії та в інших областях за Рікою: Мир вам! Повідомляю: 18 Лист, який ви до нас надіслали, виразно був переді мною прочитаний. 19 Мною виданий наказ, за яким шукали та знайшли, що це місто й справді споконвіку повставало проти царів, і в ньому влаштовувались заколоти і повстання. 20 У Єрусалимі владарювали могутні царі, влада яких поширювалась на всі місцевості за рікою Євфрат й стягувала податки, данину та мито. 21 Тому тепер видайте постанову, аби ті люди зупинили всякі роботи з відбудови цього міста, доки від мене не вийде про це спеціальний указ! 22 Стережіться, аби не допустити в цій справі легковажності, яка би спричинила відчутні збитки скарбниці царя!
23 Коли пізніше лист-відповідь царя Артаксеркса був прочитаний перед Рехумом та писарем Шімшаєм, а також перед іншими урядовцями, що з ними, то вони з поспіхом відправились в Єрусалим до юдеїв, і силою зброї змусили їх припинити будівництво . 24 В результаті робота по відбудові Божого Храму в Єрусалимі припинилась, і ця зупинка тривала аж до другого року царювання перського царя Дарія.