Новий перепис Ізраїльських нащадків
1 Після тієї пошесті Господь звернувся до Мойсея та до Елеазара, сина Аарона, священика з такими словами:
2 Зробіть перепис усієї громади Ізраїльських нащадків, від двадцяти років і вище, за їхніми батьківськими родами, – всіх придатних до військової служби в Ізраїлі.
3 Тож Мойсей разом зі священиком Елеазаром говорили з ними на рівнинах Моаву, що над Йорданом, напроти Єрихона, розпорядились, наказуючи:
4 Зробіть перепис від двадцяти років і вище, як звелів Господь Мойсеєві та Ізраїльтянам, які вийшли з єгипетського краю.
5 Рувим – первісток Ізраїля. Сини Рувима: Ханох, від якого походить і родина Ханохів; від Паллу – родина Паллів;
6 від Хецрона – родина Хецронів; від Кармі – родина Карміїв.
7 Це родини нащадків Рувима. Згідно з переписом, їхня кількість складала сорок три тисячі сімсот тридцять осіб.
8 Син Паллу – Еліяв.
9 А синами Еліява були: Немуїл, Датан і Авірон. Це ті, які були обрані громадою, але які повстали проти Мойсея і Аарона в угрупованні Корея, а також бунтували проти Господа.
10 Тому земля відкрила свої уста і пожерла їх разом з Кореєм під час загибелі його угруповання, коли вогонь пожер двісті п’ятдесят чоловіків. Вони стали застереженням.
11 Але сини Корея не належали до угруповання і не загинули.
12 Далі йдуть нащадки Симеона за їхніми родинами: від Немуїла походить родина Немуїлів; від Яміна – родина Ямініїв; від Якіна – родина Якініїв;
13 від Зераха – родина Зерахіїв; від Шаула – родина Шауліїв.
14 Це рід Симеона, який становив двадцять дві тисячі двісті.
15 Нащадки Ґада за своїми родинами: від Цефона – родина Цефоніїв; від Хаґґі – родина Хаґґіїв; від Шуні – родина Шуніїв;
16 від Озні – родина Озніїв; від Ері – родина Еріїв;
17 від Арода – родина Ародіїв; від Арелі – родина Ареліїв.
18 Це родини нащадків Ґада. Згідно з переписом, їх було сорок тисяч п’ятсот.
19 Сини Юди: Ер і Онан. Однак Ер і Онан померли ще в ханаанському краю.
20 Інші нащадки Юди за їхніми родинами. Від Шели – родина Шелаїв; від Переца – родина Переціїв; від Зераха – родина Зерахіїв.
21 Нащадками Переца були: від Хецрона – родина Хецроніїв; від Хамула – родина Хамуліїв.
22 Це рід Юди. Згідно з переписом, їх було сімдесят шість тисяч п’ятсот.
23 Нащадки Іссахара за своїми родинами: від Толи – родина Толаїв; від Пувви – родина Пувваїв;
24 від Яшуба – родина Яшубіїв; від Шімрона – родина Шімроніїв.
25 Це рід Іссахара. Згідно з переписом, їх було шістдесят чотири тисячі триста.
26 Нащадки Завулона за своїми родинами. Від Середа – родина Середіїв; від Елона – родина Елоніїв; від Яхлеїла – родина Яхлеїлів.
27 Це рід Завулона. Згідно з переписом їх налічувалось шістдесят тисяч п’ятсот.
28 Сини Йосифа за своїми родинами, Манассія і Єфрем.
29 Нащадки Манассії: від Махіра походить родина Махіріїв. Махір породив Гілеада. Від Гілеада – родина Гілеадів.
30 А ось нащадки Гілеада: від Єзера походить родина Єзеріїв; від Хелека – родина Хелекіїв;
31 від Асріїла – родина Асріїлів; від Шехема – родина Шехеміїв;
32 від Шеміда – родина Шемідіїв; від Хефера – родина Хеферіїв.
33 Целофехад, син Хефера, не мав синів, а лише дочок. Ось імена дочок Целофехада: Махла, Ноа, Хоґла, Мілка і Тірца.
34 Це рід Манассії. Згідно з переписом, їх було п’ятдесят дві тисячі сімсот.
