Постанови про різні жертви
1 І ГОСПОДЬ промовляв до Мойсея, говорячи: 2 Звернись до Ізраїлевих нащадків і скажи їм, такі слова: Слідкуйте за тим, аби приносити Мені в призначений час Мою жертву, Мій хліб для Моїх вогняних жертов, як любі пахощі для Мене. 3 І наголоси їм: Такі вогняні жертви маєте приносити ГОСПОДУ: двоє однолітніх ягнят без вади на всепалення постійно – 4 одне ягня приноситимеш вранці, а друге ягня приноситимеш увечері, – 5 разом з десятою частиною ефи пшеничного борошна, замішаного на четвертині гіна олії, як хлібну жертву. 6 Це постійна жертва всепалення, започаткована на Сінайській горі, як любі пахощі вогняної жертви для ГОСПОДА. 7 А, як жертву возливання, четвертину гіна вина на кожне ягня; жертву возливання міцного напою здійснюватимеш для ГОСПОДА на святому місці. 8 Друге ягня принесеш увечері з такою самою, як вранці, хлібною жертвою і з жертвою возливання. Принось це, як вогняну жертву, на любі пахощі для ГОСПОДА.
9 А суботнього дня принесете двох однолітніх ягнят без вади, а також дві десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, в хлібну жертву разом з його жертовним возливанням. 10 Це суботня жертва всепалення кожної суботи, окрім постійного всепалення з його жертвою возливання.
11 А на початку кожного вашого нового місяця принесете ГОСПОДУ в жертву всепалення двох бичків з великої худоби, одного барана і сімох однолітніх ягнят, без вади, 12 три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії в хлібну жертву, на одного бичка, а також дві десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії в хлібну жертву, на одного барана 13 і по десятині ефи пшеничного борошна, замішаного на олії в хлібну жертву на одне ягня. Це всепалення, вогняна жертва любі пахощі ГОСПОДУ. 14 Їхні жертви возливання становитимуть: пів гіна вина на одного бичка, третина гіна на барана і четвертина гіна вина на ягня. Це щомісячне всепалення на початку кожного нового місяця року. 15 Крім постійного всепалення разом з його жертвою возливання, приносьтетакож одного козла вжертву за гріх для ГОСПОДА.
16 А першого місяця, чотирнадцятого дня місяця, Пасха ГОСПОДНЯ. 17 П’ятнадцятого дня того ж місяця, також свято. Протягом семи днів їстимете опрісноки. 18 Першого дня – святі збори. Не виконуйте жодної буденної праці. 19 Принесіть для вогняної жертви всепалення ГОСПОДУ двох бичків з великої худоби, одного барана і сім однолітніх ягнят. Всі вонимають бути у вас без вади. 20 До них у хлібну жертву принесіть три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії на бичка та дві десятини – на барана, 21 по одній десятій ефи принесіть на кожне ягня з тих семи ягнят. 22 А також одного козла в жертву за гріх, щоби звершити за вас вилуплення. 23 Це маєш приносити крім ранкової жертви всепалення, яка є постійним всепаленням. 24 Такі жертви будете приносити щодня, упродовж семи днів, як хліб вогняної жертви, на приємні пахощі для ГОСПОДА. Вони мають приноситись, окрім постійного всепалення, разом з його жертвою возливання. 25 Сьомого дня знову будуть у вас святі збори. Не виконуйте жодної буденної праці.
26 А в день первоплодів, коли будете приносити ГОСПОДУ нову хлібну жертву у ваше свято тижня, будуть у вас святі збори. Не виконуйте жодної буденної праці. 27 Принесіть у жертву всепалення – приємні пахощі для ГОСПОДА – двох бичків з великої худоби, одного барана і сім однолітніх ягнят. 28 А до них хлібну жертву: три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії на одного бичка та дві десятини на одного барана, 29 по одній десятині ефи на кожне ягня з усіх семи ягнят, 30 а також одного козла, щоби звершити за вас викуплення. 31 Це має приноситись, крім постійної жертви всепалення, а також її хлібної жертви та її жертви возливання. Всі вони мають у вас бути без вади.