Юдеї знищують усіх своїх ворогів
1 У тринадцятий день дванадцятого місяця, тобто місяця Адара, коли наступив термін виконання царського веління і його указу, – саме тоді, коли вороги Юдеїв сподівались взяти владу над Юдеями, сталося навпаки, – Юдеї завладарювали над своїми ворогами.
2 Юдеї зібрались у своїх містах, – у кожній області царя Ахашвероша, – щоб учинити розправу з тими, котрі готувались заподіяти їм лихо, так що ніхто не зміг їм протистояти, оскільки страх перед ними охопив усі народи.
3 Адже всі правителі областей, сатрапи й намісники, котрі здійснювали царську владу на місцях, допомагали Юдеям, бо тепер боялись Мордехая,
4 оскільки Мордехай був наділений у володіннях царя великою владою, і слава про нього досягла всіх областей. Цей чоловік, Мордехай, ставав усе могутнішим…
5 Отже, Юдеї завдали поразки всім своїм ворогам, караючи мечем, знищували й вигублювали їх, – з усіма своїми ворогами чинили за своєю волею.
6 В самому замку Сузи Юдеї знищили й вигубили п’ятсот чоловік, у тому числі:
7 Паршандата, Далфона та Аспата,
8 Пората, Адалію й Арідата,
9 Пармашту, Арісая, Арідая і Вайзата, –
10 десятьох синів Гамана, Гаммедатового сина, злісного ворога Юдеїв, також стратили, проте вони до пограбування рук не простягли.
11 У той день цареві повідомили про кількість убитих у замку Сузи.
12 І цар сказав цариці Естер: Юдеї знищили, вигубивши в замку Сузи п’ятсот чоловік, також і десятьох Гаманових синів. Можна лише припустити, що вони зробили в інших царських областях!? Тепер скажи, чого ти ще просиш, – і буде тобі дано?! Яке ще твоє прохання, – все буде здійснене?!
13 І Естер відповіла: Якщо цареві до вподоби, нехай буде дозволено Юдеям, що в замку Сузи, завтра діяти згідно з законом цього дня, і нехай повісять тіла десятьох синів Гамана на шибениці.
14 І цар наказав, аби так зробили, – було оголошено, що в замку Сузи продовжено дію царського указу ще на один день ; повісили також десятьох синів Гамана.
15 Отже, чотирнадцятого дня місяця Адара Юдеї, що в Сузах, знову зібрались і стратили в Сузах ще триста чоловік, але до пограбування своїх рук не простягли.
16 Що ж до інших Юдеїв, котрі мешкали в усіх царських областях, то вони також згуртувались, аби виступити на захист свого життя й забезпечити собі спокій від своїх ворогів. Вони знищили з-посеред своїх ненависників сімдесят п’ять тисяч осіб, проте до пограбування своїх рук не простягли.
Свято Пурім
17 Це все відбулось тринадцятого дня місяця Адара, а чотирнадцятого дня вони відпочивали, влаштувавши свято, – день бенкету та радості.
18 Стосовно ж Юдеїв, що в Сузах, то вони виступали проти ворогів тринадцятого й чотирнадцятого днів , а п’ятнадцятого дня вони відпочивали, влаштувавши святковий бенкет.
19 З того часу Юдеї, що мешкають у селах та відкритих (неогороджених стінами ) містечках, відзначають чотирнадцятий день місяця Адара як радісний святковий день, коли кожен пригощає свого ближнього, посилаючи подарунки.
20 Мордехай описав усі ті події та розіслав листи до всіх Юдеїв, котрі мешкали в усіх областях царя Ахашвероша, – близьким і далеким,
21 закликаючи їх, аби щороку відзначали чотирнадцятий день місяця Адара, а також п’ятнадцятий день того ж місяця,
22 як дні, в які Юдеї здобули спокій від своїх ворогів, і як місяць, у який смуток обернувся для них на радість, а їхня жалоба – на радість перемоги. Він закликав зробити ці дні святковими – днями радісного бенкету, коли кожен пригощає ближнього і посилає милостиню убогим і нужденним.
23 Юдеї прийняли те, що вже й самі почали робити, і про що написав їм Мордехай, а саме:
24 Аґаґієць Гаман, син Гаммедата, ворог усіх Юдеїв, замислив знищити всіх Юдеїв, і з цією метою кинув пур, тобто жереб, визначаючи час, коли привести їх у розгубленість і знищити.
25 Але коли Естер прийшла до царя , він видав новий указ, завдяки якому ворожий задум, який Гаман замислив проти Юдеїв, обернувся на його власну голову: Гамана та його синів повісили на шибениці.
26 Тому й названі ці дні: Пурім, від слова – пур. Згідно з усім тим, що сказано в листі Мордехая, і тим, що самі бачили й пережили,
27 Юдеї встановили та прийняли для себе, як і для своїх нащадків, а також для тих, котрі до них долучаться, непорушний звичай: щороку святкувати ці два дні, як було написано, і визначено для цього час.
28 Ці дні мають згадуватись і відзначатись, як святкові, в усіх поколіннях, з роду в рід, у кожній родині, в кожній країні та в кожному місті. Пам’ять про дні Пурім не повинна ніколи стертись серед усіх нащадків Юдеїв .
29 Цариця Естер, дочка Авіхаїла, разом із Юдеєм Мордехаєм отриманою ними владою написали цей другий лист про всі події на підтвердження свята Пурім.
30 Вони відправили це Послання до всіх Юдеїв, в усі сто двадцять сім областей царства Ахашвероша, як вістку миру та правди,
31 аби затвердити відзначення цих днів Пурім у відповідний для цього час, визначеним для них Юдеєм Мордехаєм і царицею Естер, і як вони самі вирішили для себе та для своїх нащадків стосовно днів посту та плачу.
32 Естер своїм наказом затвердила постанову про відзначення Пуріма, що й було записано в Книгу.