Дари старійшин народу при освяченні жертовника
1 Того дня, коли Мойсей закінчив спорудження Намету, він помазав його і освятив разом з усім його обладнанням, а також жертовник з його обладнанням він помазав і освятив їх.
2 А Ізраїльські старійшини – глави родів своїх прабатьків, тобто старійшини племен, що очолювали перепис народу , принеслидари .
3 Ось які свої жертви вони поприносили перед Господом: шість критих возів і дванадцять волів – один віз від двох старійшин, і один віл від кожного. Вони доставили усе це до входу в Намет.
4 І промовив Господь до Мойсея такі слова:
5 Візьми від них, і вони будуть для службових потреб Намету Свідчення. Передай їх левітам – кожному відповідно до його служіння.
6 Тож Мойсей узяв вози і волів та й передав їх левітам.
7 Два вози й чотирьох волів дав нащадкам Гершона згідно з їхнім служінням.
8 Чотири вози й вісьмох волів він передав нащадкам Мерарі згідно з їхнім служінням під керівництвом Ітамара, сина священика Аарона,
9 А нащадкам Кегата не дав нічого , оскільки вони повинні були на своїх плечах переносити те, що належало до служіння в Святині.
10 Старійшини також принесли дари на посвячення жертовника в день його помазання. Свої дари старійшини поклали перед жертовником.
11 Тоді сказав Господь Мойсеєві: Нехай щодня лише один старійшина приносить свій дар на посвячення жертовника.
12 Таким чином першого дня приніс свій дар Нахшон, син Аммінадава, старійшина Юдиного племені.
13 Дар його був: срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів , одна срібна миска вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви.
14 Також одна золота кадильниця в десять золотих шеклів , наповнена ладаном;
15 один бичок з великої худоби, один баран та одне однолітнє ягня на жертву всепалення.
16 На жертву за гріх він привів одного козла.
17 А на мирну жертву: два бика, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Таким був дар Нахшона, сина Аммінадава.
18 Другого дня приніс дар Натанаїл, син Цуара, старійшина племені Іссахара.
19 Як власний дар, він приніс: один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів ; одну срібну миску в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем (обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви), та
20 одну золоту кадильницю в десять шеклів , повну ладану.
21 Він привів одного бичка з великої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня на жертву всепалення, та
22 одного козла на жертву за гріх.
23 А на мирну жертву два бика, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це був дар Натанаїла, сина Цуара.
24 Третього дня старійшина Завулонових нащадків, Еліяв, син Хелона,
25 приніс у свій дар один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів та одну срібну миску в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви.
26 Була і одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , повна ладану.
27 Він привів одного вола з великої худоби, одного барана й одне однолітнє ягня на жертву всепалення;
28 одного козла на жертву за гріх і
29 на мирну жертву – два бика, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це був дар Еліява, сина Хелона.
30 Четвертого дня старійшина Рувимових нащадків Еліцур, син Шедеура,
31 приніс у свій дар один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів , одну срібну миску в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви.
32 Була також кадильниця вагою в десять золотих шеклів наповнена ладаном.
33 На жертву всепалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана і одне однолітнє ягня;
34 на жертву за гріх одного козла й
35 на мирну жертву – два бика, п’ять баранів, п’ять козлів та п’ять однолітніх ягнят. Таким був дар Еліцура, сина Шедеура.
36 П’ятого дня старійшина нащадків Симеона, Шелуміїл, син Цурішаддая,
37 приніс у свій дар один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів, одну срібну миску в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви.
38 Була також одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів повна ладану.
39 На жертву всепалення привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня;
40 на жертву за гріх одного козла й
41 на мирну жертву – два бика, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це був дар Шелуміїла, сина Цурішаддая.
42 Шостого дня старійшина нащадків Ґада, Еліясаф, син Деуїла,
43 приніс у свій дар один срібний піднос вагоюв сто тридцять шеклів, одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви.
44 Була також одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , наповнена ладаном.
45 На жертву всепалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня.
