Новий перепис військових
1 Після тієї пошесті ГОСПОДЬ звернувся до Мойсея та до Елеазара, сина Аарона, священика з такими словами: 2 Зробіть перепис усієї громади Ізраїлевих нащадків, від двадцяти років і вище, за їхніми батьківськими родами, – всіх придатних до військової служби в Ізраїлі. 3 Тож Мойсей разом зі священиком Елеазаром говорили з ними на рівнинах Моаву, що над Йорданом, напроти Єрихона, кажучи: 4 Зробіть перепис від двадцяти років і вище, як звелів ГОСПОДЬ Мойсеєві та Ізраїлевим нащадкам, які вийшли з Єгипетського краю.
5 Рувим – первісток Ізраїля. Сини Рувима: Ханох, від якого походить рід Ханохів; від Паллу – рід Паллів; 6 від Хецрона – рід Хецронів; від Кармі – рід Карміїв. 7 Це роди синів Рувима. Згідно з переписом, їх кількість складала сорок три тисячі сімсот тридцять. 8 Син Паллу Еліяв. 9 А синами Еліява були: Немуїл, Датан і Авірон. Це ті, які були обрані громадою, але які повстали проти Мойсея і Аарона в угрупованні Корея, а також у бунті проти ГОСПОДА. 10 Тому земля відкрила свої уста і пожерла їх разом з Кореєм під час загибелі його угрупування, коли вогонь пожер двісті п’ятдесят чоловіків . Вони стали застереженням. 11 Але сини Корея не загинули.
12 Далі йдуть сини Симеона за їхніми родами: від Немуїла походить рід Немуїлів; від Яміна – рід Ямініїв; від Яхіна – рід Яхініїв; 13 від Зераха – рід Зерахіїв; від Саула – рід Саулів. 14 Це роди Симеона, – двадцять дві тисячі двісті.
15 Сини Ґада за їхніми родами: від Цефона – рід Цефоніїв; від Хаґґі – рід Хаґґіїв; від Шуні – рід Шуніїв; 16 від Озні – рід Озніїв; від Ері – рід Еріїв; 17 від Арода – рід Ародіїв; від Арелі – рід Ареліїв. 18 Це роди синів Ґада. Згідно з переписом, їх було сорок тисяч п’ятсот.
19 Сини Юди Ер і Онан. Однак Ер і Онан померли ще в Ханаанській землі. 20 Інші сини Юди за їхніми родами. Від Шели – рід Шелаїв; від Переца – рід Переціїв; від Зераха – рід Зерахіїв. 21 Синами Переца були: від Хецрона – рід Хецроніїв; від Хамула – рід Хамуліїв. 22 Це роди Юди. Згідно з переписом, їх було сімдесят шість тисяч п’ятсот.
23 Сини Іссахара за їхніми родами: від Толи – рід Толаїв; від Пуви – рід Пувваїв; 24 від Яшува – рід Яшувів; від Шімрона – рід Шімроніїв. 25 Це роди Іссахара. Згідно з переписом, їх було шістдесят чотири тисячі триста. 26 Сини Завулона за їхніми родами. Від Сареда – рід Саредіїв; від Елона – рід Елоніїв; від Яхлеїла – рід Яхлеїлів. 27 Це роди Завулона. Згідно з переписом їх налічувалось шістдесят тисяч п’ятсот.
28 Сини Йосифа за їхніми родами: Манассія і Єфрем. 29 Сини Манассії: від Макіра походить рід Макіріїв. Макір породив Гілеада. Від Гілеада – рід Гілеадів. 30 А ось сини Гілеада: від Єзера походить рід Єзеріїв; від Хелека – рід Хелекіїв; 31 від Асріїла – рід Асріїлів; від Шехема – рід Шехеміїв; 32 від Шеміда – рід Шемідіїв; від Хефера – рід Хеферіїв. 33 Целофехад, син Хефера, не мав синів, а лише дочок. Ось імена дочок Целофехада: Махла, Ноа, Хоґла, Мілка і Тірца. 34 Це роди Манассії. Згідно з переписом, їх було п’ятдесят дві тисячі сімсот.
