Нащадки Ісава
1 А ось родовід Ісава, тобто Едома. 2 Ісав узяв собі дружин з дочок ханаанських: Аду, дочку Елона-хеттейця, і Оголіваму, дочку Ани, дочку Цівеона-гіввійця, 3 а також Босмат, дочку Ізмаїла, Навайотову сестру. 4 Ада народила Ісавові Еліфаза, а Босмат народила Реуїла; 5 Оголівама ж народила Єуша, Ялама і Корея. Це сини Ісава, які народилися йому в Ханаанській землі.
6 Узяв же Ісав своїх дружин, своїх синів, своїх дочок та всіх домашніх, що жили в його домі, свої стада і всю свою худобу, все своє майно, яке набув у Ханаанському краю, і пішов від свого брата Якова до іншого краю. 7 Їхнє майно було надто великим, аби жити разом: земля, де вони перебували, не могла їх вмістити через велику кількість їхньої худоби. 8 Тож поселився Ісав на горі Сеір. Ісав – він же Едом.
9 Оце родовід Ісава, батька Едому на горі Сеір. 10 Оце імена синів Ісава: Еліфаз, син Ади – дружини Ісава, Реуїл, син Босмати – дружини Ісава. 11 І були в Еліфаза сини: Теман, Омар, Цефо, і Ґатам, і Кеназ. 12 А Тимна, наложниця Ісавового сина Еліфаза, народила Еліфазові Амалека. Оце нащадки Ади, дружини Ісава. 13 А оце сини Реуїла: Нагат та Зера, Шамма та Мізза. Оце нащадки Ісавової дружини Босмати. 14 А оці були синами Оголівами, дочки Ани, Цівеонової дочки, дружини Ісава, тож вона народила Ісаву Єуша, і Ялама, і Корея.
15 А оце провідники, нащадки Ісава. Сини Еліфаза, первенця Ісава: провідник Теман, провідник Омар, провідник Цефо, провідник Кеназ, 16 провідник Корей, провідник Ґатам, провідник Амалек. Оце провідники Еліфаза в Едомському краю. Оце сини Ади. 17 А оце сини Реуїла, Ісавового сина: провідник Нагат, провідник Зерах, провідник Шамма, провідник Мізза. Оце провідники Реуїла в Едомському краю. Оце сини Босмати, Ісавової дружини. 18 А оце сини Оголівами, Ісавової дружини: провідник Єуш, провідник Ялам, провідник Корей. Оце провідники Оголівами, дочки Ани, Ісавової дружини. 19 Оце нащадки Ісава і оце їхні провідники. Він же Едом.
20 Оце сини Сеіра, хорейця – мешканці краю: Лотан, Шовал, Цівеон, Ана, 21 Дішон, Ецер і Дішан. Оце провідники хорейця, сини Сеіра, в Едомському краю. 22 А синами Лотана були: Хорі та Гемам, сестра ж Лотана – Тимна. 23 А оце Шовалові сини: Алван, Манахат, Евал, Шефо і Онам. 24 А оце сини Цівеона: Айя та Ана, той Ана, що знайшов гарячі джерела в пустелі, коли пас ослів свого батька Цівеона. 25 А оце діти Ани: Дішон і Оголівама, Анина дочка. 26 А оце сини Дішона: Хемдан, Ешбан, Ітран і Керан. 27 Оце сини Ецера: Білган, Зааван і Акан. 28 Оце сини Дішана: Уц і Аран. 29 Оце провідники хорейця: провідник Лотан, провідник Шовал, провідник Цівеон, провідник Ана, 30 провідник Дішон, провідник Ецер, провідник Дішан. Оце провідники хорейця у їхніх володіннях у краї Сеір.
31 А оце царі, що царювали в Едомському краю перед тим, як зацарював цар над нащадками Ізраїля. 32 Тож царював в Едомі Бела, син Беора; а назва його міста – Дінгава. 33 І помер Бела, і зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Боцри. 34 І помер Йовав, і зацарював замість нього Хушам із теманського краю. 35 І помер Хушам, і зацарював замість нього Гадад, син Бедада, що розбив мідіянців у Моавській долині, а назва його міста Авіт. 36 І помер Гадад, і зацарював замість нього Самла з Масреки. 37 І помер Самла, і зацарював замість нього Саул з Реховота, що над рікою. 38 І помер Саул, і зацарював замість нього Баал-Ханан, син Ахбора. 39 І помер Баал-Ханан, Ахборів син, і зацарював замість нього Гадад, а назва його міста – Пау, а ім’я його дружини – Мегетавеїл, дочка Матреди, дочки Ме-Загава.
40 А оце імена Ісавових провідників за їхніми родами, за їхніми місцевостями, за їхніми іменами: провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет, 41 провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, 42 провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар, 43 провідник Маґдіїл, провідник Ірам. Оце провідники Едому за місцями їхнього проживання на землі, яку вони одержали у володіння. Це Ісав – батько Едому.