46 Один козел призначався на жертву за гріх,
47 а на мирну жертву – два бика, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це – дар Еліясафа, сина Деуїла.
48 Сьомого дня старійшина нащадків Єфрема, Елішама, син Аммігуда,
49 у свій дар приніс один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів, одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви.
50 Була також одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , наповнена ладаном.
51 Він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня на жертву всепалення;
52 на жертву за гріх одного козла,
53 а на мирну жертву – два бика, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Таким був дар Елішама, сина Аммігуда.
54 Восьмого дня старійшина нащадків Манассії, Ґамалиїл, син Падагцура,
55 приніс у свій дар один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів та одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви,
56 а одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , була наповнена ладаном.
57 Він привів і одного вола з великої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня на жертву всепалення та
58 одного козла – на жертву за гріх.
59 На мирну жертву – два бика, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це був дар Ґамалиїла, сина Падагцура.
60 Дев’ятого дня старійшина нащадків Веніяміна, Абідан, син Ґідеоні,
61 приніс у свій дар один срібний піднос вагою сто тридцять шеклів й одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви.
62 Була і одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , наповнена ладаном.
63 На жертву всепалення привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня,
64 а на жертву за гріх – одного козла і
65 на мирну жертву – два бика, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це – дар Абідана, сина Ґідеоні.
66 Десятого дня старійшина нащадків Дана, Ахієзер, син Аммішаддая,
67 у свій дар приніс один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів, одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для жертви хлібної.
68 Була і одна кадильниця вагою в десять золотих шеклів , наповнена ладаном.
69 Він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня на жертву всепалення
70 і одного козла на жертву за гріх.
71 А на мирну жертву – два бика, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це – дар Ахієзера, сина Аммішаддая.
72 Одинадцятого дня старійшина нащадків Асира, Паґеїл, син Окрана,
73 приніс у свій дар один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів, одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви.
74 А одна кадильниця в десять золотих шеклів була наповнена ладаном.
75 На жертву всепалення він привів одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня,
76 а на жертву за гріх – одного козла.
77 На мирну жертву – два бика, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Такий дар Паґеїла, сина Окрана.
78 Дванадцятого дня старійшина нащадків Нефталима, Ахіра, син Енана,
79 приніс у свій дар один срібний піднос вагою в сто тридцять шеклів, одну срібну миску вагою в сімдесят шеклів, згідно зі священним шеклем. Обидві посудини були наповнені питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для хлібної жертви.
80 Була і кадильниця вагою в десять золотих шеклів , наповнена ладаном.
81 Одного вола з великої худоби, одного барана та одне однолітнє ягня він привів на жертву всепалення, а
82 одного козла на жертву за гріх.
83 А на мирну жертву – два бика, п’ять баранів, п’ять козлів і п’ять однолітніх ягнят. Це – дар Ахіра, сина Енана.
84 Такі дари від старійшин Ізраїлю на посвячення жертовника у день його помазання. Срібних підносів було дванадцять, срібних мисок дванадцять, золотих кадильниць дванадцять.
85 Один срібний піднос важив сто тридцять шеклів і сімдесят шеклів – одна миска. Тому весь срібний посуд становив дві тисячі чотириста шеклів відповідно до священного шекля .
86 Золотих кадильниць, наповнених ладаном було дванадцять, по десять шеклів кожна кадильниця, згідно зі священним шеклем. Усього золота в кадильницях було сто двадцять шеклів .
87 Усього різної худоби для всепалення було: дванадцять биків, дванадцять баранів та дванадцять однолітніх ягнят з їхніми хлібними жертвами, та їхніми жертвами возливання, а також дванадцять козлів у жертву за гріх.
88 Усього різної худоби для мирної жертви було: двадцять чотири бика, шістдесят баранів, шістдесят козлів, шістдесят однолітніх ягнят. Усе це призначалось на посвячення жертовника після його помазання.
89 Коли входив Мойсей у Намет Свідчення, щоб розмовляти з Богом, то він чув голос, який звертався до нього зверху віка, що над Ковчегом Свідоцтва, з-поміж двох херувимів. Так Господь розмовляв з ним.