Міста для левітів
1 Начальники всіх левітських родин прийшли до священика Елеазара, до Ісуса Навина, та до старійшин інших племен по лінії нащадків патріархів Ізраїлю.
2 Вони звернулись до них у ханаанському краю в Шіло з такими словами: Господь заповів через Мойсея, аби дали нам міста для проживання і прилеглі до них землі для пасовиськ нашої худоби.
3 Тож Ізраїльтяни, виконуючи Господній наказ, зі своїх наділів дали левітам такі міста з прилеглими до них землями-пасовиськами .
4 Перший жереб випав родині Кегата. Нащадки священика Аарона, з покоління Левія, жеребкуванням отримали: від племені Юди, від племені Симеона та від племені Веніяміна тринадцять міст.
5 Решта нащадків Кегата жеребкуванням отримали: від родин племені Єфрема, від племені Дана та від половини племені Манассії ще десять міст.
6 Нащадки Гершона жеребкуванням отримали: від родин племені Іссахара, від племені Асира, від племені Нефталима, а також від другої половини племені Манассії в Башані тринадцять міст.
7 Нащадки Мерарі за своїми родинами отримали: від племені Рувима, від племені Ґада та від племені Завулона дванадцять міст.
8 Отже, Ізраїльтяни передали жеребкуванням левітам усі ті міста з прилеглими до них землями, як і наказав Господь через Мойсея.
9 Зокрема, з власності племені Юдиних нащадків та від племені нащадків Симеона була виділена поіменно певна кількість міст.
10 Оскільки перший жереб випав нащадкам Аарона з родини Кегата, Левієвого покоління,
11 то вони отримали Кір’ят-Арбу (назва за ім’ям батька енакійців), тобто Хеврон, на плоскогір’ї Юди, та прилеглі до нього навколишні пасовиська.
12 Поля ж того міста з його поселеннями дали Халевові, синові Єфунея, як його спадщину.
13 Нащадкам священика Аарона дали такі міста-сховища для вбивці: Хеврон з його пасовиськами та Лівну з прилеглими пасовиськами;
14 Яттір з прилеглими до нього землями, Ештемоу з її пасовиськами;
15 Холон з його пасовиськами та Девір з прилеглими до нього землями-пасовиськами ;
16 Аїн з його пасовиськами, Ютту з його пасовиськами та Бет-Шемеш з прилеглими до нього землями-пасовиськами . Всього від цих двох племен – дев’ять левітських міст.
17 А від племені Веніяміна дали: Ґівеон з прилеглими до нього пасовиськами, Ґеву разом з її пасовиськами;
18 Анатот з його пасовиськами та Алмон з прилеглими до нього землями-пасовиськами , – всього чотири міста.
19 Усіх міст для священиків, нащадків Аарона, було тринадцять з їхніми навколишніми землями-пасовиськами.
20 А родині нащадків Кегата, левітам, тобто решті Кегатових нащадків, жеребкуванням припали такі міста: від племені Єфрема
21 їм дали місто-сховище для вбивці, Сихем з прилеглими до нього пасовиськами на нагір’ї Єфрема; Ґезер і прилеглі до нього пасовиська;
22 Ківцаїм з прилеглими до нього пасовиськами та Бет-Хорон з прилеглими до нього землями-пасовиськами , – всього чотири міста.
23 А від племені Дана дали: Елтеке з його околицями, Ґіббетон з прилеглими до нього землями-пасовиськами ;
24 Аялон з прилеглими до нього пасовиськами та Ґат-Ріммон з прилеглими до нього пасовиськами, – всього чотири міста.
25 Дали два міста і від половини племені Манассії: Таанах з прилеглими до нього пасовиськами, та Ґат-Ріммон з прилеглими до нього пасовиськами.
26 Отже, решта родин нащадків Кегата отримали всього десять міст з прилеглими до них пасовиськами.
27 Нащадки Гершона, з левітських родин, отримали від другої половини племені Манассії місто-сховище для вбивці, Ґолан у Башані, з прилеглими до нього землями-пасовиськами та Беештеру (Аштерот ) з прилеглими пасовиськами, – всього два міста.
28 Так само й від племені Іссахара: Кішйон з прилеглими до нього пасовиськами; Доврат з прилеглими пасовиськами;
29 Ярмут з прилеглими до нього пасовиськами, Ен-Ґаннім з прилеглими до нього пасовиськами, – всього чотири міста.
30 Від племені Асира: Мішал з прилеглими до нього пасовиськами; Авдон з прилеглими до нього пасовиськами;
31 Хелкат з прилеглими до нього пасовиськами й Рехов з прилеглими до нього пасовиськами, – всього чотири міста.
32 Від племені Нефталима – місто-сховище для вбивці, Кедеш у Ґалілеї, з прилеглими до нього пасовиськами, Хаммот-Дор з прилеглими до нього пасовиськами і Картан з його пасовиськами, – всього три міста.
33 Усіх Гершонових міст за їхніми родинами було тринадцять з їхніми пасовиськами.
34 Стосовно решти нащадків Мерарі, з левітських родин, то вони від племені нащадків Завулона отримали: Йокнеам з його пасовиськами, Карту з його пасовиськами,
35 Дімну з її пасовиськами та Нагалал з його пасовиськами, – всього чотири міста.
36 Від племені Рувима: Бецер з його пасовиськами, Ягцу з його пасовиськами,
37 Кедемот з його пасовиськами та Мефаат з прилеглими до нього пасовиськами, – всього чотири міста.
38 Від племені Ґада місто-сховище для вбивці, Рамот у Гілеаді, та його пасовиська, а також Маханаїм з його пасовиськами,
39 Хешбон з його пасовиськами і Язер з його пасовиськами, – всього чотири міста.
40 Таким чином, усіх міст, які отримали жеребкуванням родини Мерарі з племені Левія було дванадцять.
41 Усього левітських поселень серед володінь Ізраїлю було сорок вісім міст з прилеглими до них землями-пасовиськами .
42 Кожне таке поселення складалося з самого міста та навколишніх земель-пасовиськ для худоби.
Виконання Божої обітниці дати ханаанський край
43 Отже, Господь дав Ізраїлеві весь той край, про який присягався їхнім батькам. Заволодівши краєм, вони в ньому залишились.
44 Господь також сприяв навколишньому спокою, як і присягався їхнім батькам. Адже ніхто з усіх їхніх ворогів не міг їм протистояти, оскільки всіх тих ворогів Господь віддав у їхні руки.
45 З усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово, – все здійснилось!