Люди, які замешкали в Єрусалимі
1 Можновладці народу замешкали в Єрусалимі, а всі інші люди були визначені жеребкуванням, за яким один з десяти поселиться в святому місті Єрусалимі, а дев’ять – в інших місцевостях.
2 Потім народ поблагословив усіх чоловіків, котрі добровільно погодились мешкати в Єрусалимі.
3 Ось можновладці краю, котрі поселилися в Єрусалимі, – хоч і в містах Юдеї продовжували проживати Ізраїльтяни, – священики, левіти, храмові слуги (нетініми ) та нащадки слуг Соломона, – котрі в тих поселеннях мали свої володіння.
4 В Єрусалимі переважно селилися нащадки Юди та нащадки Веніяміна. Із нащадків Юди: Атая, син Уззії, сина Захарії, сина Амарії, сина Шефатії, сина Махалалела та дехто з нащадків Переца.
5 Також Маасея, син Баруха, сина Кол-Хозе, сина Хазаії, сина Адаї, сина Йояріва, сина Захарії, сина Шілоні.
6 Усіх Перецових нащадків, що мешкали в Єрусалимі, було чотириста шістдесят вісім хоробрих мужів.
7 А ось нащадки Веніяміна: Саллу, син Мешуллама, сина Йоеда, сина Педаї, сина Колаї, сина Маасеї, сина Ітіїла, сина Ісаї.
8 І ще Ґаббай та Саллай – усього дев’ятсот двадцять вісім.
9 Начальником над ними був Йоіл, син Зіхрі, а другим над містом був Юда, син Гассенуї.
10 Зі священиків був Єдая, син Йояріва, Якін і
11 Серая, син Хілкії, сина Мешуллама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахітува, – управитель Божого Храму,
12 та його брати, котрі звершували служіння в Храмі, – всього вісімсот двадцять два. Далі Адая, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амції, сина Захарії, син Пашхура, сина Малкії,
13 зі своїми братами, главами батьківських родин, – всього двісті сорок два. Далі Амацесай, син Азарела, сина Ахзая, сина Мешіллемота, син Іммера, –
14 разом із його братами сто двадцять вісім хоробрих воїнів. Начальником над ними був Завдіїл, син Гаґґедоліма.
15 Далі левіти. Шемая, син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, сина Буннії.
16 Шаббетай та Йозавад, – головні левіти, – були відповідальні за справи зовні Божого Храму.
17 Маттанія, син Міхи, сина Завдії, сина Асафа, був керівником співу прославлення та молитви. Другим серед своїх братів був Бакббукія, за ним Авда, син Шаммуї, онук Ґалала, правнук Єдутуна.
18 Всіх левітів у святому місті було двісті вісімдесят чотири.
19 Далі придверники. Аккув, Талмон, а також їхні брати, що сторожували біля брам, – сто сімдесят два.
20 А всі інші Ізраїльтяни, священики й левіти мешкали по всіх Юдейських містах, – кожен у своєму спадковому наділі.
21 Слуги Храму мешкали на пагорбі Офел. Їхніми керівниками були Ціха й Ґішпа.
22 Начальником левітів у Єрусалимі був Уззій, син Бані, онук Хашавії, правнук Маттанії, праправнук Міхи, – один із нащадків Асафа, котрі співали під час служіння в Божому Храмі.
23 Адже щодо них була особлива царська постанова, в якій все було докладно сказано про співців на кожний день.
24 А Петахія, син Мешезавела, нащадок Зераха, сина Юди, був довіреним царя щодо різних справ народу.
Люди, які замешкали в околицях Єрусалиму та інших містах
25 Що ж до поселень з полями, то там також мешкала частина Юдеїв, зокрема, в Кір’ят-Арбі та його околицях; в Дівоні та його околицях; в Єкавцеїлі та його околицях.
26 Також в Єшуї, в Моладі, в Бет-Пелеті;
27 в Хасар-Шуалі, у Вірсавії та в їхніх околицях;
28 у Ціклазі, та в Мехоні з їхніми околицями;
29 в Ен-Рімоні, Цорі та Ярмуті;
30 в Заноаху й Адулламі та в їхніх околицях; в Лахіші з його полями; в Азеку та його околицях. Вони селились в усіх поселеннях – від Вірсавії до самої долини Гінном.
31 Нащадки Веніяміна мешкали в Ґіві, Міхмасі, Аї, Бетелі та в прилежних до них поселеннях;
32 в Анатоті, Нові та Ананії;
33 в Хацорі, Рамі та Ґіттаїмі;
34 в Хадіді, Цевоїмі та Неваллаті;
35 в Лоді, Оно й у Долині Ремісників.
36 Окремі групи левітів прилучились до нащадків Юди та Веніяміна.