Псалом 150
1 Алілуя!
Хваліте Бога в Святині Його, прославляйте Його на неосяжному Його небозводі!
2 Хваліте Його за великі Його діяння, хваліте Його в безмежній Його величі!
3 Хваліте Його звуком трубним, славте Його на псалтирі й гуслах!
4 Хваліте Його з тимпаном у хороводах, хваліте Його на струнах і сопілці!
5 Прославляйте Його на дзвінких цимбалах, хваліте Його на гучних цимбалах!
6 Все, що дихає, нехай славить Господа! Алілуя!