Нащадки синів Ноєвих
1 Ось родовід синів Ноя: Сима, Хама та Яфета. У них після потопу народилися сини.
2 Яфетові сини: Ґомер, Маґоґ, Мадай, Яван, Тувал, Мешех і Тирас. 3 Ґомерові сини: Ашкеназ, Рифат і Тоґарма. 4 Яванові сини: Еліша і Таршіш, кітійці та доданійці. 5 Від них відокремилися острови народів у власних землях, кожний за своєю мовою, за своїми родами у своїх народах.
6 Сини Хама: Куш, Міцраїм, Фуд і Ханаан. 7 Сини Куша: Сева, Хавіла, Савта, Раама і Савтеха. Сини Раами: Шева і Дедан. 8 А Куш породив Німрода, який дав початок велетням на землі. 9 Він був силачем-мисливцем перед ГОСПОДОМ. Тому-то й кажуть: Як Німрод – силач-мисливець перед ГОСПОДОМ. 10 А початком царства його були: Вавилон, Ерех, Аккад і Калне в Шінеарській землі. 11 З тієї землі вийшов Ашшур і заснував Ніневію, Реховот-Ір, Калах 12 і Ресен, що між Ніневією та Калахом, – це велике місто. 13 А Міцраїм дав початок лудійцям, анамійцям, легавійцям, нафтухійцям, 14 патрусійцям і каслухійцям, від яких вийшли филистимці, та кафторійцям.
15 А Ханаан породив Сидона, свого первенця, Хета, 16 євусейця, аморейця, гіргашейця, 17 гіввійця, аркійця, синейця, 18 арвадейця, цемарейця і хаматейця. Згодом роди ханаанські розпорошилися. 19 Кордони ханаанські простягалися від Сидона аж до Герара, аж до Ґази, сягали Содома, Гоморри, Адми і Цевоїму, аж до Лашу. 20 Це сини Хама, за їхніми родами, за їхніми мовами, в їхніх землях, в їхніх народах.
21 У Сима – батька всіх синів Еверових, старшого брата Яфета – також народилися сини . 22 Ось Симові сини: Елам, Ашшур, Арпахшад, Луд і Арам. 23 Сини Арама: Уц, Хул, Ґетер і Маш. 24 Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера. 25 У Евера народилося двоє синів. Ім’я одного Пелеґ, оскільки за його днів поділилася земля, а ім’я його брата – Йоктан. 26 Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хасармавета, Єраха, 27 Гадорама, Узала, Диклу, 28 Овала, Авімаїла, Шеву, 29 Офіра, Хавілу та Йовава. Усі ці – сини Йоктана. 30 Їхні поселення простягалися від Меші до Сефара – гори на сході. 31 Це сини Сима, за їхніми родами, за їхніми мовами, в їхніх землях, в їхніх народах.
32 Оце роди синів Ноєвих за їхніми родоводами в їхніх народах. Від них після потопу відокремилися на землі народи.