Священики та левіти, які повернулися з полону
1 А ось священики та левіти, які повернулися з Зоровавелем, сином Шеалтіїла, та Ісусом: Серая, Єремія та Ездра;
2 Амарія, Маллух і Хаттуш;
3 Шеханія, Рехум і Меремот;
4 Іддо, Ґіннетой та Авія;
5 Міямін, Маадія та Білґа;
6 Шемая, Йоярів і Єдая;
7 Саллу, Амок, Хілкія та Єдая. Вони були начальниками священиків і їхніх братів за часів Ісуса.
8 Далі йдуть такі левіти, як Ісус, Біннуй, Кадміїл, Шеревія, Юда та Маттанія. Маттанія та його брати керували співом хвалебних пісень у Храмі.
9 Бакбукія та Унні зі своїми братами стояли навпроти них, співаючи почергово та вторячи їм .
10 Від Ісуса народився Йоякім, Йоякім породив Еліяшіва, а Еліяшів – Йояду;
11 Йояда породив Йонатана, а Йонатан породив Яддуя.
12 За днів Йоякіма главами батьківських родин були такі священики. В родині Сераї – Мерая, в родині Єремії – Хананія,
13 в родині Ездри – Мешуллам, в родині Амарії – Єгоханан,
14 в родині Меліха – Йонатан, в родині Шеванії – Йосиф,
15 в родині Харіма – Адна, в родині Мерайота – Хелкай,
16 в родині Іддо – Захарія, в родині Ґіннетона – Мешуллам,
17 в родині Авії – Зіхрі, в родині Мініяміна та Моадії – Пілтай,
18 в родині Білґи – Шаммуа, в родині Шемаї – Йонатан,
19 в родині Йояріва – Маттенай, в родині Єдаї – Уззі,
20 в родині Саллаї – Каллай, в родині Амока – Евер,
21 в родині Хілкії – Хашавія, в родині Єдаї – Натанаїл.
22 Стосовно левітів, то за часів Еліяшіва, Йояди, Йоханана та Яддуї велись записи глав їхніх батьківських родин , як і священицьких аж до владарювання перського царя Дарія.
23 Нащадки Левія, глави батьківських родин, записані в Книзі Літопису аж до часів Йоханана, сина Еліяшіва.
24 Глави левітських родин: Хашавія, Шеревія, Ісус, син Кадміїла та їхні співбрати, стояли навпроти під час виконання почергово гімну хваління за постановою Божого чоловіка Давида.
25 Далі Меттанія, Бакбукія, Овадія, Мешуллам, Талмон, Аккув, – придверні вартові, які сторожували біля складів брами.
26 Так було в часи Йоякіма, сина Ісуса, онука Йоседека, та в період намісника Неемії, коли книжник Ездра був священиком.
Освячення єрусалимських стін
27 Для посвячення єрусалимських стін скликали левітів з усіх поселень, де вони проживали, аби вони прибули в Єрусалим, щоб з радістю здійснити посвячення, з подячними співами, в супроводі цимбалів та арф.
28 Отже, зібрались нащадки співаків з навколишніх поселень Єрусалима, а також з поселень нетофатійських , зокрема:
29 з Бет-Ґілґала, з полів Гіви та Азмавета, оскільки співаки будували свої поселення довкола Єрусалима.
30 Священики та левіти спочатку освятилися самі, після чого освятили народ, брами та стіну.
31 Тоді я вивів Юдейських проводирів на стіну, й організував дві великі хорові процесії. Одна процесія на чолі з хором, з подячним співом направилась по стіні праворуч, до Смітникової Брами.
32 За нею йшли Гошая і половина Юдейських проводирів, зокрема:
33 Азарія, Ездра, Мешуллам,
34 Юда, Веніямін, Шемайя та Єремія.
35 А далі частина нащадків священиків з трубами: Захарія, син Йонатана, сина Шемайі, сина Маттанії, сина Міхея, сина Заккура, син Асафа
36 і його (Захарії ) співбрати – Шемайя, Азарел, Мілалай, Ґілалай, Маай, Нетанел, Юда та Хананій, з музичними інструментами Божого чоловіка Давида. Попереду всіх йшов книжник Ездра.
37 Оминувши Джерельну Браму, вони піднялись сходами Міста Давида, та підйомом стіни навпроти палацу Давида, і далі до Водяної Брами зі сходу.
38 Друга процесія так само з подячним співом хору, за яким йшов і я разом з другою половиною проводирів народу, пішла наліво вздовж стіни біля Башти Печей, і аж до Широкої Стіни,
39 повз Браму Єфрема, та Староміську Браму, й Рибну Браму, Башту Хананела, та Башту Сотні , й аж до Овечої Брами. Процесія зупинилась біля В’язничної Брами.
40 Далі обидві процесії зі співом підійшли до Божого Храму. Туди прибув і я з половиною проводирів народу,
41 а також священики, – Еліяким, Маасея, Мініямін, Міхей, Еліоенай, Захарія, Хананія, – всі з трубами, та
42 Маасея, Шемая, Елеазар, Уззі, Єгоханан, Малкія, Елам й Езер. Співці ж голосно співали під керівництвом Їзрахії.
43 Того дня Ізраїльтяни принесли велику кількість жертв. Всі веселились, усвідомлюючи, що цю велику радість дав Бог. Веселились також усі жінки та діти, так що ті вигуки радості було чути далеко за межами Єрусалима.
Обов’язки служителів при Храмі
44 В той же день були призначені мужі, відповідальні за комори та скарбниці для дарів, первоплодів і десятин, аби туди збирати з полів різних міст встановлені законом частки, призначені священикам й левітам, – адже Юдеям було приємно бачити, як священики й левіти встали,
45 щоб віддано служити своєму Богові, звершуючи служіння очищення, як і співаки й придверні, що було встановлено Давидом і його сином Соломоном.
46 Адже ще в часи Давида та Асафа були призначені керівники співаків і виконувались пісні хвали та подяки Богові.
47 Тож увесь Ізраїль, – як в часи Зоровавеля так і Неемії, – щоденно постачав певну частку співцям і придверникам, а також відділяв священну частину левітам, а левіти відділяли від неї священну частину священикам, нащадкам Аарона.