Родовід Ісава
1 А ось родовід Ісава, тобто Едома.
2 Ісав узяв собі дружин з дочок ханаанських: Аду, дочку Елона-хеттейця, і Оголіваму, дочку Ани, дочку Цівеона-гіввійця,
3 а також Босмату, дочку Ізмаїла, Невайотову сестру.
4 Ада народила Ісавові Еліфаза, а Босмата народила Реуїла;
5 Оголівама ж народила Єуша, Ялама і Корея. Це усі сини Ісава, які народилися в нього в ханаанській землі.
6 Взяв же Ісав своїх дружин, своїх синів, дочок та всіх домашніх, що жили в його домі, свої стада і всю свою худобу, все своє майно, яке набув у ханаанській землі, й пішов подалі від свого брата Якова до іншого краю.
7 Їхнє майно було надто великим, аби жити разом: земля, де вони перебували, не могла їх вмістити через велику кількість їхньої худоби.
8 Тож поселився Ісав на горі Сеір. Ісав – він же Едом.
9 Ось родовід Ісава, прабатька едомців, на горі Сеір.
10 Імена синів Ісава: Еліфаз, син Ади, дружини Ісава, і Реуїл, син Босмати – дружини Ісава.
11 Були в Еліфаза сини: Теман, Омар, Цефо, Ґатам і Кеназ.
12 Тимна, наложниця Ісавового сина Еліфаза, народила Еліфазові Амалека. Це нащадки Ади, дружини Ісава.
13 А ось сини Реуїла: Нахат, Зерах, Шамма та Мізза. Це нащадки Ісавової дружини Босмати.
14 Далі йдуть сини Ісава від дружини Оголівами, дочки Ани, Цівеонового сина. Вона народила Ісаву Єуша, Ялама і Корея.
15 А ось – князі, нащадки Ісава. Із синів Еліфаза, первенця Ісава: князь Теман, князь Омар, князь Цефо, князь Кеназ,
16 князь Корей, князь Ґатам, князь Амалек. Це – князі Еліфаза в едомському краї. Вони – нащадки Ади.
17 Далі йдуть сини Реуїла, Ісавового сина: князь Нахат, князь Зерах, князь Шамма, князь Мізза. Всі вони князі Реуїла в едомському краї. Вони нащадки Босмати, Ісавової дружини.
18 А оце сини Оголівами, Ісавової дружини: князь Єуш, князь Ялам, князь Корей. Всі вони сини Оголівами, дочки Ани, Ісавової дружини.
19 Такі нащадки Ісава, або Едома, які були князями.
20 А ось сини Сеіра, хорейця – мешканці того краю: Лотан, Шовал, Цівеон, Ана,
21 Дішон, Ецер і Дішан. Всі вони також князі хорейця, сини Сеіра, що в едомській землі.
22 Сини Лотана: Хорі та Гемам, а також сестра Лотана, Тимна.
23 Шовалові сини: Алван, Манахат, Евал, Шефо і Онам.
24 Далі йдуть сини Цівеона: Айя та Ана. Це той Ана, котрий знайшов гарячі джерела в пустелі, коли пас ослів свого батька Цівеона.
25 А ось діти Ани: син Дішон і Анина дочка Оголівама.
26 Сини Дішона: Хемдан, Ешбан, Їтран і Керан.
27 Далі йдуть Ецерові сини: Білган, Зааван і Акан.
28 Сини Дішана: Уц і Аран.
29 Імена князів-хорейців: князь Лотан, князь Шовал, князь Цівеон, князь Ана,
30 князь Дішон, князь Ецер, князь Дішан. Усі вони князі хорейців у їхніх володіннях у сеірському краї.
31 А ось царі едомського краю, які царювали в едомській землі до того, як зійшов на престол перший цар над синами Ізраїля.
32 Царював у Едомі Бела, син Беора; а назва його міста – Дінгава.
33 Та коли Бела помер, то зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Боцри.
34 Після смерті Йовава зійшов на престол Хушам із теманського краю.
35 Як помер Хушам, то замість нього зацарював у місті Авіт-Гадад, син Бедада, котрий розбив мідіянців у моавській долині; назва його міста Авіт.
36 Після смерті Гадада на царський престол зійшов Самла з Масреки.
37 Як помер Самла, то замість нього зацарював Саул з Реховота, що над Рікою.
38 Після смерті Саула зацарював замість нього Баал-Ханан, син Ахбора.
39 Коли ж помер Баал-Ханан, Ахборів син, то після нього зацарював у місті Пау Гадад. Ім’я його дружини Мегетавеїл. Це дочка Матреда, внучка Ме-Загава.
40 А це імена Ісавових князів за їхніми племенами, в їхніх місцевостях і за їхніми іменами: князь Тимна, князь Алва, князь Єтет,
41 князь Оголівама, князь Ела, князь Пінон,
42 князь Кеназ, князь Теман, князь Мівцар,
43 князь Меґдіїл, князь Ірам. Це всі князі Едому в місцевостях їхнього проживання на землі, яку вони одержали у володіння. Ісав же – прабатько едомців.