Походи Ізраϊлевих синів по пустині
1 А ось подорожі Ізраїлевих нащадків, які вийшли з Єгипетського краю за своїми військовими підрозділами, під проводом Мойсея і Аарона. 2 Мойсей описав як вони вирушали та йшли за ГОСПОДНІМ наказом, а також їхні маршрути подорожування. 3 Отже вони вирушили з Рамсеса першого місяця, п’ятнадцятого дня першого місяця. Наступного дня після святкування Пасхи Ізраїлеві нащадки під високою рукою вийшли на виду в усіх єгиптян. 4 У той час єгиптяни ховали усіх своїх первородних, яких уразив ГОСПОДЬ серед них. ГОСПОДЬ звершував суд і над їхніми богами.
5 Тож вирушили Ізраїлеві нащадки з Рамсеса і отаборилися в Суккоті. 6 Вирушивши із Суккота, вони отаборилися у Етамі, що на краю пустелі. 7 З Етама вони вирушили і повернули у напрямку Пі-Гахірота, що перед Баал-Цефоном, і отаборилися перед Міґдолом. 8 Вирушивши від Гахірота, вони пройшли посеред моря до пустелі. Після трьох днів подорожування в пустелі Етам, вони отаборилися в Марі. 9 Вирушили з Мари і прибули до Еліма. В Елімі було дванадцять водних джерел і сімдесят пальмових дерев. Там вони і отаборились. 10 Вирушили з Еліма й отаборилися біля Червоного моря. 11 Рухаючись від Червоного моря, вони отаборилися в пустелі Сін. 12 Вирушивши з пустелі Сін, вони отаборилися в Дофці. 13 Потім вирушили з Дофки, і отаборилися в Алуші. 14 Рухаючись далі Алуши, вони отаборилися в Рефідімі, де для народу не було для пиття води. 15 Потім вони вирушили з Рефідіма, й отаборилися в пустелі Сінай. 16 Вирушивши з пустелі Сінай, отаборилися в Кіброт-Гаттааві. 17 Далі рушили з Кіброт-Гаттаави і отаборились в Хацероті. 18 Вирушивши з Хацерота, вони отаборились в Рітмі. 19 Вирушивши з Рітми, отаборилися в Ріммон-Переці. 20 Вирушивши з Ріммон-Переца, отаборилися в Лібні. 21 Вирушивши з Лібни, отаборилися в Ріссі. 22 Вирушивши з Рісси, отаборилися в Кегелаті. 23 Вирушивши з Кегелата, отаборилися на горі Шафер. 24 Вирушивши з гори Шафер, отаборилися в Хараді. 25 Вирушивши з Харада, отаборилися в Макегелоті. 26 Вирушивши з Макегелота, отаборилися в Тахаті. 27 Вирушивши з Тахата, отаборилися в Тараху. 28 Вирушивши з Тараха, отаборилися в Мітці. 29 Вирушивши з Мітци, отаборилися в Хашмоні. 30 Вирушивши з Хашмони, отаборилися в Мосероті. 31 Вирушивши з Мосерота, отаборилися в Бене Яакані. 32 Вирушивши з Бене Яакана, отаборилися в Хор-Гаґґідґаді. 33 Вирушивши з Хор-Гаґґідґада, отаборилися в Йотбаті. 34 Вирушивши з Йотбати, отаборилися в Аброні. 35 Вирушивши з Аброни, отаборилися в Еціон-Ґабері. 36 Вирушивши з Еціон-Ґаберу, отаборилися в пустелі Цін, тобто в Кадеші. 37 Вирушивши з Кадеша, вони отаборились біля гори Гор, на краю едемської землі.
38 На сороковому році після виходу Ізраїлевих нащадків з Єгипетського краю, п’ятого місяця, першого дня місяця, за ГОСПОДНІМ наказом священик Аарон вийшов на гору Гор і там помер. 39 Аарону було сто двадцять три роки, коли він помер на горі Гор.
40 Саме тоді ханаанець, цар Арада, що мешкав у Неґеві, в Ханаанській землі, почув що прибули Ізраїлеві нащадки.
41 Тому вони вирушили від гори Гор і отаборилися в Цалмоні. 42 Вирушивши із Цалмона, вони отаборились у Пуноні. 43 Вирушивши з Пунона, отаборилися в Оботі. 44 Вирушивши з Обота, вони отаборилися в Іє-Гаабарім, на кордоні з Моавом. 45 Вирушивши з Іє-Гаабаріма, отаборилися в Дебон-Ґаді. 46 Вирушивши з Дібон Ґада, отаборилися в Алмон-Діблатаймі. 47 Вирушивши з Алмон-Діблатайму, отаборилися в горах Аваріма, напроти Нево. 48 Нарешті вони рушили з гір Аваріма і отаборилися на рівнинах Моаву, біля Йордану, навпроти Єрихона. 49 Вони розташували свій табір уздовж Йордану, від Бет-Гаєшімота до Абел-Шіттіму, на рівнинах Моаву.
Божий наказ про мешканців Ханаану
50 На рівнинах Моаву, біля Йордану, навпроти Єрихона, ГОСПОДЬ звернувся до Мойсея з такими словами: 51 Звернись до Ізраїлевих нащадків і скажи їм: Коли ви перейдете через Йордан у Ханаанську землю, 52 то проженіть з-перед себе всіх мешканців тієї землі, і знищіть всі зображення їхніх богів і всі статуї їхніх ідолів. Спустоште всі їхні узвишшя! 53 Ви заволодієте тим краєм, і поселитесь у ньому! Адже Я дав вам ту землю в спадкову власність . 54 А отримаєте цю землю як спадщину за жеребом, згідно з вашими родами. Численнішим дасте у їхнє володіння більше, а менш численним у їхнє володіння дасте менше. Що кому випаде в процесі жеребкування , те і буде його. Спадщину отримаєте згідно з вашими племенами по батьківській лінії. 55 Але якщо ви не проженете з-перед себе мешканців землі, то ті, кого ви з них залишите, будуть терниною для ваших очей і колючкою для ваших боків. Вони будуть утискати вас на землі, на якій поселитесь. 56 Тоді учиню з вами так, як Я думав зробити з ними.