35 Далі йдуть сини Єфрема за їхніми родами: від Шутелаха походить рід Шутелахіїв; від Бекера – рід Бекеріїв; від Тахана – рід Таханіїв. 36 А ось сини Шутелаха. Від Ерана – рід Ераніїв. 37 Це роди синів Єфрема. Згідно з переписом, їх налічувалось тридцять дві тисячі п’ятсот. Це сини Йосифа за їхніми родами.
38 Сини Веніяміна за їхніми родами: від Бели походить рід Белаїв; від Ашбела – рід Ашбеліїв; від Ахірама – рід Ахіраміїв; 39 від Шефуфама – рід Шефуфаміїв. 40 А синами Бели були Ард і Нааман. Від Наамана – рід Нааманіїв. 41 Це сини Веніяміна за їхніми родами. Згідно з переписом, їх число становило сорок п’ять тисяч шістсот.
42 Далі сини Дана за їхніми родами. Від Шухама походить рід Шухаміїв. Це сини Дана за їхніми родами. 43 Усього в роді Шухаміїв згідно з їхнім переписом налічувалось шістдесят чотири тисячі чотириста.
44 Сини Асира за їхніми родами. Від Їмни походить рід Їмніїв; від Їшві – рід Їшвіїв; від Верії – рід Веріїв. 45 Сини Верії: від Хебера – рід Хеберів; від Малкіїла – рід Малкіїлів. 46 А ім’я дочки Асира – Сарах. 47 Це роди синів Асира. Згідно з переписом, їх було п’ятдесят три тисячі чотириста.
48 Сини Нефталима за їхніми родами. Від Яхцеїла походить рід Яхцеїлів; від Ґуні – рід Ґуніїв; 49 від Єцера – рід Єцеріїв; від Шіллема – рід Шіллеміїв. 50 Це роди Нафталима. Згідно з переписом, їх чисельність становила сорок п’ять тисяч чотириста.
51 Таким був результат перепису Ізраїлевих нащадків: шістсот одна тисяча сімсот тридцять .
52 І заговорив ГОСПОДЬ до Мойсея, кажучи: 53 Між цими людьми буде розподілена земля у спадкове володіння за кількістю імен. 54 Численнішим збільшиш їхню спадщину, а менш численним зменшиш їхню спадщину. Кожному буде дана його спадщина згідно з кількість імен під час проведеного перепису. 55 Однак земля буде поділена жеребкуванням. Спадок вони отримуватимуть відповідно до порядковості імен своїх батьківських родів. 56 Як випаде жереб, так кожному і буде наділена його спадщина, як між численнішими, так і між менш численними.
57 Далі йде перепис левітів за їхніми родами. Від Гершона походить рід гершонійців; від Кегата – рід кегатівців; від Мерарі – рід мерарівців. 58 Оце роди Левія : рід лівнітів, рід хевронітів, рід махлітів, рід мушітів, рід кореян. А Кегат породив Амрама. 59 Ім’я Амрамової дружини Йохавед, дочка Левія, яка народилась Левію в Єгипті. Вона народила Амрамові Аарона, Мойсея та їхню сестру Маріам. 60 В Аарона народилися Надав, Авігу, Елеазар та Ітамар. 61 Та Надав і Авігу померли, коли вони принесли чужий вогонь перед ГОСПОДОМ. 62 Тож, згідно з переписом, всіх левітів – чоловіків від одного місяця і старше – було двадцять три тисячі. Вони не були охвачені переписом разом з іншими Ізраїлевими нащадками, оскільки їм не належало спадщини між Ізраїлевими нащадками.
63 Це всі, згідно перепису Мойсея і священика Елеазара. Вони здійснили перепис Ізраїлевих нащадків на рівнинах Моаву, біля Йордану, напроти Єрихона. 64 Серед них не було вже нікого з тих Ізраїлевих нащадків, які були переписані Мойсеєм та священиком Аароном в Сінайській пустелі. 65 Адже ГОСПОДЬ сказав про них, що неодмінно помруть в пустелі. Тому й не залишилося з них жодного, крім Халева, сина Єфунея, та Ісуса, сина Навина.