35 Далі йдуть нащадки Єфрема за своїми родинами: від Шутелаха походить родина Шутелахіїв; від Бекера – родина Бекеріїв; від Тахана – родина Таханіїв.
36 А ось нащадки Шутелаха. Від Ерана – родина Ераніїв.
37 Це родини синів Єфрема. Згідно з переписом, їх налічувалось тридцять дві тисячі п’ятсот. Це нащадки Йосифа за їхніми родинами.
38 Нащадки Веніяміна за їхніми родинами: від Бели походить родина Белаїв; від Ашбела – родина Ашбеліїв; від Ахірама – родина Ахіраміїв;
39 від Шефуфама – родина Шефуфаміїв.
40 А синами Бели були Ард і Нааман. Від Наамана – родина Нааманіїв.
41 Це нащадки Веніяміна за своїми родинами. Згідно з переписом, їх число становило сорок п’ять тисяч шістсот.
42 Далі нащадки Дана за своїми родинами. Від Шухама походить родина Шухаміїв. Це рід Дана за їхніми родинами.
43 Усього в родинах Шухамія згідно з їхнім переписом налічувалось шістдесят чотири тисячі чотириста.
44 Нащадки Асира за їхніми родинами. Від Їмни походить родина Їмніїв; від Їшві – родина Їшвіїв; від Верії – родина Веріїв.
45 Нащадки Верії: від Хевера – родина Хеверіїв; від Малкіїла – родина Малкіїлів.
46 А ім’я дочки Асира – Сарах.
47 Це родини синів Асирових. Згідно з переписом, їх було п’ятдесят три тисячі чотириста.
48 Нащадки Нефталима за своїми родинами. Від Яхцеїла походить родина Яхцеїлів; від Ґуні – родина Ґуніїв;
49 від Єцера – родина Єцеріїв; від Шіллема – родина Шіллеміїв.
50 Це рід Нефталима. Згідно з переписом, їх чисельність становила сорок п’ять тисяч чотириста.
51 Таким був результат перепису Ізраїльтян: шістсот одна тисяча сімсот тридцять .
52 І заговорив Господь до Мойсея, кажучи:
53 Між цими людьми буде розподілена земля у спадкове володіння за кількістю імен.
54 Численнішим збільшиш їхню спадщину, а менш численним зменшиш їхню спадщину. Кожному буде дана його спадщина згідно з кількістю імен під час проведеного перепису.
55 Однак земля буде поділена жеребкуванням. Спадок вони отримуватимуть відповідно до порядковості імен своїх батьківських родів.
56 Як випаде жереб, так кожному і буде наділена його спадщина, – як між численнішими, так і між менш численними.
57 Далі йде перепис левітів за їхніми родами. Від Гершона походить рід Гершоніїв; від Кегата – рід Кегатіїв; від Мерарі – рід Мераріїв.
58 Це рід Левія і його родин. Родина Лівнітів, родина Хевронітів, родина Махлітів, родина Мушітів і родина Кореянів. А Кегат породив Амрама.
59 Ім’я Амрамової дружини Йохавед, дочка Левія, яка народилась Левію в Єгипті. Вона народила Амрамові Аарона, Мойсея та їхню сестру Маріам.
60 Від Аарона народилися Надав, Авігу, Елеазар та Ітамар.
61 Та Надав і Авігу померли, коли вони принесли чужий вогонь перед Господом.
62 Тож, згідно з переписом, всіх левітів – чоловіків від одного місяця і вище – було двадцять три тисячі. Вони не були охвачені переписом разом з іншими Ізраїльськими нащадками, оскільки їм не належало спадщини між Ізраїльтянами.
63 Це всі, згідно перепису Мойсея і священика Елеазара. Вони здійснили перепис Ізраїльських нащадків на рівнинах Моаву, біля Йордану, напроти Єрихона.
64 Серед них не було вже нікого з тих Ізраїльських нащадків, які були переписані Мойсеєм та священиком Аароном в сінайській пустелі.
65 Адже Господь сказав про них, що неодмінно помруть у пустелі. Тому й не залишилося з них жодного, крім Халева, сина Єфунея, та Ісуса, сина Навина.