Інші нащадки Веніяміна
1 Веніямін породив свого первістка Белу, другим був Ашбел, третім – Ахрах,
2 четвертим – Ноах і п’ятим – Рафу.
3 Синами Бели були: Аддар, Гера та Авігуд;
4 Авішуа, Нааман, Ахоах;
5 Гера, Шефуфан і Хурам.
6 А ось сини Ехуда, які були главами батьківських родин, що мешкали у Ґіві, а пізніше переселились в Манахат:
7 Нааман, Ахія і Гера, котрий їх і переселив. Гера породив Уззу та Ахіхуда.
8 У Шахараїма, який мешкав на моавських полях після того, як він відпустив від себе своїх дружин Хушіму і Баару,
9 народились від його другої дружини Ходеш діти: Йовав, Цівія, Меша, Малкам,
10 Єуц, Сакія і Мірма. Це його сини, – глави батьківських родин.
11 А від дружини Хушіми народились Авітува та Елпаал.
12 Сини Елпаала: Евер, Мішам, Шемед, який побудував міста Оно й Лод з їхніми околицями.
13 А Верія та Шема були главами батьківських родин тих, що проживали в Аялоні і прогнали мешканців Ґата.
14 Далі йдуть Ахйо, Шашак та Єремот;
15 Зевадія, Арад і Едер;
16 Михаїл, Їшпа та Йоха – сини Верії.
17 А Зевадія, Мешуллам, Хізкій, Хевер,
18 Їшмерай, Їзлія та Йовав були синами Елпаала.
19 Далі – Яким, Зіхрі та Завді,
20 Еліенай, Ціллетай та Еліїл,
21 Адая, Берая і Шімрат – сини Шімея.
22 А Їшпан, Евер та Еліїл,
23 Абдон, Зіхрі та Ханан,
24 Хананія, Елам і Антотія,
25 Їфдея та Пенуел – сини Шашака.
26 Далі – Шамшерай, Шехарія та Аталія,
27 Яарешія, Елія та Зіхрі – сини Єрохама.
28 Вони були главами родин, згідно зі своїми родоводами, і, як начальники, вони мешкали в Єрусалимі.
29 А в Ґівеоні мешкав батько Ґівеона Єіїл , його дружину звали Мааха.
30 Його первістком був Авдон, а за ним Цур, Кіш, Баал, Надав,
31 Ґедор, Ахйо та Зехер.
32 У Міклота народився Шімей. Вони також замешкали неподалік своїх братів у Єрусалимі разом зі своїми родинами.
33 В Нера народився Кіш, Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, Малхішую, Авінадава та Ешбаала.
34 Сином Йонатана був Мерібаал, а Мерібаал породив Міху.
35 Сини Міхи: Пітон, Мелех, Тареа й Ахаз.
36 Ахаз породив Єгоадду, а Єгоадда породив Алемета, Азмавета і Зімрі; Зімрі породив Моцу.
37 Моца породив Бінею; син Бінеї – Рафа; син Рафи – Елеаса; син Елеаси – Ацел.
38 Далі шестеро синів Ацела за їхніми іменами: Азрікам, Бохер, Ізмаїл, Шеарія, Овадія і Ханан. Усі вони сини Ацела.
39 Далі сини його брата Ешека: Улам був його первістком, Єуш – другим, Еліфелет – третім.
40 Сини Улама були хоробрими мужами, могутніми воїнами, хорошими стрільцями з лука. У них було сто п’ятдесят синів та онуків, і всі вони належали до нащадків Веніяміна.